Skoči na vsebino

AKTIVNI.VSI = PRIDOBIMO.VSI

                          

                                                                  Projekt sofinancira EU

                                                                                                                                                                                                                                        

 

Ob zaključku projekta Aktivni.Vsi organiziramo 5. in 6. decembra 2017 na Brdu pri Kranju mednarodno zaključno konferenco. Na njej bomo:

  • predstavljali dobre prakse nekaterih drugih držav na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, naslavljanja spolnih stereotipov in spodbujanja dejavnega očetovstva,

  • pregledali nekatere rezultate in izkušnje projekta Aktivni.Vsi,

  • predstavili nekatere ključne dejavnosti predloga Resolucije o družinski politiki,

  • preverili, kaj lokalne skupnosti že počnejo in kaj lahko še storijo, da naslovijo skrbstvene potrebe prebivalstva,

  • predstavili nekaj primerov dobrih praks na področju skrbi za starejše ter kritično pogledali, kje so potrebne spremembe sistema,

  • govorili o prednostih, ki jih otrokom, družini, družbi ter delodajalcem prinaša spodbujanje dejavnega očetovstva,

  • pogledali, kako se da na inovativne in ustvarjalne načine naslavljati spolne stereotipe ter

  • prisluhnili osnovnošolkam in osnovnošolcem, kakšne argumente za in proti tradicionalni delitvi dela v družini so uspeli najti.

Konferenca je namenjena tako zaposlenim v lokalni samoupravi, na področju socialnega varstva (zlasti centri za socialno delo, domovi za starejše), vzgoje in izobraževanja, delodajalcem in zaposlenim v kadrovskih službah ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ali stereotipov.

 

Zagotovljeno je prevajane iz angleškega v slovenski jezik in obratno. Stroški osvežitev med odmori in kosil ter prenočitve (enoposteljna soba z večerjo in zajtrkom v skladu s pravili Evropske komisije) so kriti iz sredstev projekta.  Kotizacije ni, prijave so obvezne. Neprijavljenim, žal, ne bomo mogli zagotoviti udeležbe. Prijavite se lahko do petka, 1. 12. 2017.

 

Prijavite se lahko na tej e-povezavi.

 

Valjene in vabljeni!

 

PROGRAM, 5. 12. 2017

9:00 – 9:30

Registracija

Kava

9:30 – 10:00

Pozdravni ter uvodni nagovori

-          Martina Vuk, državna sekretarka MDDSZ

-          Marjan Šarec, župan občine Kamnik

 

 

 

10:00 – 12:00

Tuje dobre prakse

-          Jorge Cabrita, Eurofound (TBC)

-          Ingibjörg Eyfell, vrtec Geislabaugi, Islandija

-          NN, Urad varuhinje enakosti spolov, Hrvaška (TBC)

-          Mari-Elina McAteer, Finska

-          Katja Gerstmann, Avstrija

 

Panel je namenjen predstavitvi nekaterih tujih dobrih praks, začeli ga bomo z Eurofoundovim pregledom stanja v EU na področju spodbujanja moških k izrabi starševskih dopustov. Islandija je že vrsto let vodila država na področju indeksa enakosti spolov, ki ga pripravlja Svetovni ekonomski forum. Kaj je tisto več, kar lahko v tako razviti državi še naredi vrtec, da si prisluži nagrado na področju enakosti spolov? Urad hrvaške Varuhinje enakosti spolov je k vprašanju spolnih stereotipov pristopil z dramsko igro, namenjeno srednješolski populaciji – kako se je ta generacija odzvala na forum teater? Finska je raziskovala ovire, s katerimi se srečujejo dejavni očetje, in v organizacijah s pretežno moško delovno silo promovirala izrabo očetovskega dopusta – kaj so ugotovili? Tudi Avstrija je izvajala številne dejavnosti za spodbujanje pravične porazdelitve obveznosti med moškimi in ženskami. Med drugim so razvili spletni kalkulator za izračun finančnih vplivov enake porazdelitve neplačanega in plačanega dela.

 

 

 

12:00 – 13:00

Kosilo

 

 

13:00 – 14:30

Aktivni.Vsi – od lokalne skupnosti do države

Okrogla miza:

-          Marija Dobnikar, CSD Kamnik

-          Tina Trček, Občina Kamnik

-          Simona Rajšp, MDDSZ

-          Maruša Gortnar, MDDSZ

 

Za uspešno usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je potreben tako dogovor v družinski skupnosti kot ustrezna infrastruktura na lokalni in državni ravni. Okrogla miza bo odprla številna vprašanja: smo že daleč od tradicionalne delitve dela v družini, kakšne spremembe je prinesel projekt Aktivni.Vsi, kaj prinaša predlog Resolucije o družinski politiki, kako lahko lokalne skupnosti naslavljajo skrbstvene potrebe prebivalstva?

 

 

 

14:30 – 15:00

Odmor

 

 

15:00 – 16:30

Spodbujanje dobrih praks – od skrbi za otroke do skrbi za starejše

-          Marjana Kamnik, Koroški dom starostnikov

-          Darko Kranjc, Večgeneracijski center Pomurje

-          Majda Hrženjak, Mirovni inštitut

-     Zorica Škorc, Zveza društev za socialno gerontologijo (TBC)

 

Skrbstveno delo se ne konča pri otrocih, ampak vse več delovno aktivne populacije skrbi tudi za starejše, bolne, osebe z ovirami. Panel prinaša predstavitev nekaterih dobrih praks in kritičen pogled na obstoječe politike skrbi za starejše ter osebe z ovirami.

 

16:30 – 17:00

Dokumentarni film Aktivirani očka

 

Film skozi niz razmišljanj moških in žensk različnih generacij ter stroke predstavi vidik starševstva in dejavnega vključevanja očetov v skrb za otroke, pa tudi psihološki vidik prednosti dejavnega očetovstva. Poleg tega si gledalke in gledalci lahko ogledajo, kako znani slovenski očetje usklajujejo družinske in službene obveznosti in se zabavajo ob iskrenih in neposrednih odgovorih osnovnošolskih otrok, ki brez zadržkov povedo, kako dejavni so pravzaprav njihovi očetje ter kakšna je delitev dela v njihovi družini.

 

 

 

PROGRAM, 6. 12. 2017

 

 

9:00 – 10:30

Dejavno očetovstvo – pridobimo vsi

Okrogla miza:

-          Ljubica Marjanovič Umek, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

-          Dejavni oče (TBC)

-          Žiga Planinec (TBC)

-          Mojca Frelih, Mirovni inštitut

-          Iztok Arbiter, Support & Trade, d.o.o. (TBC)

 

Kakšne so prednosti dejavnega očetovstva za otroke, moške, družine, delodajalce in družbo kot celoto? Kaj pomeni biti dejavni oče v praksi in kako lahko delodajalci podpirajo ter spodbujajo dejavno očetovstvo – okrogla miza prinaša odgovore na ta in številna druga vprašanja.

 

 

 

10:30 – 11:00

Odmor za kavo

 

 

11:00 – 12:30

Spolni stereotipi – drugačni pristopi

Okrogla miza:

-          Aljoša Bagola, Pristop

-          Maruša Ivančič in Neža Kozak, Mundilfari – zavod za kulturne in umetniške dejavnosti

-          Lea Zbičajnik, OŠ Toma Brejca

-          Miha Cirman, CodeBrainer

-     Tanja Rudolf, DrogArt (TBC)

Spolni stereotipi so pomemben zaviralec doseganja enakosti žensk in moških, prisotni so tako v družini, vzgoji, izobraževanju, na trgu dela, kulturi, v prostočasnih in športnih dejavnostih, politiki in medijih ter oglaševanju. Na okrogli mizi bo beseda tekla o tem, kako trdovratni so ti stereotipi, kakšne in koliko jih (re)producira svet oglaševanja in kako lahko ozaveščevalne akcije ter kampanje  spreminjajo medijsko podobo žensk in moških. Kako lahko k stereotipom pristopamo skozi otroške slikanice in pesniške zbirke za odrasle? Kako te vsebine vključiti v šolske vsebine ter kaj na to temo povedo otroci? V tako imenovanih poklicih prihodnosti, npr. na področju informacijske tehnologije, je žensk zelo malo – kako motivirati dekleta za vstop v svet informatike in kaj s tem pridobimo?

 

 

 

12:30 – 13:30

Kosilo

 

 

13:30 – 14:30

Pro et Contra

Osnovna šola Toma Brejca Kamnik

 

Učenke in učenci višjih razredov OŠ Toma Brejca so pod mentorstvom učitelja Andreja Matjana v debatnem krožku razpravljali o spolnih stereotipih, zlasti tistih, povezanih z delitvijo dela doma in skrbjo za otroke. Konferenco zaključujemo s prikazom, kako poteka debata za in proti, ko govorimo o družinskem življenju.

 

 

 

14:30 – 15:00

Sklepne misli

 

Dogodek povezuje Sonja Robnik.

 

(TBC) - potrditev še čakamo