32.1        Statistične regije, njim pripadajoče občine in njihova površina, 1. 1. 2005

Statistical regions, municipalities and area, 1. 1. 2005

Statistična regija

Statistical region

SKTE 3

Občina

Municipality

Površina1) km2

Area1) km2

2005

 

Statistična regija 

Statistical region 

SKTE 3

Občina 

Municipality 

Površina1) km2

Area1) km2

2005

SLOVENIJA / SLOVENIA

 

20273

 

Koroška

Muta

38,8

 

 

 

 

 

Podvelka

103,9

Pomurska

 

1337

 

 

Prevalje

58,1

 

Beltinci

62,2

 

 

Radlje ob Dravi

93,9

 

Cankova

30,6

 

 

Ravne na Koroškem

63,4

 

Črenšovci

33,7

 

 

Ribnica na  Pohorju

59,3

 

Dobrovnik/Dobronak

31,1

 

 

Slovenj Gradec

173,7

 

Gornja Radgona

128,1

 

 

Vuzenica

50,1

 

Gornji Petrovci

66,8

 

 

 

 

 

Grad

37,4

 

Savinjska

 

2384

 

Hodoš/Hodos

18,1

 

 

Bistrica ob Sotli

31,1

 

Kobilje

19,7

 

 

Braslovče

54,9

 

Križevci

46,2

 

 

Celje

94,9

 

Kuzma

22,9

 

 

Dobje

17,5

 

Lendava/Lendva

123,0

 

 

Dobrna

31,7

 

Ljutomer

107,2

 

 

Gornji Grad

90,1

 

Moravske Toplice

144,5

 

 

Kozje

89,7

 

Murska Sobota

64,4

 

 

Laško

197,5

 

Odranci

6,9

 

 

Ljubno

78,9

 

Puconci

107,6

 

 

Luče

109,5

 

Radenci

34,1

 

 

Mozirje

83,6

 

Razkrižje

9,8

 

 

Nazarje

43,4

 

Rogašovci

40,1

 

 

Podčetrtek

60,6

 

Sveti Jurij

51,3

 

 

Polzela

34,0

 

Šalovci

58,2

 

 

Prebold

40,7

 

Tišina

38,8

 

 

Radeče

52,0

 

Turnišče

23,8

 

 

Rogaška Slatina

71,5

 

Velika Polana

18,7

 

 

Rogatec

39,6

 

Veržej

12,0

 

 

Slovenske Konjice

97,8

 

 

 

 

 

Solčava

102,8

Podravska

 

2170

 

 

Šentjur

222,3

 

Benedikt

24,1

 

 

Šmarje pri Jelšah

107,7

 

Cerkvenjak

23,0

 

 

Šmartno ob Paki

18,2

 

Destrnik

34,4

 

 

Šoštanj

95,6

 

Dornava

28,4

 

 

Štore

28,1

 

Duplek

40,0

 

 

Tabor

34,8

 

Gorišnica

61,2

 

 

Velenje

83,5

 

Hajdina

21,8

 

 

Vitanje

59,4

 

Hoče - Slivnica

53,7

 

 

Vojnik

75,3

 

Juršinci

36,3

 

 

Vransko

53,3

 

Kidričevo

71,5

 

 

Zreče

67,0

 

Kungota

49,0

 

 

Žalec

117,1

 

Lenart

120,2

 

 

 

 

 

Lovrenc na Pohorju

84,4

 

Zasavska

 

264

 

Majšperk

72,8

 

 

Hrastnik

58,6

 

Maribor

147,5

 

 

Trbovlje

58,0

 

Markovci

29,8

 

 

Zagorje ob Savi

147,1

 

Miklavž na Dravskem polju

12,5

 

 

 

 

 

Oplotnica

33,2

 

Spodnjeposavska

 

885

 

Ormož

212,4

 

 

Brežice

268,1

 

Pesnica

75,8

 

 

Krško

344,9

 

Podlehnik

46,0

 

 

Sevnica

272,2

 

Ptuj

66,7

 

 

 

 

 

Rače - Fram

51,2

 

Jugovzhodna Slovenija

 

2675

 

Ruše

60,8

 

 

Črnomelj

339,7

 

Selnica ob Dravi

64,5

 

 

Dolenjske Toplice

110,2

 

Slovenska Bistrica

334,5

 

 

Kočevje

555,4

 

Starše

34,0

 

 

Kostel

56,1

 

Sveta Ana

37,2

 

 

Loški Potok

134,5

 

Sveti Andraž v Slov. goricah

17,6

 

 

Metlika

108,9

 

Šentilj

65,0

 

 

Mirna Peč

48,0

 

Trnovska vas

22,9

 

 

Novo mesto

298,5

 

Videm

80,0

 

 

Osilnica

36,2

 

Zavrč

19,3

 

 

Ribnica

153,6

 

Žetale

38,0

 

 

Semič

146,7

 

 

 

 

 

Sodražica

49,5

Koroška

 

1041

 

 

Šentjernej

96,0

 

Črna na Koroškem

156,0

 

 

Škocjan

60,4

 

Dravograd

105,0

 

 

Trebnje

317,1

 

Mežica

26,4

 

 

Žužemberk

164,3

 

Mislinja

112,2

 

 

 

 

Osrednjeslovenska

 

2555

 

 

Radovljica

118,7

 

Borovnica

42,3

 

 

Šenčur

40,3

 

Brezovica

91,2

 

 

Škofja Loka

146,0

 

Dobrepolje

103,1

 

 

Tržič

155,4

 

Dobrova - Polhov Gradec

117,5

 

 

Železniki

163,8

 

Dol pri Ljubljani

33,3

 

 

Žiri

49,2

 

Domžale

72,3

 

 

Žirovnica

42,6

 

Grosuplje

133,8

 

 

 

 

 

Horjul

32,5

 

Notranjsko-kraška

 

1456

 

Ig

98,8

 

 

Bloke

75,1

 

Ivančna Gorica

227,0

 

 

Cerknica

241,3

 

Kamnik

265,6

 

 

Ilirska Bistrica

480,0

 

Komenda

24,1

 

 

Loška dolina

166,8

 

Litija

221,4

 

 

Pivka

223,3

 

Ljubljana

275,0

 

 

Postojna

269,9

 

Logatec

173,1

 

 

 

 

 

Lukovica

74,9

 

Goriška

 

2325

 

Medvode

77,6

 

 

Ajdovščina

245,2

 

Mengeš

22,5

 

 

Bovec

367,3

 

Moravče

61,4

 

 

Brda

72,0

 

Škofljica

43,3

 

 

Cerkno

131,6

 

Šmartno pri Litiji

94,9

 

 

Idrija

293,7

 

Trzin

8,6

 

 

Kanal

146,5

 

Velike Lašče

103,2

 

 

Kobarid

192,7

 

Vodice

31,4

 

 

Miren - Kostanjevica

62,8

 

Vrhnika

126,3

 

 

Nova Gorica

309,0

 

 

 

 

 

Šempeter - Vrtojba

14,9

Gorenjska

 

2137

 

 

Tolmin

381,5

 

Bled

188,5

 

 

Vipava

107,4

 

Bohinj

333,7

 

 

 

 

 

Cerklje na Gorenjskem

78,0

 

Obalno-kraška

 

1044

 

Gorenja vas - Poljane

153,3

 

 

Divača

147,8

 

Jesenice

75,8

 

 

Hrpelje - Kozina

192,2

 

Jezersko

68,8

 

 

Izola/Isola

28,6

 

Kranj

150,9

 

 

Komen

102,7

 

Kranjska Gora

256,3

 

 

Koper/Capodistria

311,2

 

Naklo

28,3

 

 

Piran/Pirano

44,6

 

Preddvor

87,0

 

 

Sežana

217,4

1)    Površine statističnih regij se spreminjajo skladno s površinami občin zaradi natančnejših meritev. Površine občin nam posreduje Geodetska uprava Republike Slovenije in so izračunane iz digitaliziranih obrisov posameznega prostorskega okoliša na kartah 1 : 5000 in 1 : 10000 in so nato seštete na podlagi pripadnosti prostorskega okoliša višji prostorski enoti. Površine statističnih regij so zaokrožene. / Areas of statistical regions change in accordance with areas of municipalities due to more detailed measurements. Areas of municipalities are sent to us by the surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia and are calculated from digitalised outlines of individual areas on maps 1:5000 and 1:10000 and then added on the basis of affiliation to the higher unit. Areas of statistical regions are round.