Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zakon o urejanju trgu dela, ki se začne uporabljati 1. 1. 2011, povečuje socialno varnost iskalcev zaposlitve

Državna sekretarka dr. Anja Kopač Mrak je danes na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi novostim na področju trga dela v letu 2011, povedala, da je trenutno v Sloveniji približno 104 tisoč brezposelnih oseb, kar za ministrstvo ni presenečenje, saj je ministstvo že ob koncu preteklega leta napovedalo, da se bo brezposelnost povzpela na okoli 105 tisoč. Kljub temu je stopnja brezposelnosti v Sloveniji s 7,6 % nižja od povprečja EU, kjer je brezposelnost 9,6 %, trend naraščanja brezposelnosti pa se umirja. Letos beležimo tudi 18,9 % več zaposlitev (ali samozaposlitev) kot v letu 2009 in 5,5 % več prostih delovnih mest kot v letu 2009, je še poudarila Kopač Mrakova in napovedala, da se predvidoma brezposelnost tudi v prihodnjem letu ne bo bistveno znižala oziroma da bo ostala približno na sedanji ravni, pri čemer je izhajala iz ocen UMAR-ja, da bo v letu 2011 povprečno 103.300 brezposelnih oseb.

 

V nadaljevanju pa je predstavila glavne novosti Zakona o urejanju trgu dela, ki se začne uporabljati 1. januarja 2011 in povečuje socialno varnost iskalcev zaposlitve ter povečuje učinkovitost ukrepov, uvaja pa tudi nove ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ).

 

Zakon o urejanju trga dela, ki nadomešča zdajšnji Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti:

  • širi krog obveznih zavarovancev in oseb, ki se lahko prostovoljno zavarujejo za primer brezposelnosti, posledično pa tudi  krog upravičencev do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti,
  • pogoj za pridobitev  denarnega nadomestila bo po novem 9 mesecev zaposlitve v zadnjih 24 mesecih (prej 12 mesecev v 18 mesecih), s čimer bodo do pravice do denarnega nadomestilapogosteje upravičeni predvsem mladi, ki imajo malo delovnih izkušenj, kar povečuje njihovo socialno varnost, 
  • zvišuje najnižji in najvišji znesek denarnega nadomestila za primer brezposelnosti,
  • zvišuje znesek denarnega nadomestila za primer brezposelnosti v prvih treh mesecih prejemanja (80 % od osnove in ne več 70 % kot do zdaj),
  • obdobje za določanje osnove za odmero denarnega nadomestila se skrajšuje na 8 mesecev (prej 12),
  • brezposelnim osebam daje možnost, da ob ohranitvi pravice do denarnega nadomestila v nespremenjeni višini delajo (v omejenem obsegu - do 200 EUR mesečno) - to pomeni, da malo delo dejansko ne zmanjšuje pravic brezposelnih, ampak jih povečuje - zdaj se je brezposelnim, ki so prejeli dovoljeni zaslužek, denarno nadomestilo znižalo,
  • uvaja se institut delne brezposelnosti ob sprejemu zaposlitve, pri čemer se ohrani pravica do sorazmernega dela denarnega nadomestila (brezposelni, ki prejemajo denarno nadomestilo, v primeru zaposlitve za krajši delovni čas ohranijo sorazmeren del denarnega nadomestila),
  • podaljšuje se trajanje denarnega nadomestila za osebe, starejše od 50 let in z več kot 25 let delovne dobe (denarno nadomestilo v trajanju do 19 mesecev), ter za osebe, starejše od 55 let in z zavarovalno dobo nad 25 let (denarno nadomestilo v trajanju 25 mesecev),
  • vključenost v javna dela se po novem všteva v obdobje zavarovanja,
  • v ukrepe aktivne politike zaposlovanja se bodo prednostno vključevale ranljive skupine prejemnikov denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči.

Državna sekretarka dr. Anja Kopač Mrak je omenila tudi, da zakon uvaja nove ukrepe APZ, kot sta na primer "job rotation" in "job sharing", ter ukinja nepotrebna administrativna bremena za podjetja in iskalce zaposlitve. V nadaljevanju je predstavila tudi programe aktivne politike zaposlovanja, ki se bodo izvajali v letu 2011, in med drugim omenila pred kratkim objavljen javni razpis za sofinanciranje usposabljanja absolventov in kasnejše zaposlitve diplomantov Absolvent - aktiviraj in zaposli.se. V okviru razpisa bo za obdobje 2010-2011 na voljo 900 tisoč evrov, predvidoma se bo na ta način zaposlilo 200 diplomantov. 

 

Damjana Košir, generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje, je v nadaljevanju opomnila, da konec aprila 2011 poteče prehodno obdobje za prost pretok oseb, tako da se bodo od 1. maja 2011 slovenski delavci lahko prosto zaposlovali v vseh državah članicah EU in državah članicah EGP, torej za zaposlitev v teh državah ne bodo več potrebovali delovnega dovoljenja. V tem kontekstu je predstavila tudi predlog Strategije ekonomskih migracij, ki jo bo ministrstvo v kratkem posredovalo v obravnavo Vladi RS. Ob tem je v kontekstu neugodnih demografskih trendov poudarila, da bo morala Slovenija narediti vse, da postane privlačna dežela za migracije. Kot je dejala, je v smeri, ki jo nakazuje strategija, pripravljen tudi predlog novega Zakona o zaposlovanju in delu tujcev.

 

Koširjeva je še napovedala, da bosta v petek, 17. 12., slovenski in bosanski minister za delo podpisala spremembe sporazuma o socialnem zavarovanju, na podlagi katerih bodo lahko delavci iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji tudi, če imajo v Sloveniji samo začasno prebivališče, če bodo ostali brez zaposlitve, upravičeni do denarnega nadomestila.


Lučka Žižek, v. d. generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje, pa je predstavila priprave zavoda na izvajanje Zakona o urejanju trga dela.

 

Gradivo z novinarske konference:

Služba za odnose z javnostmi