Skoči na vsebino

NOVICA

Reorganizacija centrov za socialno delo DA, vendar postopno in premišljeno

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak s sodelavci se je sestala s predstavniki Skupnosti centrov za socialno delo, posebej pa tudi z vsemi direktorji centrov za socialno delo.

Ministrica je na srečanjih poudarila, da je reorganizacija centrov za socialno delo potrebna, vendar bo zelo postopna in premišljena. Potreba po reorganizaciji izhaja iz sprememb, ki se dogajajo v družbi in tako po obsegu kot po zahtevnosti primerov  zahtevajo okrepitev dela na posameznih področjih ter hitro in učinkovito  ukrepanje.  Uporabnikom je treba zagotoviti hiter in enostaven dostop do storitev, ki morajo biti po kvaliteti primerljive po celotni Sloveniji. Ključni cilji reorganizacije so izboljšanje kakovosti dela, dosegljivost za uporabnike in večja strokovna avtonomija centrov za socialno delo ter večja učinkovitost, racionalizacija dela, zmanjšanje stroškov ter racionalna raba vseh virov in sredstev. Pilotni projekt reorganizacije se bo začel izvajati v drugi polovici tega leta. Reorganizacija vseh CSD pa bo izvedena v začetku leta 2015.

 

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je direktorje centrov za socialo delo tudi seznanila, da bo ministrstvo še v letošnjem letu pripravilo nujne popravke socialne zakonodaje in se jim obenem zahvalila za ves napor, ki so ga vložili v izvajanje zakonodaje v prvem letu.