Skoči na vsebino

NOVICA

Jamstvo za mlade - za izvajanje v dveh letih na voljo 153 milijonov evrov

Vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let bo ponujena zaposlitev, usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, je poudarila ministrica dr. Anja Kopač Mrak ob predstavitvi Jamstva za mlade.

Jamstvo za mlade je nabor 38 ukrepov ki bi, ob predpostavki gospodarske rasti od leta 2015 naprej lahko resnično prispevali k izboljšanju stanja na področju zaposlovanja mladih.

 
Koordinator  ukrepov oziroma dokumenta Jamstvo za mlade je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ukrepe pa so predlagala tudi ministrstva, ki so pristojna za gospodarstvo, šolstvo, kulturo in kmetijstvo. Vsi ukrepi so namenjeni  mladim do 29 leta in prilagojeni obravnavi mladih glede na doseženo raven izobrazbe. Ciljna skupina obsega 37.000 mladih, ki se letno vpišejo v evidenco brezposelnih in seveda tudi tiste, ki so brezposelni že zdaj. Dokument  zajema poleg konkretnih programov tudi sistemske in preventivne ukrepe, ki vplivajo na trg dela in s tem posredno na zaposlovanje mladih.


Skupaj bomo za izvajanje Jamstva za mlade, vključno s pobudo za mlade-YEI, v letu 2014 namenli več kot 76 mio EUR in omogočili več kot 60.000 vključitev, v letu 2015 pa več kot 77 mio EUR in omogočili več kot 52.000 vključitev.