Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Nova ureditev študentskega dela v javni razpravi

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak in predsednik Študentske organizacije Slovenije Mitja Urbanc sta danes predstavila predlog Zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov. Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je ob tem izrazila zadovoljstvo, da to lahko naredi skupaj s predstavniki mladih, ki so pri pripravi sodelovali in poudarila, da bo začasno in občasno delo dijakov in študentov tako prvič doslej urejeno v posebnem zakonu.

»V predlogu zakona ohranjamo tiste značilnosti študentskega dela, ki so pozitivne: mladi imajo stik s trgom dela, si nabirajo delovne izkušnje in jim študentsko delo predstavlja možnost dodatnega zaslužka. Bistveno pa izboljšujemo pravno, socialno in ekonomsko varnost mladih in preprečujemo zlorabe, ki jih dopušča in omogoča sedanji sistem. Študentsko delo se bo po novem štelo v pokojninsko dobo in bo tudi uradno priznano, kot delovne izkušnje. Z omejitvami študentskega dela pa bomo preprečili, da bi to delo še naprej predstavljalo nelojalno konkurenco rednemu zaposlovanju mladih. Želimo torej, da študentsko delo ostane, vendar da prinaša mladim tudi pravice in da torej to delo ne predstavlja konkurenco oziroma oviro mladim pri rednem zaposlovanju«, je na novinarski konferenci poudarila ministrica dr. Anja Kopač Mrak.


Osnovni, preizkušeni mehanizmi študentskega dela se s predlogom novega zakona bistveno ne spreminjajo. Študentsko delo bo tudi v prihodnje potekalo preko posrednikov (študentskih servisov), na podlagi napotnice, pretežno v elektronski obliki in brez dodatnih administrativnih bremen. Po vzoru minimalne plače se določa minimalna urna postavka v višini 4,5 evra bruto (3,8 evra neto) in obveznost posrednika, da ne glede na plačilo računa s strani delodajalca zagotovi plačilo dijaku oz. študentu.

 

Začasno inobčasno delo dijakov in študentov bo po novem vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, dijakom in študentom pa bodo iz tega naslova priznane tudi vse pravice. Skupaj bodo prispevki dijaka oz. študenta znašali 15,50 %, prispevki in ostali stroški delodajalca pa 20,65 %. Sredstva iz dajatve se bodo namenjala za štipendije (1,25 %), študentske domove (2 %), delovanje študentske organizacije Slovenije (4 %) in delovanje centralne evidence (0,25 %).

 
Začasno in občasno delo dijakov in študentov bodo lahko opravljali mladi s statusom dijaka ali študenta, starejši od 15 let. Pri delodajalcih pa se uvajajo omejitve osnovane na številu povprečno zaposlenih v preteklem letu. Pri delodajalcih z nižjim številom zaposlenih so te omejitve višje, pri delodajalcih z višjim številom zaposlenih pa nižje. Delodajalci z večjim kadrovskim bazenom, namreč lažje kompenzirajo trenutne kadrovske potrebe kot mali delodajalci.

 

Predviden je večji nadzor – tudi z vzpostavitvijo centralne evidence, večje sankcije – tudi prepovedne sankcije: Cilj je večja pravna varnost vseh udeležencev. Z današnjim dnem pričenjamo enomesečno javno razpravo, ki jo bomo na ministrstvu skušali izkoristiti za popolnitev in dopolnitev predloga zakona v skladu s prejetimi pripombami in njegovo čim višjo stopnjo usklajenosti z vsemi udeleženci.