Skoči na vsebino

NOVICA

Pričela se je javna obravnava Zakona o partnerski skupnosti

Ministrstvo je danes, 14. 4. 2014, v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o partnerski skupnosti (ZPS). Z zakonom želimo odpraviti razlikovanje, ki temelji na podlagi spolne usmerjenosti.

V predlogu Zakona o partnerski skupnosti predlagamo ureditev partnerske skupnosti, kot skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki skleneta partnersko skupnost. Partnerska skupnost ima enake pravne posledice, kot jih ima sklenjena zakonska zveza med dvema osebama različnega spola. Osnutek zakona ureja tudi nesklenjeno partnersko skupnost -  kot dalj časa trajajočo življenjsko skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske skupnosti – enako kot zunajzakonska skupnost dveh oseb različnega spola. Predlog Zakona o partnerski skupnosti ne posega na področje posvojitev in tudi ne na področje oploditve z biomedicinsko pomočjo. To pomeni, da bo na teh dveh področjih še naprej veljala sedanja ureditev.

 

Trenutno veljavna pravna ureditev ureja pravni položaj istospolnih partnerskih skupnosti v Zakonu o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05, v nadaljevanju ZRIPS). Ta poleg registracije istospolne partnerske skupnosti, partnerjema te skupnosti priznava tudi določene pravice in obveznosti predvsem na premoženjskopravnem področju.

 

S predlaganim zakonom odpravljamo registracijo; partnerja bosta po novem lahko tudi na slovesen način, sklepala partnersko skupnost. S predlogom zakona tudi odpravljamo neenakosti na nekaterih drugih področjih, kot npr: da se brezposelni registrirani partner trenutno po svojem partnerju ne more zdravstveno zavarovati; obsojenca na prestajanju kazni zapora po trenutni veljavni zakonodaji kot svojca, ne more obiskati partner v registrirani istospolni skupnosti; preživeli istospolni partner najemnika stanovanja nima pravice zahtevati sklenitve najemne pogodbe in druge neenakopravnosti v različnih zakonih, ki jih je v preteklosti že ugotavljalo Ustavno sodišče.

 

Na ministrstvu verjamemo, da ljudje ne smejo biti neenako obravnavani na podlagi spolne usmerjenosti. Enako je v dveh postopkih za oceno ustavnosti odločilo tudi Ustavno sodišče RS  U-l-425/06-19 z dne 2. 7. 2009 in U-l-212/10-15 z dne 14. 3. 2014, ki je ugotovilo neskladje pravne ureditve dedovanja, ki se nanaša na dedovanje v registrirani istospolni partnerski skupnosti ter v primeru neregistrirane življenjske skupnosti istospolno usmerjenih partnerjev. Zakon sprejemamo z zamudo, saj sta oba roka, ki ju je Ustavno sodišče določilo Državnemu zboru RS za odpravo ugotovljenega neskladja, že potekla.

 

Javna razprava o predlogu Zakona o partnerski skupnosti je predvidena do 5. maja 2014.