Skoči na vsebino

NOVICA

Mednarodne posvojitve

V Sloveniji obstaja nesorazmerje med številom otrok, ki se jih daje v posvojitev in med številom parov oz. posameznikov, ki želijo posvojiti otroka. Slednjih je približno desetkrat več, kot je letno vseh posvojitev.

Prav zaradi omenjenega nesorazmerja med številom otrok in številom kandidatov za posvojitev je v Sloveniji v zadnjih letih opazen trend vse pogostejšega odločanja za postopke posvojitev iz tujine. Zagotovo imajo posvojitve otroka iz tujine določene posebnosti v primerjavi z »domačo posvojitvijo«, kar je v okviru strokovnega dela s posvojitelji treba upoštevati in temu posvetiti potrebno pozornost.

 

V zadnjem času se pojavljajo predlogi, da bi v sodobni družbi posamezniki in pari morali imeti sistemsko enako dostopni obe možnosti: rojstvo in posvojitev. Razumemo željo po starševstvu, vendar pa v zvezi s tem pojasnjujemo, da je država z ustrezno pravno ureditvijo dolžna omogočiti vzpostavitev in varstvo družinskega življenja svojim državljanom. Navedeno pomeni sistemsko ureditev družinskih razmerij, ureditev področja socialnega varstva, vzgoje, izobraževanja, zdravstva, itd. Odločitev za starševstvo je izključno osebna in se s sistemskimi ukrepi ne more regulirati. Pravno namreč ne obstaja pravica do otroka - tako naravnega kot posvojenega. Seveda pa država z različnimi aktivnostmi poskuša olajšati pot do starševstva. Tako je v okviru zdravstvenega varstva med drugim predvideno zdravljenje neplodnosti. Parom in posameznikom, ki želijo posvojiti otroka (tudi) iz tujine, država želi iti nasproti na način, da bi z drugimi državami vzpostavili uradne poti za čim lažje postopke izvajanja posvojitev. Zavedati pa se je treba, da tudi podpisan sporazum z neko državo ne zagotavlja, da bodo stranke hitreje prišle do otrok, ampak zagotavlja ustaljeno pot in večjo pravno varnost pri mednarodni posvojitvi.

 

Na to kažejo izkušnje z Republiko Makedonijo, s katero imamo sklenjen sporazum o meddržavnih posvojitvah že od leta 2008 in od koder so slovenski državljani od sklenitve sporazuma dalje posvojili zelo malo otrok. Pojasnilo Republike Makedonije je, da je tudi v Republiki Makedoniji velika razlika med številom vseh vlog za posvojitev in številom otrok za posvojitev. Prednost pri posvojitvi makedonskih otrok imajo seveda makedonski državljani. Poleg tega imajo tudi potencialni posvojitelji iz tujine pri posvojitvah svoje preference (zdravi, čim mlajši otroci), kar seveda postopke posvojitev podaljšuje.

 

Po podatkih iinformacijskega sistema, ki je pripravljen za področje posvojitev, je na centrih za socialno delo v Sloveniji trenutno 572 vlog za posvojitev - od tega je 409 kandidatov/parov že ocenjenih kot možni oz. primerni posvojitelji, za ostalih 163 pa končno mnenje še ni bilo podano. V letu 2013 je bilo na centrih za socialno delo 40 novih vlog za posvojitev, 21 kandidatov/parov je že ocenjenih kot možni oz. primerni posvojitelji, za ostalih 19 končno mnenje še ni bilo podano.

 

Po podatkih iz matičnega registra (ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve) je bilo od vzpostavitve registra (v maju 2005) do konca 2014 število vpisanih posvojitev v Matični register naslednje:

 

Leto

Število vseh posvojitev

(RS in tujina)

Št. posvojitev iz tujine

Država, v kateri je bila posvojitev izvedena

2005

32

3

Ruska federacija (2), Romunija (1)

2006

39

15

Makedonija (6), Ruska federacija (3), Ukrajina (3),

Črna gora (1), Srbija in Črna gora (1), ZDA (1)

2007

24

3

Romunija (2), Ukrajina (1)

2008

28

6

Ruska federacija (3), Makedonija (2), Hrvaška (1)

2009

49

16

Ruska federacija (8), BiH (2), Makedonija (2), Črna gora (1), Ukrajina (1), Kitajska (1), Madagaskar (1)

2010

47

21

Ruska federacija (10), Ukrajina (4), BiH (2), Makedonija (2), Srbija (1), Moldavija (1), Gvineja Bissau (1)

2011

54

18

Ruska federacija (5), Ukrajina (4), Gana (3), Turčija (2), Gvineja Bissau (1) Madagaskar (1), Makedonija (1), Španija (1)

2012

70

35

Bosna in Hercegovina: 1

Etiopija: 1

Gana: 5

Gvineja Bissau: 1

Kongo, Dem. Rep.: 1

Madagaskar: 2

Poljska: 1

Ruska federacija: 19

Srbija: 1

Ukrajina: 3

2013

43

15

Avstrija: 1

Bosna in Hercegovina: 3

Gana: 1

Gvineja Bissau: 3

Kazahstan: 1

Makedonija: 1

Ruska federacija: 5

2014

42

14

Brazilija: 1

Dominikanska Republika: 1

Gana: 2

Gvineja Bissau: 3

Liberija: 1

Nepal: 1

Ruska federacija: 4

Ukrajina: 1

 

Vir: Matični register, MNZ, SURS

 

Ker se za informacije in nasvete na ministrstvo obrača vse več zainteresiranih oseb in parov, v prilogi podajamo informacije o trenutnem dogajanju na področju mednarodnih posvojitev, najprej za Rusko federacijo, potem pa tudi z nekaterimi drugimi državami, s katerimi smo trenutno v stiku.