Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za pravice oseb z demenco

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je danes podpisala Glasgowsko deklaracijo s katero se je zavzela za pravice, dostojanstvo in avtonomijo posameznikov z demenco. Glasgowsko deklaracijo je pripravila mednarodna organizacija Alzheimer Europe, katere članica je tudi slovenska nevladna organizacija Spominčica. Ministrica je Glasgowsko deklaracijo podpisala prav na pobudo predsednice Spominčice Štefanije Zlobec.

Ministrica je ob tem poudarila, da se skoraj polovica stanovalcev v domovih za starejše občane srečuje s to boleznijo. Zato številni domovi že uvajajo in razvijajo prilagojene koncepte dela. Ti temeljijo na psihosocialnem delu, ki je prvenstveno usmerjen v prepoznavanje in zadovoljevanje posameznikovih potreb, želja in pričakovanj. Koncepti dela so usmerjeni v osebno obravnavo, brez oviranja gibanja oseb z demenco. Po Zakonu o duševnem zdravju se osebe z demenco lahko nameščajo tudi v varovane oddelke, za katere se je odločila približno tretjina domov.

Poleg institucionaklnega varstva je eden od klučnih ciljev nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2020 razvijati tudi prilagojene storitve v skupnosti. 

 

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak zato tudi podpira prizadevanja resornega ministrstva za zdravje, ki pripravlja Strategijo obvladovanja demence, pri kateri sodelujejo tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadev in enake možnosti.  

 
Ministrstvo sodeluje tudi pri pripravi 25. Konference Alzheimer Europa, ki bo potekala v Ljubljani od 2. do 4. septembra.