Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

16. november - Mednarodni dan strpnosti

Mednarodni dan strpnosti - 16. november, ki ga je razglasila Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), je namenjen ozaveščanju javnosti, poudarjanju nevarnosti nestrpnosti in podpori izobraževanju o strpnosti. Obeležitev tega dne je primerna priložnost, da se opozori na nujnost izvajanja načel, zapisanih v Deklaraciji o načelih strpnosti, ki je bila sprejeta pred dvajsetimi leti.

 

Slovenija, ki je bila nedavno izvoljena v Svet OZN za človekove pravice, kjer bo kot članica nastopila 1. 1. 2016, bo še naprej posebno pozornost namenjala promociji in spoštovanju človekovih pravic. Spoštovanje univerzalnih človekovih pravic krepimo med drugim s spodbujanjem strpnosti. Strpnost ni popustljivost, prijaznost ali prizanesljivost, pač pa predvsem aktiven odnos, ki spodbuja priznavanje univerzalnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin drugih. Še posebej v luči aktualnega dogajanja je posebno pozornost treba posvetiti strpnosti do beguncev oz. migrantov in zavzeti jasno stališče, da je sovražni govor nesprejemljiv. Ljudje, ki prihajajo na evropske meje, bežijo pred natančno takšnim nasiljem, s kakršnim je bila Evropa soočena v petkovih napadih v Parizu.

 

Strpnost je tesno povezana z načelom enakosti, katerega zrcalna slika je prepoved diskriminacije. Diskriminacija pomeni neenako obravnavanje posameznika ali posameznice ali skupine ljudi na podlagi določenih osebnih okoliščin. Tovrstno ravnanje je prepovedano na nacionalni in mednarodni ravni, vendar želimo, da strpnost do drugih in drugačnih izhaja iz sočutja do sočloveka in spoštovanja njegovih/njenih človekovih pravic, ne zgolj iz prepovedi kršitve zavezujoče norme.

 

Strpnost je odgovornost, ki podpira človekove pravice, demokracijo in vladavino prava. Izobraževanje za človekove pravice in izobraževanje za strpnost sta najbolj učinkovita načina za preprečevanje nestrpnosti. Izobraževanje za strpnost teži k nasprotovanju tistim aktivnostim, ki vodijo v strah, izključevanje drugih, ter pomaga ljudem, zlasti mladim, da razvijajo sposobnosti za kritično razmišljanje in neodvisno presojanje.

Strpnost v družbi lahko prispeva k reševanju raznovrstnih kriz in preprečevanju grozodejstev, tudi najhujših. Zato je nujen aktiven pristop k ustvarjanju strpnega ozračja v vsaki državi.

 

Pomen izobraževanja in izobraževanja za človekove pravice z namenom krepitve strpnosti med narodi, rasnimi, etničnimi in verskimi skupinami poudarja tudi Deklaracija OZN o izobraževanju za človekove pravice iz leta 2012. Sprejem le-te je spodbudila Platforma za človekove pravice. Članica Platforme je tudi Slovenija, skupaj s še šestimi državami iz različnih regij sveta. Platforma je aktivna predvsem v okviru Sveta OZN za človekove pravice v Ženevi, svoje aktivnosti krepi tudi v okviru UNESCO v Parizu.

 

Deklaracija o strpnosti, ki so jo sprejele države članice UNESCO v Parizu leta 1995, je bila nedavno prevedena tudi v slovenski jezik s strani izobraževalnega centra Eksena.

Vir: Urad Vlade RS za komuniciranje