Skoči na vsebino

NOVICA

Višja socialna pomoč in otroški dodatki, več državnih štipendij

Državni zbor RS je sprejel paket zakonov, ki delno odpravljajo varčevalne ukrepe na področju socialnih transferjev. Z novim letom se bo zvišala denarna socialna pomoč in otroški dodatki, več bo tudi državnih štipendij.

Državno štipendijo bo prejelo več dijakov in študentov zaradi delne uvedbe 5. dohodkovnega razreda. Do državne štipendije bodo upravičene tudi družine s povprečnim mesečnim dohodkom do 56 % na družinskega člana (v štiričlanski družini cenzus znaša 2.250 evrov). Državno štipendijo bo prejelo 3218 več dijakov in študentov.

 

Varčevalni ukrepi so pri denarnih socialnih pomočeh in pri varstvenih dodatkih v celoti odpravljeni. S 1. januarjem 2016 se osnovni znesek minimalnega dohodka zviša na 288,81 evrov (za samsko osebo, trenutno 270,82 evrov), kar pomeni, da se znesek redne denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči in posmrtnine zviša na 288,81. Cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo bo po novem letu znašal 470,76 evra (trenutno 465,71 evrov).

 

Zneski otroškega dodatka v petem in šestem dohodkovnem razredu se bodo zvišali za 10 odstotkov, tj.  na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Višji otroški dodatek bo prejelo 97.000 otrok. Dodanih pa bo tudi 5 dni očetovskega dopusta. Z novim letom bodo imeli očetje skupno 20 dni očetovskega dopusta.

 

Za vse te pravice bodo v prihodnjem letu zagotovljena dodatna sredstva v višini 24,5 milijona evrov.