Skoči na vsebino

NOVICA

Bela knjiga o pokojninah

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na Brdu pri Kranju organiziralo posvet o dokumentu Bela knjiga o pokojninah.

Demografske projekcije in z njimi povezani izzivi predstavljajo ključni element nadaljnjega razvoja in dolgoročne finančne vzdržnosti. Na povečanje starejšega prebivalstva bo vplivalo predvsem podaljševanje življenja trenutnih in bodočih generacij.


Dolgoročne projekcije odhodkov za pokojnine kažejo, da bo pokojninska blagajna vzdržna vsaj še do leta 2022/2023.Pokojninska reforma iz 2013 še naprej kaže pozitivne učinke. Kljub temu pa je potrebno pravočasno sprejeti zakonske podlage, ki bodo z namenom zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema in ustreznih pokojnin omogočile implementacijo novih ukrepov po izteku prehodnih obdobij.

 

V Beli knjigi so zelo podrobno obravnavani tako temeljna načela pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot tudi  nabor možnih ukrepov, podprtih z izračuni in simulacijami učinkov, ki bi lahko zagotovili dolgoročno javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema in ustrezne dohodke v starosti tudi po izteku prehodnega obdobja iz reforme 2013.