Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«
Datum objave: 03.11.2017
Rok za prejem ponudb: 11.12.2017 do 15:00
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vse dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz(at)gov.si s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« (za Uroša Gojkoviča). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Vprašanja je možno posredovati do 5. 12. 2017, zadnji odgovori bodo objavljeni do 7. 12. 2017.

 

Kot je določeno v Javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za potencialne prijavitelje organiziralo INFORMATIVNI DELAVNICO v Ljubljani, in sicer v ponedeljek, 27. 11. 2017 ob 10.00 uri, v veliki sejni sobi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana). 

 

Prosimo za potrditev prisotnosti udeležencev z imenom in priimkom na elektronski naslov uros.gojkovic@gov.si do petka, 24. 11. 2017, do 14. ure.

 

Na vprašanja v zvezi z javnim razpisom ne bomo odgovarjali osebno, temveč bodo odgovori objavljeni na spletni strani ministrstva. Objavljeno bo vprašanje, odgovor in naziv organizacije, ki je vprašanje postavila. Prosimo, da vprašanja postavljajo le potencialni prijavitelji, torej pravne osebe.

 

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« je bil objavljen v Uradnem listu št 68/17 dne 1. 12. 2017.

 

Strokovna komisija je sprejela odločitev, da odpiranje vlog za JR za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«, zaradi obsežne dokumentacije vlog, ne bo javno.

Razpisna dokumentacija:
 

 

 

 

Razpisano sredstev: 1.953.000,00 EUR
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Razpisani programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.

 

Trajanje 1 (enega) programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin, je 6 (šest) mesecev, obvezne vsebine in trajanje posameznega obveznega modula razpisanega programa socialne aktivacije pa so podrobneje opredeljeni v poglavju 6.2 tega javnega razpisa. Vsak prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti 2 (dva) programa socialne aktivacije.
 
Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin.

 

Projekti se bodo glede na sklop prijave na javni razpis izvajali tako na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) kot na območju kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS) in sicer se predvideva, da se bo predvidoma 13 projektov izvajalo v KRVS ter 8 projektov v KRZS.

Nazaj