Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELA

 

Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela 

 

generalna direktorica: mag. Katja Rihar Bajuk

telefon: 01 369 77 08

e-pošta: katja.rihar-bajuk(at)gov.si

 

Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela ureja zadeve, ki se nanašajo n

  • položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela
  • kolektivne pogodbe
  • sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
  • varnost in zdravje pri delu.

 

Temeljna naloga direktorata je priprava zakonodaje oziroma izvršilnih predpisov, ki se nanaša na pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ter na splošne pogoje dela. Direktorat spremlja in analizira konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela (MOD), pa tudi smernice in priporočila Evropske unije, saj teži k temu, da bi bila nova zakonodaja s tega področja, čimbolj prilagojena evropskim delovno pravnim standardom.

 

Direktorat pripravlja mnenj o uporabi posameznih določb zakonodaje s svojega področja dela. Opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na strokovne podlage ter izdajanje izvršilnih predpisov in standardov, spremlja in ocenjuje stanje varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji ter na tej podlagi pripravlja rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu, izvaja pa tudi naloge, vezane na ocenjevanje poklicnih tveganj za zdravstvene okvare delavcev.

 

Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela ima naslednja delovna področja: