Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA RAZMERJA

 

Področje dela sektorja obsega pripravo zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na splošno ureditev individualnih delovnih razmerij ter sodelovanje z drugimi resornimi ministrstvi pri pripravi posameznih področnih zakonov, kadar ti posegajo na področje dela oziroma delovnih razmerij.


Sektor rešuje upravne zadeve s področja dela sektorja ter pripravlja strokovna mnenja in stališča, analize, poročila in druga gradiva s področja individualnih delovnih razmerij. Na mednarodnem področju sektor spremlja in analizira zahteve konvencij in priporočil, ki jih na področju dela sprejema Mednarodna organizacija dela, direktiv Evropske Unije in Evropske Socialne Listine
 

Sektor pripravlja tudi zakone in druge predpise ter strokovna mnenja s področja kolektivnega delovnega prava in socialnega dialoga (kolektivne pogodbe, sindikalno pravo, sodelovanje delavcev pri upravljanju, urejanje stavk) ter jih usklajuje s predpisi na ravni EU. Sodeluje pri dogovarjanju o plačni politiki za zasebni sektor, pripravlja predloge socialnih sporazumov in usklajuje ter pripravlja zakonodajo v zvezi z minimalno plačo. Spremlja splošne kolektivne pogodbe in pogodbe panog oziroma dejavnosti, opravlja registracijo kolektivnih pogodb, reprezentativnosti sindikatov in delodajalcev ter rešuje pritožbe na drugi stopnji. Pripravlja preglede in analize s področja dela ter se vključuje v mednarodno sodelovanje.