Skoči na vsebino

NADZORNI ORGANI

 

V zaposlitvi in delu na črno ni rešitve, vsaj ne take, ki bi posamezniku in družbi kot celoti prinašala koristi. Zato je pomembno vztrajati pri iskanju rednega dela, na začetku mogoče tudi z različnimi manjšimi in kratkotrajnejšimi deli, katerih prihodnost je lahko optimistična.

 

Če ste že v krogu neprijavljenega dela, spregovorite, ne molčite in prepoznano zaposlovanje ali delo na črno prijavite. Prijavite lahko torej tako delodajalce, ki vas ali druge silijo k črnemu delu, ali posameznike, za katere veste, da je delo na črno njihov zaslužek. Globa lahko doleti tudi delavca, ki je zaposlen na črno. Delavec, ki je zaposlen na črno, pa se globi lahko izogne, če v času trajanja zaposlitve na črno, še preden je uveden postopek nadzora, delodajalca prijavi.
 
Prijava suma dela ali zaposlovanja na črno mora vsebovati dovolj podatkov o kršitvi in kršitelju, da lahko pristojen nadzorni organ navedbe preveri in ustrezno ukrepa. To je še posebej pomembno, če želite, da vaša prijava ostane anonimna.
 
Tudi omogočanje dela na črno je prepovedano! Soudeleženec dela na črno je vsaka pravna oseba, samozaposlena oseba ali tudi posameznik, ki enemu ali več posameznikom, pravnim osebam ali samozaposlenim osebam omogoči opravljanje dela na črno. 
 


Prijavite zaposlovanje ali delo na črno

 

Za nadzor na tem področju so odgovorni različni organi (na primer Finančna  uprava, različni inšpektorati in policija), neposredno pa so pristojni za:

 

zaposlovanje na črno:

 

delo na črno:

  • Tržni inšpektorat Republike Slovenije (za pravne osebe in s.p.)
    e-naslov: gp.tirs(at)gov.si
  • Finančna uprava Republike Slovenije (za posameznike)
    anonimni telefon: 080 11 22
    e-naslov: prijave.fu(at)gov.si

 

 

Komisija Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno

 

Za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno so pomembne tudi skupne akcije inšpektoratov za odkrivanje ter preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki jih usmerja: