ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH

 

Državni zbor RS je 5. 3. 2013 brez glasu proti sprejel novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A). Glavna cilja reforme trga dela sta zmanjšanje segmentacije in povečanje prožnosti trga dela.

 

Novi Zakon o delovnih razmerjih je del celovite reforme trga dela, katere namen je vzpostaviti primerno razmerje med ustrezno varnostjo delavcev in možnostjo učinkovitejšega prilagajanja razmeram na trgu. Z zmanjšanjem stroškov pri zaposlitvah za nedoločen čas na eni strani in finančnimi destimulacijami za uporabo pogodb za določen čas na drugi strani nova delovna zakonodaja sledi enemu bistvenih ciljev reforme - zmanjšanje segmentacije oziroma razdrobljenosti trga dela. Poenostavljajo se postopki v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem delovnega razmerja ter zmanjšujejo administrativne ovire. Nova zakonodaja lajša prehajanje med delovnimi mesti oziroma deli pri delodajalcu in med delodajalci (notranja fleksibilnost in fleksibilnost trga dela). Zaradi preprečevanja zlorab so predvideni ukrepi za zagotavljanje večje pravne varnosti vseh zaposlenih.

 

Zakon o delovnih razmerjih in novela Zakona o urejanju trga dela sta začela veljati 12. aprila 2013.

 

 

Dodatne informacije:

 

 

 

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002) je bil sprejet v letu 2002 in se uporablja od 1. 1. 2003. Zakon je predstavljal prelomnico glede na dotedanje zakonsko urejanje delovnih razmerij, saj je uvedel tri temeljne novosti:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 103/2007) - ZDR-A, uveljavljen v novembru 2007, je bil sprejet kot kompromis med različnimi in nasprotujočimi si interesi socialnih partnerjev. Socialni partnerji so s predlaganimi rešitvami soglašali in poudarili najpomembnejše spremembe, ki bodo omogočile postopno reformo trga dela: