Skoči na vsebino

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI MDDSZ GLEDE ZDR-1

 

Na tej spletni strani so objavljena pogosto izpostavljena vprašanja, naslovljena na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), in odgovori MDDSZ glede izvajanja ZDR-1. 

MDDSZ kot upravni organ podaja pojasnila glede zakonske ureditve delovnopravnih vprašanj ter oblikuje neobvezujoča pravna mnenja oziroma strokovna stališča. Zakonsko ureditev obvezujoče razlaga Državni zbor RS kot zakonodajalec.  


Za odločanje v konkretnih spornih zadevah s področja delovnega prava je pristojno delovno sodišče v individualnih delovnih sporih.

 

Za strokovno pomoč in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ZDR-1 je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za delo.