Skoči na vsebino

KOORDINACIJA SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI

 

Eden temeljnih načinov zagotavljanja pravic delavcev, ki so (bili) v svojem aktivnem obdobju zaposleni vsaj v dveh državah, je koordinacija sistemov socialne varnosti. Ta zagotavlja, da se pridobljene pravice na področju socialne varnosti ohranijo ne glede na to, da je delavec nekaj časa delal v eni državi, to zapustil in odšel v drugo državo.

 

Pravno-formalna podlaga za ohranjanje teh pravic med državami članicami EU je v Uredbi 883/2004 in njeni izvedbeni Uredbi 987/2009.

Z državami, ki niso članice EU, pa je koordinacija sistemov socialne varnosti opredeljena v bilateralnih sporazumih o socialni varnosti oziroma socialnem zavarovanju, ki jih je Slovenija sklenila s posameznimi državami. Ti načeloma urejajo:

  • pravice s pokojninskega področja, 
  • pravice s področja zdravstvenega zavarovanja in materinstva,   
  • zavarovanja za primer smrti, 
  • družinskih prejemkov in
  • zavarovanja za primer brezposelnosti.

Sporazumi se vsebinsko razlikujejo glede na to, kako posamezno področje urejajo nacionalni sistemi.