Skoči na vsebino

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

 

 

Področje dela sektorja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsega pripravo zakonov in drugih predpisov, analiz, poročil, informacij in drugih predpisov, strokovnih mnenj s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, izvajanje nadzora nad delom javnega zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, mednarodno sodelovanje s področja dela sektorja.

 

Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji obsega:

Na področju dela sektorja deluje kot izvajalska organizacija Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

 

Pri ZPIZ-u ima sedež tudi Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Pri komisiji lahko delodajalci začnejo postopke za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi invalidom. Komisija ugotavlja utemeljenost razlogov, ki jih je za odločitev o odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi navedel delodajalec.

 


 

MODERNIZACIJA POKOJNINSKEGA SISTEMA

  


 

 

 

Pokojnine za delavce migrante v EU