PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je oblika dolgoročnega varčevanja na osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih v pokojninskem načrtu, iz privarčevanih sredstev skupaj z donosi iz naložb, zagotovijo dodatne pokojnine ali druge v tem zakonu določene pravice.

 

Glavne značilnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

  • vanj se lahko vključijo samo zavarovanci oziroma uživalci pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
  • gre za obliko zavarovanja z obročnim vplačevanjem premije
  • gre za obliko zavarovanja, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno tveganje z minimalnim zajamčenim izplačilom
  • proti plačilu premije krije plačilo dodatne starostne pokojnine poleg pokojnine, do katere je zavarovanec oziroma uživalec pravic upravičen na podlagi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

 

Sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja se je začel postopno razvijati z ustanavljanjem izvajalcev ter odobritvami pokojninskih načrtov, ki so jih predložili v odobritev izvajalci. Pri odobritvah je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sodelovalo z Agencijo za trg vrednostnih papirjev - glede pokojninskih načrtov vzajemnih pokojninskih skladov - in z Agencijo za zavarovalni nadzor - glede pokojninskih načrtov pokojninskih družb in vzajemnih pokojninskih skladov.

 

Vrste prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

  • individualno zavarovanje - zavarovanje, v katerega se lahko vključi samostojno vsak posameznik, ki je zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja
  • kolektivno zavarovanje - zavarovanje, v katerega se vključijo posamezniki, ki so zavarovanci ali uživalci pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja, prek delodajalca, ki v celoti ali deloma financira pokojninski načrt. Namen zakona je bil dati večji poudarek kolektivnemu zavarovanju, zato so tudi davčne olajšave precej večje kot pri individualnem zavarovanju.