Skoči na vsebino

DVOJNI STATUS ZAVAROVANCEV

 

Državni zbor RS je 15. 12. 2015 sprejel novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), ki prinaša ureditev dvojnega statusa zavarovancev od 1. 1. 2016 dalje.

 

Zakon ureja dvojni status za vse, ki izpolnjujejo pogoje za starostno ali predčasno upokojitev na enak način. Vsi, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, imajo z možnostjo uveljavitve izplačila 20% predčasne ali starostne pokojnine že sedaj urejen dvojni status. Ta možnost se s prejemom novele razširja. Sedaj jo imajo vsi, ki izpolnjujejo pogoje po starih predpisih (ZPIZ, ZPIZ-1), izplačilo pa ni več omejeno na 65 let starosti.

 

Cilj je spodbujati vse zavarovance za vztrajanje v polni zaposlitvi, tudi tiste, ki so že dopolnili 65 let in izpolnjujejo pogoje za starostno ali predčasno pokojnino. Na ta način bodo še naprej aktivni, prejemali pa bodo tudi 20% pokojnine.

 

Zakon prinaša tudi spremembe pri ureditvi delne pokojnine in reaktivacije. Že po prejšnji ureditvi je bil mogoč »dvojni status« oziroma ohranjanje statusa zavarovanca ob hkratnem statusu upokojenca, z novelo zakona pa se ta pravica še razširja. Uvaja se namreč možnost, da zavarovanec ali upokojenec po izpolnitvi pogojev za predčasno ali starostno upokojitev ostane delovno aktiven samo za dve uri ali tri ure dnevno oziroma 10 ali 15ur tedensko in ne najmanj za štiri ure dnevno, kakor je veljalo prej.

 

S tem se zagotavlja še fleksibilnejša oblika prehoda iz delovne aktivnosti v polno upokojitev. Vsi zavarovanci (torej tudi samostojni podjetniki, družbeniki, delavci in kmetje), ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, imajo sedaj možnost prejemanja 75% pokojnine, če se vključijo v zavarovanje za 2 uri na dan.

 

Posamezniki, ki so uveljavljali izvzem iz zavarovanja po ZPIZ-1, in ki se jim je že dvakrat podaljšal rok za uskladitev dvojnega statusa (ZMEPIZ-1), bodo še naprej lahko opravljali dejavnost, vendar se bodo morali v roku 30 dni po uveljavitvi novele vključiti v zavarovanje vsaj za dve uri dnevno. Na ta način bodo izenačeni z vsemi ostalimi samostojnimi podjetniki in ostalimi zavarovanci ter bodo lahko ohranjali dejavnost pod enakimi pogoji kot vsi ostali.

 

S takšno ureditvijo smo dosegli enako obravnavo ne samo med vsemi kategorijami zavarovancev, temveč tudi znotraj kategorije samozaposlenih zavarovancev.

 

 

Dodatne informacije: