Skoči na vsebino

PRAVICE IZ OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 

Z obveznim zavarovanjem se v Sloveniji na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) zagotavljajo naslednje pravice:

 

 

 

a) pravica do pokojnine, kjer poznamo več vrst pokojnin:

 • starostna in predčasna pokojnina (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • invalidska pokojnina (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • vdovska pokojnina(predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • družinska pokojnina (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • delna pokojnina (predstavitev na spletni strani ZPIZ)

b) pravice iz invalidskega zavarovanja

 • pravica do poklicne rehabilitacije (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • pravica do nadomestila za invalidnost (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • pravica do povrnitve potnih stroškov

c) dodatne pravice:

 • pravica do dodatka za pomoč in postrežbo (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • pravica do invalidnine, v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (predstavitev na spletni strani ZPIZ)

d) druge pravice:

 • pravica do letnega dodatka

 

Osebe se lahko v Sloveniji v skladu z ZPIZ-2 tudi prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje.Predstavitev prostovoljnega obveznega zavarovanja najdete na spletni strani ZPIZ.