Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVICE IZ OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 

Z obveznim zavarovanjem se v Sloveniji na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) zagotavljajo naslednje pravice:

 

 

 

a) pravica do pokojnine, kjer poznamo več vrst pokojnin:

 • starostna in predčasna pokojnina (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • invalidska pokojnina (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • vdovska pokojnina(predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • družinska pokojnina (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • delna pokojnina (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • spodbude za odlaganje upokojitve (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • izplačilo 20 % starostne ali predčasne pokojnine (predstavitev na spletni strani ZPIZ)

b) pravice iz invalidskega zavarovanja

 • pravica do poklicne rehabilitacije (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • pravica do nadomestila za invalidnost (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • postopek za ugotavljanje invalidnosti (predstavitev na spletni strani ZPIZ)

c) dodatne pravice:

 • pravica do dodatka za pomoč in postrežbo (predstavitev na spletni strani ZPIZ)
 • pravica do invalidnine, v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (predstavitev na spletni strani ZPIZ)

 

d) druge pravice:

 • pravica do letnega dodatka (predstavitev na spletni strani ZPIZ)

 

Osebe se lahko v Sloveniji v skladu z ZPIZ-2 tudi prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje.Predstavitev prostovoljnega obveznega zavarovanja najdete na spletni strani ZPIZ.