Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVIDENCA KOLEKTIVNIH POGODB

 

Na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006), ki je začel veljati 6. 5. 2006, se kolektivne pogodbe, sklenjene za območje države, vpisujejo v evidenco kolektivnih pogodb, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za delo: 

 1. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine (Uradni list RS, št. 111/2006, 127/2006 - popr., 109/2007, 21/2008 - razširjena veljavnost, 94/2008, 34/2009, 68/2009 - razlaga, 26/2011 - razlaga, 30/2011, 104/2011 - razlaga, 51/2012, 47/2013, 105/2013, 24/2014 - nova, 38/2014 - razširjena veljavnost, 24/16 - aneks, 40/17, 69/17, 52/18 - nova KP, 67/18 - razširjena veljavnost)

 2. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 45/2006, 74/2006 - popr., 75/2006 - popr., 49/2007, 42/2008, 71/2008, 43/200952/2010, 36/2011 - nova, 107/2011, 109/2012, 67/16 - 8/18, 24/18 - pristop, 44/18, 24/19 - nova KP

 3. Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (Uradni list RS, št. 76/2006, 62/2008)
   
 4. Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci (Uradni list RS, št. 26/1991-I, 129/2004, 81/2006 - odpoved kolektivne pogodbe, 117/2008 -  sodna odločba o zakoniti odpovedi kolektivne pogodbe)  
   
 5. Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/2005, 100/2005, 100/2005, 83/2006, 71/2007, 18/2008, 76/2008, 64/2009 - tarifna priloga, 62/2011 - tarifna priloga, 75/2013 - odpoved,101/15, 15/17-naknadni pristop, 80/17, 30/18 - razširjena veljavnost, 5/19)

 6. Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/2004, 8/2005, 71/2005, 14/2006, 82/2006, 66/2007, 18/2008, 5/2009, 10/2010, 10/2010 - tarifna priloga, 95/2010, 14/2011 - tarifna priloga, 62/2011 - aneks k tarifni prilogi, 74/2011 - aneks k tarifni prilogi, 19/2012, 43/2012, 4/2013, 111/2013, 43/15, 12/17, 80/17, 3/19)
   
 7. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 83/1997, 84/2001, 87/2004, 139/2004, 71/2005, 100/2005, 83/2006, 83/2007, 124/2007, 42/2008, 55/2009, 52/2010, 82/2010, 37/2011, 109/2011, 90/2012-razširjena veljavnost za določene dejavnosti, 99/2012, 111/2013, 43/2014 - razširjena veljavnost, 17/16 - nova KP,36/16 - razširjena veljavnost, 49/16, 35/17, 71/17, 56/2018 - nova KP, 13/19 - razširjena veljavnost, 16/19)

 8. Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/2006, 87/2006, 76/2007, 46/2008, 70/2008, 53/2009 - razširjena veljavnost, 10/2010, 70/2011, 84/2011, 70/2012, 59/2013, 78/14 - nova KP, 39/15 - razširjena veljavnost, 22/17, 84/18)
   
 9. Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 7/1998, 78/2000, 37/2002, 101/2004, 79/2005, 91/2006, 10/2007, 86/2007, 16/2008, 85/2008, 97/2008, 14/2009, 65/2009, 91/2010, 25/2011, 48/2011, 111/2013, 35/2014 - razširjena veljavnost, 52/16, 4/18, 2/19)

 10. Kolektivna pogodba grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 51/1998, 64/2001, 103/2004, 79/2005, 95/2006, 10/2007, 93/2007, 35/2008, 97/2008, 77/17, 84/18)
   
 11. Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/2005, 95/2006, 71/200782/2007, 32/2008, 70/2008, 47/2009 - razširjena veljavnost, 75/2009, 10/2010, 84/2011, 104/2011, 32/2013, 26/15, 58/17, 84/18, 24/19 - naknadni pristop)
   
 12. Kolektivna pogodba časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/2000, 77/2000 - popr., 24/2001, 46/2001, 78/2001, 33/2004, 117/2004, 79/2005, 95/2006, 118/2006, 10/2007, 93/2007, 35/2008, 97/2008, 8/2010, 55/2011, 17/2012, 17/2012, 63/2013, 83/16, 57/18)
   
 13. Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 108/2005, 97/2006, 90/2007, 33/2008, 70/2008, 53/2009, 10/2010, 84/2011, 51/2013, 6/15- nova KP, 80/15 - razširjena veljavnost, 6/17, 69/17, 82/18, 24/19 - naknadni pristop)
   
 14. Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 60/1998, 6/2005, 83/2005, 100/2006, 45/2008, 24/2011 - nova)
   
 15. Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 135/2004, 50/2005, 87/2005, 89/2005, 97/2005, 91/2006, 111/2006, 19/2007, 7/2008, 22/2008, 103/2008, 98/15, 50/16 - odpoved KP)

 16. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (Uradni list RS, št. 44/1998, 64/2004, 132/2004, 79/2005, 79/2005106/2006, 104/2007, 79/2008, 108/2008, 77/2010 - odpoved, 55/2013, 6/2014, 24/2014 - razširjena veljavnost, 16/15, 4/16, 15/17, 29/18)
   
 17. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti (5/1998, 6/2001, 108/2001, 35/2002, 5/2003, 114/2003, 106/2004, 46/2005, 94/2005, 10/2006, 121/2006, 127/2006, 138/2006 - popr., 67/2008, 55/2009, 28/2010 - razširjena veljavnost, 5/2014 – odpoved, 18/2014 - nova, 24/2014, 25/2014 - razširjena veljavnost, 45/17 - naknadni pristop)  
   
 18. Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 132/2006, 28/2007 - popr., 66/2007, 32/2008, 36/2009, 34/2010, 22/2011, 26/2012, 30/2013, 25/2014, 6/15 - odpoved KP,43/15), 61/15, 67/16, 26/17, 58/17 - nova kp, 51/18, 45/19)

 19. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 6/2007, 99/2008, 35/2009, 49/2009, 95/2009 - razširjena veljavnost, 3/2011, 14/2012, 52/2012 - razširjena veljavnost, 7/2014, 3/15, 4/16, 5/17, 75/17)
   
 20. Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 9/1998 - ne velja več, 78/2004 - ne velja več, 81/2004 - ne velja več, 83/2004, 91/2004, 79/2005, 37/2007, 38/200795/2007, 89/2008, 104/2009, 73/2010 - razširjena veljavnost, 109/2010, 107/2011, 25/201355/2013 - odpoved
   
 21. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/1994, 57/1995, 19/1996, 56/1998, 76/1998, 102/2000, 62/2001, 77/2007, 60/2008, 75/2008, 89/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi,89/2010- sklep o preklicu odpovedi, 107/2011, 26/2012 - razlaga, 40/201210/2013 - razlaga, 46/2013, 99/2013 - razlaga, 106/15, 46/17, 54/14, 80/18)
   
 22. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/1991-I, 53/1992, 34/1993, 12/1994, 15/1994, 27/1994, 59/1994, 80/1994, 64/1995, 37/1997, 3/1998, 3/1998, 39/1999, p. 40/199967/2000, 81/2000, 23/2001, 43/200199/2001, 19/200273/2003, 115/2005, 65/2007, 40/2012, 46/2013, 107/2013 - razlaga aneksa,95/14, 91/15, 88/16, 27/17, 29/18 - naknadni pristop, 80/18, 31/19)
   
 23. Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/2004, 103/2009, 11/2012 - aneks h kolektivni pogodbi, 18/16)

 24. Kolektivna pogodba za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa (Uradni list RS, št. 92/2015, spremembe in dopolnitev 92/15, spremembe in dopolnitve 92/15)
   
 25. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/1998, 73/1998, 63/1999, 73/2000, 94/2007, 60/2008, 89/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 3/2011, 105/2011 - razlaga, 107/2011, 40/20123/2013 - razlage, 10/2013 - razlaga, 46/2013, 46/17, 80/18)
   
 26. Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Uradni list RS, št. 95/2007, 48/18)
   
 27. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/1996, 100/2004, 81/2005, 105/2007, 45/15, 88/15, 60/16 - razširjena dejavnost, 32/19 - nova KP)

 28. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 38/1996100/2004, 81/2005, 105/2007, 45/15, 41/17, 2/18 - razširjena veljavnost) 
   
 29. Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 16/2005, 37/2006, 19/2008, 99/2008, 30/2009, 46/2010, 12/2013, 25/2014- razširjena veljavnost,44/15)
   
 30. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 22/2011, 59/2011, 3/2012 (neuradno prečiščeno besedilo sklepa), 6/2012, 40/2012, 46/2013, 95/14, 91/15, 39/16 - naknadni pristop, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18)

 31. Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede (Uradni list RS, št. 57/2008)
   
 32. Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 106/15, 51/16, 46/17, 80/18)

 33. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/1994, 49/1995, 34/199645/1996-popr., 51/1998, 28/1999, 39/2000, 56/2001, 64/2001, 78/2001-popr., 56/2002, 60/2008, 61/2008, 33/2010, 83/2010 - sklep o odpovedi,89/2010- sklep o preklicu odpovedi, 79/2011, 40/2012, 46/2013, 106/15, 39/16 - naknadni pristop, 45/17, 46/17, 80/18

 34. Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/1994, 15/1994, 22/199623/1996 - popr., 39/199846/1998 - popr., 97/2000, 60/2008, 36/2009, 44/2009, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 91/2010, 1/2011 - popr., 5/2012, 40/2012, 46/2013, 16/17, 16/17-aneks k posebnemu tarifnemu delu, 80/18)
   
 35. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/1994, 39/1996, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 40/201251/2012 - razlaga, 46/2013, 106/15, 40/17 - naknadni pristop, 46/17, 80/18)
   
 36. Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/1992, 50/1992-popr., 5/1993, 50/1994, 45/1996, 51/199873/1998-popr., 106/1999, 107/2000, 64/2001, 84/2001, 85/2001-popr., 61/2008, 61/2008, 67/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 40/2012, 46/2013, 106/15, 46/17, 80/18)
   
 37. Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi,89/2010- sklep o preklicu odpovedi, 106/15, 46/17, 80/18)
   
 38. Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 106/15, 5/18, 80/18)
   
 39. Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 106/15, 46/17, 80/18)
   
 40. Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010- sklep o preklicu odpovedi, 106/15, 46/17, 80/18)
   
 41. Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010- sklep o preklicu odpovedi, 106/15, 46/17, 80/18)
   
 42. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 73/2008, 55/2010, 100/2011, 99/2012, 99/2012 - uradno prečiščeno besedilo, 92/2013 - nova, 16/2014 - naknadni pristop, 59/14 - razširjena veljavnost, 28/15, 82/16, 76/17)
   
 43. Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/2003, 94/2004, 61/2005, 84/2008, 91/2009, 74/14, 90/14, 6/15 - razširjena veljavnost, 74/16, 6/17 - razširjena veljavnost)

 44. Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije (Uradni list RS, št. 5/2011 (81/2004 - stara pogodba, ki se deloma še uporablja), 14/2013, 4/2014, 95/2014, 24/18)
   
 45. Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 6/2000, 18/2004, 103/2004, 94/2010 - nova, 58/2011, 4/18 - razširjena veljavnost za dejavnost vozniških šol)
   
 46. Kolektivna pogodba za policiste (Uradni list RS, št. 41/2012, 97/2012, 41/2014)
   
 47. Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja (Uradni list RS, št. 5/16, 9/16 - razširjena veljavnost, 33/16 - naknadni pristop, 26/17)
   
 48. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/98, 35/00, 117/04, 87/05, 67/16 - nova KP, 27/17-odpoved, 38/17 - razširjena veljavnost, 33/18 - pristop, 46/19)


Kolektivne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo Zakona o kolektivnih pogodbah, bodo vpisane v evidenco kolektivnih pogodb ob prvi spremembi oziroma sprejetju nove kolektivne pogodbe: 

 1. Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/1997, 10/2000, 31/2000, 54/2000, 64/2000, 45/2002, 113/200238/2003, 90/2005 - odpoved pogodbe) - ODPOVEDANA
   
 2. Kolektivna pogodba za poklicne novinarje (Uradni list RS, št. 31/1991-I, 61/2008-velja samo za Javni zavod RTV Slovenija, 28/2014)