Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEZNAM ARBITROV PO ZAKONU O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

 

Na podlagi 101. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/1993 in 56/2001) in Pravilnika o določitvi liste arbitrov za sestavo arbitraže za razreševanje medsebojnih sporov (Uradni list RS, št. 37/2003, 3/2004) določi minister, pristojen za delo, listo arbitrov, ki sestavljajo arbitražo za razreševanje medsebojnih sporov po Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju, in sicer na predlog združenj delodajalcev ter reprezentativnih sindikatov. Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so deponirani tudi podatki o arbitrih.

 

Na predlog reprezentativnih sindikatov so določeni naslednji arbitri:  

 1. Marjan Urbanč
 2. Ladislav Rožič
 3. Anton Rozman
 4. Jože Türkl
 5. Gregor Miklič
 6. Metka Roksandić
 7. Gregor Cerar
 8. Katarina Lavrin Marenče
 9. Zlatko Hernčič
 10. Vekoslava Krašovec
 11. Andrej Zorko
 12. Branka Jurak
 13. Dušan Detiček
 14. Jože Korošec
 15. Jože Murko
 16. Mira Žličar
 17. Jolanda Lašič
 18. Iztok Cilenšek
 19. Valter Vodopivec
 20. Dušan Bajde
 21. Jože Boben
 22. Stane Drobnič
 23. Mitja Šuštar
 24. Miloš Trampuž
 25. Igor Vresk
 26. Stane Zupančič
 27. Srečko Čater
 28. Jovo Labanac
 29. mag. Marija Karlovšek
 30. Aleksander Cmok
 31. Franc Klepej
 32. Milica Dabanovič
 33. Krešimir Martinjak
 34. Justi Arnuš
 35. Branko Lutarič
 36. Zdenka Bobovec
 37. Marko Milič
 38. Danilo Šipoš
 39. Pavel Vrhovnik
 40. Jože Miklič
 41. Majda Marolt
 42. Vanja Vizjak
 43. Iztok Bratož
 44. Karmen Leban
 45. Sandi Bartol
 46. Marjeta Benko
 47. Tatjana Labernik
 48. Vida Fras
 49. Igor Kresal
 50. Igor Sladič
 51. Violeta Deutsch Mesarič
 52. Miroslav Garb
 53. Ludvik Vidigoj
 54. Milan Mesarič
 55. Silvester Medvešček
 56. Milena Koselj Šmit
 57. Milana Kos Cetina
 58. Drago Rakuša
 59. Miro Kolar
 60. Evelin Vesenjak
 61. Miloš Svanjak
 62. Sabina Juhant
 63. Bojan Žvikart
 64. Peter Majcen
 65. Roman Jakopič
 66. Jože Pavšek
 67. Drago Torej
 68. Branko Krznarič
 69. Zdravko Skrbiš
 70. Leon Didič
 71. Vladimir Ganziti
 72. Franc Zupanc
 73. Mirko Antolovič
 74. Slavko Pungeršič
 75. Marjan Kastelec
 76. Mateja Zelič
 77. Janez Turuk
 78. Bernard Nared
 79. Srečko Robert
 80. Ana Iglič
 81. Gordana Potrata 
 82.  Vanja Čepin
 83. Stane Dervarič
 84. Miran Marentič
 85. Ivan Čadež
 86. Milan Čarni
 87. Mariono Vatič
 88. Janez Grmek
 89. Stanko Simončič
 90. Srečko Hribar
 91. Maks Mal
 92. Vinko Tomažinčič
 93. Danica Vihar
 94. Olga V. Markelj
 95. Janez Sedušak
 96. Zoran Jalovec
 97. Zdenko Zorn
 98. Pavlica Hiti
 99. Marjan Doberšek
 100. Dušan Zupanc
 101. Peter Virant
 102. Omar Hanuna
 103. Nikola Kneževič

 

Na predlog združenj delodajalcev so določeni naslednji arbitri:  

 1. Dušan Jenko
 2. Vera Aljančič Fale
 3. Vera Hlede
 4. Maja Rampre
 5. Darja Havlas Kozoderc
 6. Nevenka Murn
 7. Azra Seražin
 8. Urška Jereb
 9. Stanislav Golobič
 10. Marinka Šabec
 11. Tomo Jarni
 12. Sonja Špoljarič
 13. Tomaž Avsenik
 14. Marjeta Hedl
 15. Zdravko Gorjanc
 16. prof. Anton Žnidaršič
 17. Ivanka Mihelčič
 18. Stane Habjan
 19. Petra Filipič Špiler
 20. Dimče Stojčevski
 21. Mira Cvahte
 22. Renata Martinčič
 23.  Marjeta Vizovišek
 24. Valter Urbančič
 25. Ada Grandovec Gole
 26. Srečko Kolar
 27. Franc Rovere
 28. mag. Bojan Kukec
 29. Metka Penko Natlačen
 30. Franc Kokalj
 31. Stane Valič
 32. Staša Pirkmaier