Skoči na vsebino

INFO TOČKA (FOCAL POINT)

 

NACIONALNA INFORMACIJSKA TOČKA EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je bila ustanovljena leta 1996 z namenom spodbujanja pretoka tehničnih, znanstvenih in gospodarskih informacij med vsemi, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti in zdravja pri delu. EU-OSHA si prizadeva, da bi s spodbujanjem varnostne kulture evropska delovna mesta postala bolj varna, zdravju prijazna in produktivnejša.

 

EU-OSHA je vzpostavila mrežo nacionalnih informacijskih točk, ki delujejo v državah članicah Evropske unije, državah kandidatkah in državah EFTA. Le-te so njen uradni predstavnik v posamezni državi.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti od leta 2002 opravlja naloge Slovenske informacijske točke EU-OSHA, ki zajemajo še zlasti:  

 

-         koordiniranje evropskih kampanj Zdravo delovno okolje na nacionalni ravni,

-         organiziranje brezplačnih seminarjev in delavnics področja varnosti in zdravja pri delu,

-         pripravo brezplačnih priročnikov in smernicj ter spletnih aplikacijs področja varnosti in zdravja pri delu,

-         širjenje informacij o izsledkihraziskav na področju varnosti in zdravja pri delu,

-         razvijanje spletnega orodja za ocenjevanje tveganja OiRAindrugih uporabniku prijaznih e-orodij,

-         urejanje spletnega portala varnosti in zdravja pri deluter

-         koordiniranje Nacionalne mreže za sodelovanje z EU-OSHA.

 

Vabimo vas, da s pomočjo portala varnosti in zdravje pri delu redno spremljate aktivnosti Slovenske informacijske točke EU-OSHA in Nacionalne mreže za sodelovanje z EU-OSHA, naročite pa se lahko tudi na obveščanje o aktualnih dogodkih.