Skoči na vsebino

LETNA POROČILA

ODDAJA LETNIH POROČIL

Organizacije, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu v skladu s 66. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Urani list RS, št. 43/11) pripravijo letno poročilo o svojem delu.

Letno poročilo lahko izpolnite in pošljete preko elektronskega obrazca, ki je dostopen z vašim uporabniškim imenom in geslom, na naslovu:

http://isvzd.mddsz.gov.si

Na voljo so tudi navodila za uporabo informcijskega sistema.

Lahko pa izpolnite obrazce, ki so navedeni v nadaljevanju. Letno poročilo mora vsebovati naslednje vsebinske dele:

1. Splošne podatke o pravni ali fizični osebi

(izpolnite obrazec SPLOSNI (MS Word doc) )

2. Podatke o izvajanju strokovnih nalog

V odvisnosti od vrste dovoljenja izpolnite priložene vprašalnike:

- obdobni preiskave škodljivosti v delovnem okolju - VPR-1 (MS Word doc);

- obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme - VPR-2 (MS Word doc).

3. Predloge in pripombe v zvezi z izvajanjem strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu (neobvezno).

Letno poročilo dostavite na naslov:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Letno poročilo za preteklo leto mora biti dostavljeno najkasneje do konca februarja.