Skoči na vsebino

OBVESTILA

 

 

 

26. 3. 2018

RAZPIS ZA PROGRAME PRILAGOJENEGA USPOSABLJANJA DELODAJALCEV KOT STROKOVNIH DELAVCEV ZA LETO 2018

 

 

Ministrstvo, skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju (Uradni list RS, št. 109/11), objavlja razpis za programe usposabljanja in programe prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev.

 

V letu 2018 ministrstvo objavlja le razpis za usposabljanje delodajalcev kot strokovnih delavcev (4. in 6. člen pravilnika). 

 

Usposabljanje strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu bo v letu 2018 potekalo le na podlagi vloge (5. člen pravilnika).

 

Ministrstvo vabi vse zainteresirane, da oddajo ponudbe za programe prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev na priloženih obrazcih najkasneje do 23. maja 2018 do 16:00 ure. Ponudbe se lahko dostavi osebno v vložišče ali po pošti.

 

 

 

Dokumentacija razpisa za programe prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev:

 

Razpis 2018

 

Obrazci 2018

 

 

 

 

 

 

26.9.2017

- Javno naročilo malih vrednosti - »Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2017 - 2020"

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razpisuje naročilo malih vrednosti za projekt »Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2017 - 2020". 


"Obvestilo o naročilu" je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 26. 9. 2017 pod oznako JN008416/2017-W01.

Povezava do obvestila o naročilu na PJN:  http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=223795

Obrazci:

- Razpisna dokumentacija

- Priloge

 

13.7.2017

 • Dokazila po 19. členu Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu

 

 Pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki imajo dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu obveščamo, da se 28. julija 2017 iztečejo šestmesečni roki za predložitev dokazil po 19. členu Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 2/17).

28.1.2017

 

 • Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

 

 

Dne 28. 1. 2017 je stopil v veljavo nov Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu.


Vsebina pravilnika je objavljena v Uradnem listu RS št. 2/17 z dne 13. 1. 2017.

19.12.2016

 

 • OiRA - Brezplačne interaktivne spletne aplikacije, namenjene mikro in malim podjetjem za ocenjevanje tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu

 


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo šest novih interaktivnih spletnih aplikacij OiRA za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu za mikro in mala podjetja, in sicer:

        -       Elektroinštalaterji,

        -       Kovinarji,

        -       Krovci,

        -       Kuharji,

        -       Parketarji,

        -       Vulkanizerji.

 

Prav tako pa je ministrstvo objavilo Vodnik po spletnem orodju OiRA.

 

Ministrstvo je, skupaj s socialnimi partnerji, do sedaj objavilo 17 brezplačnih spletnih orodij OiRA za ocenjevanje tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

 

Orodja in Vodnik so na voljo TUKAJ

 

 

 

 

15.12.2016

 

 • Razpis programov prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev za leto 2017

Predmet razpisa je ponudba programov prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2017.

 

V razpisu so poleg predmeta razpisa navedeni še pogoji, kaj mora vsebovati vsebina ponudbe, merila za potrditev programov, rok in način oddaje ponudb ter priloge 1, 2 in 3.

 

Ponudbe morajo prispeti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana najkasneje do torka, 14. februarja 2017 do 16:00 ure.

 

 

 

 

 

14.10.2016

 

 • Obvestilo delodajalcem glede ponudb o izvajanju strokovnih nalog varnosti pri delu. 

 

Ministrstvo posebej opozarja vse delodajalce, ki naloge varnosti pri delu poverijo zunanjim izvajalcem, da zunanjo strokovno službo izberejo na podlagi vpogleda v vpisnik, ki je javna knjiga in ga vodi ministrstvo ter je dostopen na spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/vzd/vpisnik.pdf

 

Le strokovne službe, ki so pridobile dovoljenje ministrstva in so vpisane v vpisnik, lahko poleg v vpisniku navedenih strokovnih nalog, opravljajo tudi strokovne naloge izdelovanja strokovnih podlag za izjavo o varnosti (ocena tveganja) in priprave ter izvedbe usposabljanj delavcev za varno delo. 

 

Delodajalci naj bodo pozorni tudi na ponudbo tipskih in delovnemu procesu neprilagojenih ter vnaprej pripravljenih listin o ocenjevanju tveganj in usposabljanju za varno delo, ki jih ponujajo subjekti brez pridobljenega dovoljenja ministrstva, kot svetovanje ali v pomoč delodajalcem in ki praviloma ne zadostijo predpisanim zahtevam.

 

 

 

 

12.7.2016

 

 • Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem.

 

V Uradnem listu RS št. 49/2016 z dne 8.7.2016 je objavljena Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem.

S to uredbo se določajo obveznosti delodajalcev za varovanje delavcev pred tveganji za varnost in zdravje, ki izhajajo ali bi lahko izhajala iz izpostavljenosti delavcev elektromagnetnim sevanjem med njihovim delom, v skladu z Direktivo 2013/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (20. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in razveljavitvi Direktive 2004/40/ES (UL L št. 179 z dne 29. 6. 2013, str. 1). Uredba stopi v veljavo 23.7.2016. Uredba je, skupaj s praktičnimi smernicami Evropske komisije, objavljena tukaj

 

 

 

14.1.2016

 

 • Razpis programov prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev za leto 2016

Predmet razpisa je ponudba programov prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2016.

 

V razpisu so poleg predmeta razpisa navedeni še pogoji, kaj mora vsebovati vsebina ponudbe, merila za potrditev programov, rok in način oddaje ponudb ter priloge 1, 2 in 3.

 

Ponudbe morajo prispeti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana najkasneje do ponedeljka, 15. marca 2016 do 16:00 ure.

 

 

 

 

 

4.5.2015

 

 • OiRA - Brezplačne interaktivne spletne aplikacije, namenjene mikro in malim podjetjem za ocenjevanje tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu

 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo dve novi interaktivni spletni aplikacije OiRA za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu za mikro in mala podjetja. Namenjeni sta čiščenju poslovnih prostorov in področju gradbeništva. 

 

 

 

 

22.1.2015

 

 • Razpis programov prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev za leto 2015

Predmet razpisa je ponudba programov prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2015.

 

V razpisu so poleg predmeta razpisa navedeni še pogoji, kaj mora vsebovati vsebina ponudbe, merila za potrditev programov, rok in način oddaje ponudb ter priloge 1, 2 in 3.

 

Ponudbe morajo prispeti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana najkasneje do ponedeljka, 23. marca 2015 do 16:00 ure.

 

 

 

24.11.2014

 

 • OiRA - Brezplačne interaktivne spletne aplikacije, namenjene mikro in malim podjetjem za ocenjevanje tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ponuja interaktivne spletne aplikacije OiRA za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu. So brezplačne in namenjene predvsem mikro in malim podjetjem. Za začetek so namenjene štirim gospodarskim dejavnostim. V pripravi pa so tudi že nove.

 

 

 

4.9.2014

 

 • Plakati s področja varnosti in zdravja pri delu

 

Obveščamo vse zainetresirane, da smo ponatisnili celotno naklado plakatov s področja varnosti in zdravja pri delu. Plakati so bili ponatisnjeni v formatu A3. Plakate si lahko ogledate na spletni strani

 

http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-dejavnostih/solstvo/plakati-mddsz

 

Naročite pa jih lahko po elektronski pošti na naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom "Naročilo plakatov VZD".

 

______________________________________________________________________

 

 

2.6.2014

 

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja POVABILO K ODDAJI PONUDBE – Oblikovanje, tiskanje in distribucija gradiva s področja varnosti in zdravja pri delu, in sicer:

-       vnos popravkov, delno oblikovanje, tiskanje in distribucija 4 priročnikov s področja varnosti in zdravja pri delu,

-       vnos novega logotipa ministrstva, delno oblikovanje in tiskanje 26 različnih plakatov s področja varnosti in zdravja pri delu,

-       oblikovanje in tiskanje programa mednarodne konference.

 

Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do srede, 11. junija 2014 do 12:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija se nahaja tukaj. 

 

__________________________________________________________________________

 

 

27. 12. 2013

 • Razpis programskih sklopov za programe usposabljanja in programe prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev za leto 2014

Predmet razpisaje ponudba programov usposabljanja in prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev po programskih sklopih na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2014.

 

V razpisu so poleg predmeta razpisa navedeni še pogoji, kaj mora vsebovati vsebina ponudbe, merila za potrditev programov, rok in način oddaje ponudb ter priloge 1, 2 in 3.

 

Ponudbe morajo prispeti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana najkasneje do petka, 28. februarja 2014 do 15:00 ure.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

08. 04. 2013

 • Razpis programskih sklopov za programe usposabljanja in programe prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev za leto 2013

Predmet razpisa je ponudba programov usposabljanja in prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev po programskih sklopih na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2013.

 

V razpisu so poleg predmeta razpisa navedeni še pogoji, kaj mora vsebovati vsebina ponudbe, merila za potrditev programov, rok in način oddaje ponudb ter prilogi 1, ki vsebuje ponudbo ter 2 in 3, ki vsebuje izjavo.

 

Ponudba mora prispeti na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana najkasneje do petka, 7. junija 2013 do 15:00 ure.

 


22. 2. 2013

 • Obvestilo o neizvedenih programih in javljanju novih datumov izvedbe programov usposabljanja

Ministrstvo ugotavlja, da izvajalci programov ne izvajajo potrjenih programov v terminih, ki so jih navedli v prijavi.

Ministrstvo zato obvešča vse izvajalce programov, da morajo v primeru neizvedenega programa ministrstvo o tem obvestiti ter v primeru preložitve izvedbe programa na ministrstvo posredovati:

- nov datum izvedbe programa, če je bil ta potrjen po 6. členu pravilnika  (programi prilagojenega usposabljanja)
- novo vlogo za potrditev programa, če je bil ta potrjen po 5. členu pravilnika (potrditev programa na podlagi vloge)

Ministrstvo opozarja, da ne bo priznalo udeležbe na tistih usposabljanjih, ki ne bodo skladni s to zahtevo.

Vse izvajalce programov zato ponovno pozivamo, da programe usposabljanja dosledno izvajajo na način, ki so ga navedli v razpisu ali vlogi in je bil potrjen s strani ministrstva.

 

 


14. 2. 2013 

 • Stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu - obvestilo o načinu izvajanja strokovnega usposabljanja
 •  

Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju (Uradni list RS, št. 109/11) ureja  način, po katerem se strokovnim delavcem, ki opravljajo naloge varnosti pri delu, omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, kakor tudi prilagojeno usposabljanje delodajalcev, ki sami prevzamejo strokovne naloge (delodajalci kot strokovni delavci).

 

Ministrstvo potrjuje programe usposabljanja strokovnih delavcev in delodajalcev kot strokovnih delavcev na podlagi razpisa po programskih sklopih, ki ga ministrstvo objavi vsako leto (4. in 6. člen pravilnika). Prav tako pa ministrstvo potrjuje programe tudi na podlagi vloge udeleženca ali izvajalce programa (5. člen pravilnika).

 

Izvajalci programov morajo, skladno s pogoji pravilnika, ob prijavi programov navesti vse potrebne podatke o programih, na podlagi katerih ministrstvo te programe potrjuje. Izvajalci programov morajo programe izvajati na način, kot so to navedli v razpisu, oziroma vlogi.

 

Ministrstvo opozarja tako izvajalce, kot tudi udeležence programov, da ne bo priznalo točk za tiste programe, za katere se izkaže, da niso izvedeni na način, kot je naveden  v razpisu, oziroma vlogi. To velja predvsem, kadar se izkaže, da:
- je bil program izveden po pošti,
- preko spletnih strani ali na drug način, ki ni bil naveden v potrjenem razpisu ali vlogi,
- kadar podatki na potrdilu udeleženca programa ne odražajo dejanskega stanja, kar pomeni, da se vsebina programa ali datum izvedbe programa na potrdilu ne ujemata s podatki izvajalca programa, ki jih je ta posredoval v vlogi za potrditev programa,
- kadar izvajalec programa na ministrstvo ne bo posredoval poimenskega seznama z identifikacijskimi podatki udeležencev programa usposabljanja.

 

Vse izvajalce programov zato ponovno pozivamo, da programe usposabljanja dosledno izvajajo na način, ki so ga navedli v razpisu ali vlogi in ki je bil potrjen s strani ministrstva.

  

 


21. 12. 2012

 • Izpopolnjevanje in usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu v letu 2013 (Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11))

 

Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11) ureja načine, po katerih se strokovnim delavcem, ki opravljajo naloge varnosti pri delu, omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje. Prav tako se prilagojeno usposabljanje omogoči delodajalcem, ki sami prevzamejo strokovne naloge (delodajalci kot strokovni delavci).

 

Pravilnik ureja tudi vrste programov izpopolnjevanja in usposabljanja, potrditev in točkovanje programov ter izdajo potrdil o izpopolnjevanju in usposabljanju.

Skladno z zahtevami pravilnika minister, pristojen za delo, po posvetovanju s Svetom za varnost in zdravje pri delu, vsako leto do konca meseca novembra za prihodnje leto objavi razpis po programskih sklopih tako za programe usposabljanja  (4. točka pravilnika),  kot tudi programe prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev (6. točka pravilnika).

 

Ker na novo ustanovljen Svet za varnost in zdravje pri delu še ni opravil posvetovanja glede programov usposabljanj in programov prilagojenega usposabljanja za leto 2013, objave razpisa programskih sklopov kot jih predpisuje 4. člen pravilnika, ni možno opraviti, torej tudi ni možno prijaviti programov po 4. členu pravilnika. Vsem zainteresiranem za organizacijo izvedbe programov zato svetujemo, da za potrditev programov zaprosijo z vlogo na podlagi 5. člena pravilnika.


Interesente za organizacijo in izvedbo prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev pa pozivamo, da vloge za potrditev programov p 6. členu pravilnika oblikujejo na način, določen za te programe v razpisu iz leta 2012 in jih pošljejo na ministrstvo do konca meseca januarja 2013. 

 

 


 • Nacionalno tekmovanje za priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2012«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter nacionalna mreža EU-OSHA v okviru evropske kampanje »Zdravo delovno okolje« organizirata nacionalno tekmovanje za priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2012«

 

 


 • Razpis programskih sklopov za programe usposabljanja in programe prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev za leto 2012

Predmet razpisa je ponudba programov usposabljanja in prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev po programskih sklopih na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2012.

 

V razpisu so poleg predmeta razpisa navedeni še pogoji, kaj mora vsebovati vsebina ponudbe, merila za potrditev programov, rok in način oddaje ponudb ter prilogi 1, ki vsebuje ponudbo in 2, ki vsebuje izjavo.

 

Ponudba mora prispeti na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana najkasneje do petka, 30. marca 2012 do 15:00 ure.

 

 

 


 • Kaj menijo Evropejci o svojih delovnih razmerah?


Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je nedavno objavila izsledke vseevropske javnomnenjske raziskave o varnosti in zdravju pri delu. Kot kažejo ugotovitve, so evropski državljani zelo zaskrbljeni, da bi lahko zdajšnja gospodarska kriza negativno vplivala na varnost in zdravje pri delu ter ogrozila izboljšave, ki so jih ti opazili v zadnjih petih letih. Številni Evropejci ugotavljajo, da so dobro obveščeni o varnosti in zdravju pri delu, ter menijo, da je to pomemben dejavnik pri izbiri nove zaposlitve.

 

Več informacij v pdf datoteki in predstavitvi.

 

 


 • Promocija varnosti in zdravja pri delu - plakati "Varno pri delu"

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo plakate s področja varnosti in zdravja pri delu.

 

Plakati so brezplačni. Naročila zbira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve po telefonu  01/369-7708 ali po elektronski pošti gp.mddsz@gov.si s pripisom "Naročilo plakatov VZD".