Skoči na vsebino

POOBLASTILO ZA IZVAJANJE USPOSABLJANJA KOORDINATORJEV ZA VZD NA GRADBIŠČIH

 

Pravilnik o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 31/2008)

 

 

 

Seznam izvajalcev usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

 

Številka vpisaIme izvajalca Naslov izvajalcaŠtevilka in datum odločbe
1  VARint Goran Humar s.p.

Šolska ul. 5,

5250 Solkan 

001/2002 z dne 20.11.2002
2   CIVIS, center za izobraževanje, varnost, inženiring in svetovanje d.o.o.

Radvanjska c. 87,

2000 Maribor

002/2002 z dne 20.11.2002
3  ZVD, Zavod za varstvo pri delu d.d.

Chengdujska c. 25,

1000 Ljubljana 

003/2002 z dne 28.11.2002
4  IVD, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p.o.

Valvasorjeva 73,

2000 Maribor 

004/2002 z dne 06.12.2002
5  KOVA d.o.o.

Teharska 4,

3000 Celje 

005/2002 z dne 23.12.2002
6  SINT d.o.o.

Medlog 7b,

3000 Celje 

006/2002 z dne 28.01.2003
V.P.D. Varnost pri delu in požarna varnost Anton Kapus s.p. 

Kamna Gorica 106,

4246 Kamna Gorica 

007/2003 z dne 24.03.2003
SINET d.d., podjetje za storitve in proizvodnjo 

Grajska pot 8,
1430 Hrastnik 

008/2003 z dne 09.10.2003
9  Ekosystem, Zavod za ekološki in varstveni inženiring

Špelina ulica 1,

2000 Maribor 

0009/2004 z dne
29. 3. 2004
10  AQS – Tehnično svetovanje d.o.o.

Meljska c. 48,

2000 Maribor 

10202-6/2004 z dne
8. 11. 2004