Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POTRJENI PROGRAMI USPOSABLJANJA

 

PROGRAMI USPOSABLJANJA STROKOVNIH DELAVCEV IN PROGRAMI PRILAGOJENEGA USPOSABLJANJA DELODAJALCEV KOT STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 

Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju (Uradni list RS, št. 109/11) ureja  način, po katerem se strokovnim delavcem, ki opravljajo naloge varnosti pri delu, omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, kakor tudi prilagojeno usposabljanje delodajalcev, ki sami prevzamejo strokovne naloge (delodajalci kot strokovni delavci). Pravilnik ureja tudi vrste programov izpopolnjevanja in usposabljanja, potrditev in točkovanje programov ter izdajo potrdil o izpopolnjevanju in usposabljanju.

 

Ministrstvo potrjuje programe usposabljanja strokovnih delavcev in delodajalcev kot strokovnih delavcev na podlagi razpisa po programskih sklopih, ki ga ministrstvo, po posvetovanju s Svetom za varnost in zdravje pri delu, objavi vsako leto (4. in 6. člen pravilnika). Prav tako pa ministrstvo potrjuje programe tudi na podlagi vloge izvajalca ali udeleženca programa (5. člen pravilnika).

 

Izvajalci programov morajo, skladno s pogoji pravilnika, ob prijavi programov navesti vse potrebne podatke o programih, na podlagi katerih ministrstvo te programe potrjuje. Izvajalci programov morajo programe izvajati na način, kot so to navedli v razpisu, oziroma vlogi.

 

Usposabljanje strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu bo v letu 2019 potekalo na podlagi vloge (5. člen pravilnika).

 

Za leto 2019 je ministrstvo objavilo le razpis za usposabljanje delodajalcev kot strokovnih delavcev (6. člen pravilnika). 

 

Ministrstvo je na podlagi razpisa v letu 2019 potrdilo programe za usposabljanje delodajalcev kot strokovnih delavcev naslednjim ponudnikom.

 

 

 

 

 

Ministrstvo opozarja tako izvajalce, kot tudi udeležence programov, da ne bo priznalo točk za tiste programe, za katere se izkaže, da niso izvedeni na način, kot je naveden  v razpisu, oziroma vlogi. To velja predvsem, kadar se izkaže, da:
- je bil program izveden po pošti, 
- da program ni bil izveden na način, ki je bil naveden v potrjenem razpisu ali vlogi,
- kadar podatki na potrdilu udeleženca programa ne odražajo dejanskega stanja, kar pomeni, da se vsebina programa ali datum izvedbe programa na potrdilu ne ujemata s podatki izvajalca programa, ki jih je ta posredoval v vlogi za potrditev programa,
- kadar izvajalec programa na ministrstvo ne bo posredoval števila udeležencev programa usposabljanja.

 

Vse izvajalce programov pozivamo, da programe usposabljanja dosledno izvajajo na način, kot so ga navedli v razpisu ali vlogi in ki je bil potrjen s strani ministrstva.

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

OBVESTILA

 

 

7. 3. 2019

RAZPIS ZA PROGRAME PRILAGOJENEGA USPOSABLJANJA DELODAJALCEV KOT STROKOVNIH DELAVCEV ZA LETO 2019

 

 

 

Ministrstvo, skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju (Uradni list RS, št. 109/11), objavlja razpis za programe usposabljanja in programe prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev.

 

V letu 2019 ministrstvo objavlja le razpis za usposabljanje delodajalcev kot strokovnih delavcev (4. in 6. člen pravilnika). 

 

Usposabljanje strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu bo v letu 2019 potekalo le na podlagi vloge (5. člen pravilnika).

 

Ministrstvo vabi vse zainteresirane, da oddajo ponudbe za programe prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev na priloženih obrazcih najkasneje do 7. maja 2019 do 16:00 ure. Ponudbe se lahko dostavi osebno v vložišče ali po pošti.

 

 

DOKUMENTACIJA:

 

- RAZPIS

- PRILOGE