Skoči na vsebino

VESNA – ŽIVETI ŽIVLJENJE BREZ NASILJA

 

                  

 

 

 

Direktorat za družino pri MDDSZ je uspešno kandidiral na razpisu za EU sredstva (program PROGRESS) s področja enakosti spolov. Z njihovo pomočjo izvaja projekt Vesna - živeti življenje brez nasilja, ki traja od 6. 12. 2013 do 5. 12. 2015. Projekt se osredotoča na ozaveščevalne dejavnosti ter usposabljanja za različne ciljne skupine, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem nasilja nad ženskami.

 

Projekt izvajamo skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve - Policijo. Kot vsebinski partnerji pa pri projektu sodelujejo tudi Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za pravosodje ter Vrhovno državno tožilstvo. Raziskave kažejo, da je nasilje nad ženskami izjemno razširjen pojav. V Sloveniji ima izkušnjo psihičnega nasilja vsaka druga ženska, medtem ko vsaka peta doživlja fizično nasilje. Nekatere razvite družbe so v določeni meri že uspele zajeziti problem, in sicer z zagotavljanjem enakosti žensk in moških ter sistematičnim ozaveščanjem. Iz tega razloga smo projekt VESNA zasnovali kot ciljno usmerjeno dveletno nacionalno kampanjo, ki bo v širšem smislu opozarjala na problematiko nasilja nad ženskami, v ožjem pa se bo osredotočala na ozaveščanje tako žensk z izkušnjo nasilja (in potencialnih žrtev) kakor tudi širše javnosti. Hkrati pa bo pomemben cilj projekta tudi širjenje informacij o vrstah pomoči in njihovi dostopnosti.

 

Partnerji projekta so:

Cilji projekta VESNA:

 • Izvesti sistematično ozaveščanje žensk vseh starosti, ki potencialno sodijo v rizično skupino glede izpostavljenosti nasilju, hkrati pa zagotoviti prepoznavnost vrst pomoči in njihovo dostopnost.
 • Poglobiti znanje strokovnih delavk in delavcev, ki se ukvarjajo z dejanskimi in potencialnimi žrtvami nasilja.
 • Okrepiti znanje na področju potencialne izpostavljenosti nasilju na podlagi spola ter izboljšati znanje strokovnjakinj in strokovnjakov na tem področju.
 • Izvesti nacionalno kampanjo proti nasilju nad ženskami vseh starostnih skupin.

Ciljne skupine projekta so:

 • mlade ženske (najstnice),
 • odrasle ženske,
 • starostnice.

Aktivnosti projekta VESNA:

 • Prepoznavna široka medijska kampanja in kratka TV produkcija. Oboje bo služilo kot orodje ozaveščanja o nasilju nad ženskami, ki predstavlja družben problem.
 • Foto razstava »Nasilje na njeni koži / Violence on her skin«, ki bo na ogled v večjih slovenskih mestih (v Mercator centrih in različnih galerijah).
 • Strokovna usposabljanja za policistke/policiste, socialne delavke/delavce, tožilke/tožilce, sodnice/sodnike in odvetnice/odvetnike ter zdravstveno osebje.
 • Priprava in diseminacija ozaveščevalnih gradiv (brošure, letaki, plakati) s koristnimi informacijami za širšo strokovno in laično javnost ter posamezne ciljne skupine.

Aktivnosti bodo izvedene tako za predstavnice inpredstavnike stroke posameznih organov, sodelujočih v tem evropskem projektu kot tudi za posamezne ciljne skupine prebivalstva, ki so zaradi specifičnih življenjskih okoliščin bolj izpostavljene nasilnemu vedenju in njegovim posledicam.


V okviru projekta bodo izvedeni trije strokovni posveti, v katere bodo vključene tudi predstavnice in predstavniki nevladnih organizacij, ki izvajajo programe ozaveščanja in pomoči žrtvam nasilja ter predstavnice in predstavniki nevladnih organizacij, ki izvajajo pomoč družinam v specifičnih življenjskih situacijah.