Skoči na vsebino

USKLADITEV ZNESKOV PREŽIVNIN

V Uradnem list RS, št. 15/2017 je bil objavljen Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2017, ki določa:

 

I

Preživnine, ki so bile usklajene 1. aprila 2016 in preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu 2016, se povečajo za 2,3 odstotka.

 

II

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu 2016, se povečajo za 1,6 odstotka. 

 

III

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju 2016, se povečajo za 1,2 odstotka. 

 

IV

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju 2016, se povečajo za 0,3 odstotka. 

 

V

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juliju 2016 ostanejo na določeni ali dogovorjeni višini.

 

VI

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu avgustu in septembru 2016, se povečajo za 0,6 odstotka. 

 

VII

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu oktobru 2016, se povečajo za 0,5 odstotka. 

 

VIII

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu novembru in decembru 2016 ostanejo na določeni ali dogovorjeni višini.

 

IX

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu januarju 2017, se povečajo za 0,4 odstotka. 

 

X

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju 2017, se povečajo za 1 odstotek. 

 

XI

Višina nadomestil se poveča za 2,3 odstotka in znaša:

- za otroka do 6. leta starosti 74,13 EUR,

- za otroka od 6. do 14. leta starosti 81,53 EUR,

- za otroka nad 14. letom starosti 96,36 EUR.

 

XII

Zneski preživnin in nadomestil preživnin iz I. do XI. točke se uporabljajo od 1. aprila 2017.