Skoči na vsebino

USKLADITEV ZNESKOV PREŽIVNIN

Na podlagi 82.d in 132.a člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US,82/15 – odl. US in 15/17 – DZ) in 21.d člena Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12 in 39/16) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja

 

K O L I Č N I K
uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2018

 

I

Preživnine, ki so bile usklajene 1. aprila 2017 in preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu 2017, se povečajo za 1,3 odstotka.

 

II

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu 2017, se povečajo za 0,9 odstotka.

 

III

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju 2017, se povečajo za 0,6 odstotka.

 

IV

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju in juliju 2017, ostanejo na določeni ali dogovorjeni višini.

 

V

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu avgustu 2017, se povečajo za 0,6 odstotka.

 

VI

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu septembru 2017, se povečajo za 0,5 odstotka.

 

VII

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu oktobru 2017, se povečajo za 0,3 odstotka.

 

VIII

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu novembru 2017, se povečajo za 0,2 odstotka.

 

IX

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu decembru 2017 in januarju 2018, ostanejo na določeni ali dogovorjeni višini.

 

X

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju 2018, se povečajo za 0,7 odstotka.

 

XI

Višina nadomestila preživnine se poveča za 1,3 odstotka in znaša:

- za otroka do 6. leta starosti 75,09 eura,

- za otroka od 6. do 14. leta starosti 82,59 eura,

- za otroka nad 14. letom starosti 97,61 eura.

 

XII

Zneski preživnin in nadomestil preživnin iz I. do XI. točke veljajo od 1. aprila 2018.

 

 

Št. 007-17/2018

Ljubljana, dne 6. marca 2018

EVA 2018-2611-0023