Skoči na vsebino

PROGRAMI V PODPORO DRUŽINI

 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2017, sofinancira 34 izvajalcev vsebin/programov, in sicer 11 vsebin centrov za družine in 23 programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam.

 

Vse sofinancirane vsebine pomembno dopolnjujejo socialnovarstvene storitve in programe ter pozitivno vplivajo na dvig kakovosti življenja tako posameznika kot družbe. Programi so prednostno namenjeni otrokom, mladostnicam, mladostnikom oziroma njihovim družinam saj skrb za zdrav razvoj naše mlade generacije predstavlja skrb za vso družbo. Učinki preventivnih aktivnosti se kažejo na dolgi rok, ob tem pa velja posebej izpostaviti, da pozitivno duševno zdravje in vzpostavitev zdravega okolja za naše otroke in mladostnike predstavlja pomemben varovalni dejavnik zdravega razvoja tako za otroke, mladostnike kot družbo v celoti. 

 

Centri za družine

 

Centri za družine predstavljajo prostor druženja različnih generacij, prostor za kakovostno nadgradnjo pri krepitvi socialnih vlog posameznika, podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter prostor za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj.

 

Obvezne vsebine, ki jih izvajajo centri za družine so:

1.     Zagotavljanje prostora za neformalno druženje z namenom srečevanja oziroma neformalnega prenosa najrazličnejših vsakodnevnih pozitivnih praks med otroki, mladostniki, odraslimi oz. družinami.

2.     Izobraževalne in praktične delavnice na temo razvijanja pozitivnega starševstva.

3.     Izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok.

4.     Dodatna vsebina po izboru prijavitelja v skladu z namenom in cilji javnega razpisa.

 

Centri za družine vsebine uporabnikom nudijo storitve brezplačno.

1. Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

Naslov: Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica

Kontakt: zpm-ng(at)amis.net

Naslov prijavljenih vsebin: Družinski center Trojka

Četrta vsebina: Krepitev socialne vključenosti socialno in materialno ogroženih družin

                       

2. RIS Dvorec Rakičan

Naslov: Rakičan, Lendavska ulica 28, 9000 Murska Sobota

Kontakt: info(at)ris-dr.si

Naslov prijavljenih vsebin: Center za družine Murska Sobota

Četrta vsebina: »Poti do srca« (tematska družinska pot, izvedba tematskih piknikov za družine, družabnih iger, športnih aktivnosti, ustvarjalnih delavnic)

    

3. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote

Naslov: Miren 216, 5291 Miren

Kontakt: maja.princic@drustvo-vzd.si

Naslov prijavljenih vsebin: Center za družine Mirenski Grad

Četrta vsebina: Vsebine in dejavnosti za osebnostno rast otrok in mladostnikov in mladostnic in krepitev njihovih družin

    

4. Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji           

Naslov: Rečica ob Savinji 76, 3332 Rečica ob Savinji

Kontakt: ursa.selisnik(at)obcina-recica.si

Naslov prijavljenih vsebin: Center za družine MEDGEN HIŠA Rečica ob Savinji

Četrta vsebina: Organizirano in kakovostno preživljanje prostega časa ter pridobivanje dodatnih znanj za krepitev medgeneracijske povezanosti v družinah


5. Ljudska univerza Ormož

Naslov: Vrazova ulica 12, 2270 Ormož

Kontakt: lu-ormoz(at)guest.arnes.si

Naslov prijavljenih vsebin: gRajski center za družine Ormož

Četrta vsebina: Vsebine namenjene duševnemu in telesnemu zdravju (Zdravje za vsakogar)

 

6. Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS

Naslov: Trg mladosti 6, 3320 Velenje

Kontakt: info(at)drustvo-novus.com

Naslov prijavljenih vsebin: Center za družine Harmonija

Četrta vsebina: Izobraževalne in druge aktivnosti (svetovanje, informiranje) za spodbujanje zdravega življenjskega sloga


7. Mladinski center Prlekije – združenje NVO, so. p.

Naslov: Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer

Kontakt: mcp(at)siol.net

Naslov prijavljenih vsebin: Center za družino »Sožitje«

Četrta vsebina: Samooskrba družin


8. Društvo družinski in mladinski center Cerklje

Naslov: Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Kontakt: mc.cerklje(at)gmail.com

Naslov prijavljenih vsebin:  Gradimo mostove

Četrta vsebina:  Vsebine za osebnostno rast otrok, mladostnikov in družin 

  

9. Ljudska univerza Celje

Naslov: Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje

Kontakt:  info(at)lu-celje.si

Naslov prijavljenih vsebin:  Družine v centrifugi sodobnega časa

Četrta vsebina:  Izvajanje podpornih skupin za najstnike, mladostnike in mladostnice/«babice in dedke«

 

10. Zavod nazaj na konja

Naslov:  Starošince 37b, 2326 Cirkovce

Kontakt:  info(at)nakonju.si

Naslov prijavljenih vsebin: Družinski center Kidričevo

Četrta vsebina:  Izvajanje inkluzivnega treninga socialnih veščin »Razgibajmo odnose«

 

11. Ljudska univerza Ptuj

Naslov: Mestni trg 2, 2250 Ptuj

Kontakt: luptuj(at)siol.net

Naslov prijavljenih vsebin: Center za družine – »Špajza modrosti«

Četrta vsebina: Programi za družine z drugačnimi otroki in mladostniki

 

 

Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam

  

Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družinam. Vsebine programov so namenjene učenju otrok, mladostnikov, mladostnic oz. njihovih družinskih članov učinkovite komunikacije, izboljšanja odnosov in pozitivne navezanosti v družini, izboljšanje socialne kompetence otrok, mladostnic in mladostnikov, izboljšanje sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe, preventivno učenje reševanja raznovrstnih problemov, preventivno zmanjševanje vedenjskih in čustvenih težav, zagotavljanje pomoči pri učenju zmanjšanja čustvenih stisk, ipd.

 

Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam nudijo storitve brezplačno. 

 

 Programi individualnega svetovanja in dela v skupinah:

 1. Zavod gremo naprej: Svetovanje otrokom, mladostnikom in njihovim staršem
  Tischlerjeva ulica 10, 1000 Ljubljana
  e-naslov: gremonaprej@siol.net
 2. Zavod center za igralno terapijo: Igra za življenje
  Jerebova 10, 8000 Novo mesto
  e-naslov:  igralna.terapija(at)gmail.com
 3. Stik psihoterapija: Psihosocialna pomoč s stikom
  Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana
  e-naslov: info(at)stik.si
 4. Terapevtski inštitut Sidro: Svetovanje otrokom in mladostnikom
  Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana
  e-naslov: info@ti-sidro.si
 5. Družinski inštitut Bližina: Okrepimo otroke in mladostnike
  Vodnikova ulica 11, 3000 Celje
  e-naslov: info@blizina.si
 6. Družinski center Mir: Program MIR-psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine
  Strossmayeryerjeva 17, 2000 Maribor
  e-naslov: info@dc-mir.si
 7. Center za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor: Psihosocialna pomoč otrokom, mladostnikom, mladostnicam in njihovim družinam
  Boršnikova ulica 45, 2000 Maribor
  e-naslov: cistpm(at)gmail.com
 8. Raziskovalno in izobraževalno središče Dvorec Rakičen: Središče za osebnostno rast in komunikacijo RISKO
  Lendavska ulica 28 - Rakičan, 9000 Murska sobota
  e-naslov: info@ris-dr.si
 9. Študijsko raziskovalni center za družino: Pomoč mladim družinam v stiski
  Dvor 12, 1210 Ljubljana
  e-naslov: info(at)srcdljubljana.com

 

Programi v okviru sklopov delavnic:

 1. Družinsko središče Rona: Pogovor daje moč: Specialno usmerjene delavnice za otroke in mladostnike
  Ulica Slavka Gruma 78, 8000 Novo mesto
  e-naslov: rijavec.klobucar(at)gmail.com
 2. Prelomi, Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje: Igriva doživetja
  Litijska cesta 336, 1261 Ljubljana - Dobrunje
  e-naslov:  prelomi(at)siol.net
 3. Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani: Treningi starševstva "Neverjetna leta"
  Prečna 7, 1000 Ljubljana
  e-naslov: info(at)malaulica.si
 4. Manipura - Zavod za svetovanje in kreativno delo z mladimi družinami: Treningi starševstva "Neverjetna leta"
  Mlaka 2a, Begunje na Gorenjskem
  e-naslov: info(at)zavod-manipura.org
 5. Razvojno izobraževalni center Novo mesto: Zmorem (programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam)
  Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
  e-naslov: ric(at)ric-nm.si
 6. Slovensko društvo za duševno zdravje otrok in mladostnikov: Trening starševstva in otrok "Neverjetna leta"
  Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana
  e-naslov: dusevnozdravje.otrok(at)gmail.si

 

Programi v okviru posamičnih  delavnic:

 1. Družinsko središče Rona: Pogovor daje moč: Z vzgojo do kakovostnih odnosov
  Ulica Slavka Gruma 78, 8000 Novo mesto
  e-naslov: rijavec.klobucar(at)gmail.com
 2. Zavod 7, oblikovanje in izvajanje družbeno odgovornih  programov: Povežimo se
  Velika pot, 5250 Solkan
  e-naslov:  info(at)zavod7.si
 3. Slovenska fundacija za Unicef, ustanova: Čigava odgovornost so otrokove dolžnosti
  Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana
  e-naslov: maja.planinc(at)unicef.sipolona.greif(at)unicef.si
 4. Slovensko društvo Hospic: Jesen listka Timija
  Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana
  e-naslov: info(at)zavod-manipura.org
 5. Družinski center Sveta gora: Pomoč družini staršem, otrokom in mladostnikom pri reševanju družinskih težav
  Sveta gora 6, p.p. 36, 5250 Solkan
  e-naslov: druzinski.center(at)svetagora.si
 6. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste  - Polje: Nič nas ne muči na počitnicah - Skupinske delavnice za izboljšanje medsebojnih odnosov in zmanjševanje čustvenih stisk otrok in mladostnikov
  Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana
  e-naslov: info(at)zpmmoste.net
 7. Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije: Center za psihosocialno pomoč - Bonding
  Škocjan 46/A, 6000 Koper
  e-naslov: bogdan.polajner(at)zbps.si
 8. Zavod Aleksandra: Kako ravnati z učno in vedenjsko zahtevnimi otroki
  Cesta na obirje 31, 1000 Ljubljana
  e-naslov: info(at)aleksandra-zavod.si

 

 

Obrazci

Vsebine Centrov za družine v letu 2017 (Obdobje poročanja od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017)

Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom oziroma njihovim družinam v letu 2017 (Obdobje poročanja: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017)

 

ARHIV POROČIL