Skoči na vsebino

PROGRAMI V PODPORO DRUŽINI

PROGRAMI V PODPORO DRUŽINI


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje/financiranje programov v podporo družini v letih 2018 -2020 sofinancira/financira 26 programov, in sicer 11 izvajalcev vsebin centrov za družine in 15 programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam.

 

Vse vsebine/programi pomembno dopolnjujejo socialnovarstvene storitve in programe ter pozitivno vplivajo na dvig kakovosti življenja tako posameznika kot družbe. Programi so prednostno namenjeni otrokom, mladostnicam, mladostnikom oziroma njihovim družinam saj skrb za zdrav razvoj naše mlade generacije predstavlja skrb za vso družbo. Učinki preventivnih aktivnosti se kažejo na dolgi rok, ob tem pa velja posebej izpostaviti, da pozitivno duševno zdravje in vzpostavitev zdravega okolja za naše otroke in mladostnike predstavlja pomemben varovalni dejavnik zdravega razvoja tako za otroke, mladostnike kot družbo v celoti.


PROGRAMI V PODPORO DRUŽINI


Centri za družine

 

Centri za družine predstavljajo prostor druženja različnih generacij, prostor za kakovostno nadgradnjo pri krepitvi socialnih vlog posameznika, podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter prostor za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj.

 

Obvezne vsebine, ki jih izvajajo centri za družine so:

1.     Zagotavljanje prostora za neformalno druženje z namenom srečevanja oziroma neformalnega

prenosa najrazličnejših vsakodnevnih pozitivnih praks med otroki, mladostniki, odraslimi oz. družinami.

2.     Izobraževalne in praktične delavnice na temo razvijanja pozitivnega starševstva.

3.     Izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok.

4.     Dodatna vsebina po izboru prijavitelja v skladu z namenom in cilji javnega razpisa.

 

 

Centri za družine vsebine uporabnikom nudijo storitve brezplačno.


Izvajalci vsebin centrov za družine:


1. Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

Naslov: Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica

Kontakt: zpm-ng@amis.net

Naslov prijavljenih vsebin: Družinski center Trojka

Četrta vsebina: Krepitev socialne vključenosti socialno in materialno ogroženih družin

                       

2. RIS Dvorec Rakičan

Naslov: Rakičan, Lendavska ulica 28, 9000 Murska Sobota

Kontakt: info@ris-dr.si

Naslov prijavljenih vsebin: Center za družine Murska Sobota

Četrta vsebina: »Poti do srca« (tematska družinska pot, izvedba tematskih piknikov za družine, družabnih iger, športnih aktivnosti, ustvarjalnih delavnic)

    

3. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote

Naslov: Miren 216, 5291 Miren

Kontakt: maja.princic@drustvo-vzd.si

Naslov prijavljenih vsebin: Center za družine Mirenski Grad

Četrta vsebina: Vsebine in dejavnosti za osebnostno rast otrok in mladostnikov in mladostnic in krepitev njihovih družin

    

4. Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji           

Naslov: Rečica ob Savinji 76, 3332 Rečica ob Savinji

Kontakt: ursa.selisnik@obcina-recica.si

Naslov prijavljenih vsebin: Center za družine MEDGEN HIŠA Rečica ob Savinji

Četrta vsebina: Organizirano in kakovostno preživljanje prostega časa ter pridobivanje dodatnih znanj za krepitev medgeneracijske povezanosti v družinah


5. Ljudska univerza Ormož

Naslov: Vrazova ulica 12, 2270 Ormož

Kontakt: lu-ormoz@guest.arnes.si

Naslov prijavljenih vsebin: gRajski center za družine Ormož

Četrta vsebina: Vsebine namenjene duševnemu in telesnemu zdravju (Zdravje za vsakogar)

 

6. Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS

Naslov: Trg mladosti 6, 3320 Velenje

Kontakt: info@drustvo-novus.com

Naslov prijavljenih vsebin: Center za družine Harmonija

Četrta vsebina: Izobraževalne in druge aktivnosti (svetovanje, informiranje) za spodbujanje zdravega življenjskega sloga


7. Mladinski center Prlekije – združenje NVO, so. p.

Naslov: Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer

Kontakt: mcp@siol.net

Naslov prijavljenih vsebin: Center za družino »Sožitje«

Četrta vsebina: Samooskrba družin


8. Društvo družinski in mladinski center Cerklje

Naslov: Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Kontakt: mc.cerklje@gmail.com

Naslov prijavljenih vsebin:  Gradimo mostove

Četrta vsebina:  Vsebine za osebnostno rast otrok, mladostnikov in družin

 

9. Ljudska univerza Celje

Naslov: Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje

Kontakt:  info@lu-celje.si

Naslov prijavljenih vsebin:  Družine v centrifugi sodobnega časa

Četrta vsebina:  Izvajanje podpornih skupin za najstnike, mladostnike in mladostnice/«babice in dedke«

 

10. Zavod nazaj na konja

Naslov:  Starošince 37b, 2326 Cirkovce

Kontakt:  info@nakonju.si

Naslov prijavljenih vsebin: Družinski center Kidričevo

Četrta vsebina:  Izvajanje inkluzivnega treninga socialnih veščin »Razgibajmo odnose«

 

11. Ljudska univerza Ptuj

Naslov: Mestni trg 2, 2250 Ptuj

Kontakt: luptuj@siol.net

Naslov prijavljenih vsebin: Center za družine – »Špajza modrosti«

Četrta vsebina: Programi za družine z drugačnimi otroki in mladostniki

 

Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam


Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družinam. Vsebine programov so namenjene učenju otrok, mladostnikov, mladostnic oz. njihovih družinskih članov učinkovite komunikacije, izboljšanja odnosov in pozitivne navezanosti v družini, izboljšanje socialne kompetence otrok, mladostnic in mladostnikov, izboljšanje sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe, preventivno učenje reševanja raznovrstnih problemov, preventivno zmanjševanje vedenjskih in čustvenih težav, zagotavljanje pomoči pri učenju zmanjšanja čustvenih stisk, ipd.

 

Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam nudijo storitve brezplačno.
   

Programi individualnega svetovanja in dela v skupinah:

1. Zavod gremo naprej: Svetovanje otrokom, mladostnikom in njihovim staršem
Tischlerjeva ulica 10, 1000 Ljubljana
e-naslov: gremonaprej@siol.net

2. Zavod center za igralno terapijo: Igra za življenje
Jerebova 10, 8000 Novo mesto
e-naslov: igralna.terapija@gmail.com

3. Stik psihoterapija: Psihosocialna pomoč s stikom
Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana
e-naslov: info@stik.si

4. Terapevtski inštitut Sidro: Ne spreglej me
Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana
e-naslov: info@ti-sidro.si

5. Družinski inštitut Bližina: Okrepimo otroke in mladostnike
Vodnikova ulica 11, 3000 Celje
e-naslov: info@blizina.si

6. Družinski center Mir: Program MIR-psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine
Strossmayeryerjeva 17, 2000 Maribor
e-naslov: info@dc-mir.si

7. Center za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor: Psihosocialna pomoč otrokom, mladostnikom, mladostnicam in njihovim družinam
Boršnikova ulica 45, 2000 Maribor
e-naslov: cistpm@gmail.com

8. Študijsko raziskovalni center za družino: »Pomoč mladim družinam v stiski«
Dvor 12, 1210 Ljubljana
e-naslov: andreja.poljanec@srcdljubljana.com

9. Racio Social, Zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov: »Nove  povezave ustvarjajo novo moč" program psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020«
Kersnikova ulica 17, 3000 Celje
e-naslov: info@racio.si


Programi v okviru sklopov delavnic:

1. Združenje Bonding psihoterapevtov Slovenije: Center za psihosocialno pomoč  - bonding
Škocjan 46a, 6000 Koper
e-naslov: bogdan.polajner@zbps.si

2. Prelomi, Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje: Igriva doživetja
Litijska cesta 336, 1261 Ljubljana - Dobrunje
e-naslov: prelomi@siol.net

3. Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani: Treningi starševstva "Neverjetna leta"
Prečna 7, 1000 Ljubljana
e-naslov: info@malaulica.si

4. Manipura - Zavod za svetovanje in kreativno delo z mladimi družinami: Treningi starševstva "Neverjetna leta"
Mlaka 2a, Begunje na Gorenjskem
e-naslov: info@zavod-manipura.org

5. Društvo Eksena: Negovanje strpnih odnosov in spoštovanje do sebe
Cesta Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur
e-naslov: drustvo@eksena.si

6. Vzgon - društvo za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose uspešno vzgojo in ustvarjalnost: Izkustveno-edukativne delavnice za rejnike in starše vedenjsko in čustveno težavnih otrok in mladostnikov
Ulica Karla Prežlja 5, 4270 Jesenice
e-naslov: info@vzgon.si

 

Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam

 

Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družinam. Vsebine programov so namenjene učenju otrok, mladostnikov, mladostnic oz. njihovih družinskih članov učinkovite komunikacije, izboljšanja odnosov in pozitivne navezanosti v družini, izboljšanje socialne kompetence otrok, mladostnic in mladostnikov, izboljšanje sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe, preventivno učenje reševanja raznovrstnih problemov, preventivno zmanjševanje vedenjskih in čustvenih težav, zagotavljanje pomoči pri učenju zmanjšanja čustvenih stisk, ipd.


Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam nudijo storitve brezplačno.


Obrazci za poročanje:


Vsebine Centrov za družine v letu 2018:

Prvo vsebinsko in finančno poročilo (obdobje poročanja 1.1.2018 - 31.5.2018)


Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letu 2018


Program 1 

Prvo vsebinsko in finančno poročilo (obdobje poročanja 1.1.2018 - 31.5.2018)

 

Program 2

Prvo vsebinsko in finančno poročilo (obdobje poročanja 1.1.2018 - 31.5.2018)


ARHIV POROČIL