Skoči na vsebino

PRIZNANJA ZA REJNIŠTVO

 

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je 10. 12. 2014 podelila nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in za izvajanje rejniške dejavnosti.

 

Priznanji za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti za leto 2014 sta letos prejeli:

 • Simona Vodončnik
 • Silva Ovca

 

Več informacij...

 


 

Državni sekretar Dejan Levanič je 13. 12. 2013 podelil nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva ter za dolgoletno in uspešno izvajanje rejništva za leto 2013.

 

Priznanji za dolgoletno in uspešno izvajanje rejništva za leto 2013 sta prejeli:

 • Angela Arnuš
 • Rozalija Vozelj

  

Več informacij...

 


 

Minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak je v skladu z 62. členom Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti podelil priznanja za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti za leto 2012. Priznanja so prejele:

 • Ivana Žaberl,
 • Andreja Lah in
 • Stanka Skumavec.

 

Več o prejemnicah priznanj...

 

 

Priznanje predstavlja posebno obliko družbenega priznanja rejnikom, ki s svojim delom prispevajo h kakovostnemu dvigu rejništva v Sloveniji. To pomeni, da rejnik, ki je predlagan:

 • dela na področju rejništva najmanj dve leti
 • vestno izpolnjuje rejniške pogodbe
 • je pri svojem delu motiviran (omogoča rejencem aktivnosti, spodbuja sodelovanje z drugimi institucijami, kot so društva, šola, zdravstvo, se posebej angažira pri stikih z matično družino, sprejema drugačnost matične družine in rejenca, omogoča razvoj vseh rejenčevih potencialov in sposobnosti)
 • je pri delu preudaren, samostojen in se zna v težjih situacijah pravilno odločiti
 • se vključuje v dejavnosti, ki jih v zvezi z izvajanjem rejniške dejavnosti organizirajo centri za socialno delo
 • aktivno sodeluje v individualnih projektnih skupinah
 • zavzeto deluje na širšem področju rejništva in dela v skupini rejnikov
 • je imel v rejništvu več otrok
 • je morda že kdaj objavil v medijih prispevek/ke o rejništvu.

 


 

Za leto 2011 so priznanja prejele:

 

 

Za leto 2010 so priznanja prejele:

 


 

 

 


Za leto 2009
so priznanja prejele:


 


Za leto 2008
so priznanja prejele:


 

 


Za leto 2007
so priznanja prejele:

 


 

 

 


Za leto 2006
sta priznanji prejeli:

 


 

 

 


Za leto 2005
so priznanja prejeli:


 


Za leto 2004
so priznanja prejeli:


 


Za leto 2003
so priznanja prejele: