Skoči na vsebino

ANGELA IVANČIČ, PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠTVA 2010

 

Angela Ivančič, rojena 10. 5. 1966, opravlja rejniško dejavnost od leta 2001, ko je sprejela prva dva otroka, sorojenca, ki sta ostala brez staršev. Starejši rejenec se je že osamosvojil, mlajša deklica pa je ostala v rejništvu. V letu 2006 sta bila v družino nameščena še dva brata z območja centra za socialno delo Murska Sobota, katerih starša sta tragično preminula.

 

Vsi trije so mladostniki  s posebnimi potrebami in so usmerjeni v osnovno šolo v poseben program vzgoje in izobraževanja. Dva izmed treh rejencev, ki sta potrebovala zaradi svojega zdravstvenega stanja še posebno zdravstveno pomoč, je Angela Ivančič vodila še na fizioterapijo v bolnišnico in ko zaradi izpolnjene starosti nista bila več deležna fizioterapije v bolnišnici, je preuredila garažni prostor svoje hiše v telovadnico, nakupila ustrezne pripomočke, tako da lahko doma po navodilih zdravnice in fizioterapevtke nadaljujeta z ustreznimi vajami.

 

Zotroki je vzpostavila zaupen odnos, saj je zelo senzibilna za njihove potrebe. Poskuša najti najbolj optimalen način za reševanje stisk in težav, jih skuša čim bolj usposobiti za življenje in jim daje izkušnjo lastnega družinskega življenja, kar pomeni sprejemanje in upoštevanje drug drugega. Vsi trije otroci uživajo veliko naklonjenost rejnice in njene družine. Z otroki, ki nimajo več »svojega doma« in se nimajo h komu vrniti, se Angela Ivančič pogovarja o možnostih stalnega bivanja v njihovi družini, o ureditvi bivalnih prostorov tudi po zaključenem rejništvu.

 

Angela Ivančič aktivno sodeluje tako s centrom za socialno delo kot tudi z drugimi ustreznimi ustanovami, katerih pomoč in sodelovanje je potrebno zaradi specifičnih potreb otrok. Poleg tega se vključuje v dejavnosti, ki jih organizira center za socialno delo, udeležuje se srečanj skupin rejnic, aktivno sodeluje v individualnih projektnih skupinah, prisotna je na skupnih srečanjih rejnikov in rejencev.

 

Angela Ivančič s svojim nesebičnim delom in z izjemno zavzetostjo in odgovornostjo izvaja rejniško dejavnost in s skrbjo za otroke s posebnimi potrebami in z zdravstvenimi težavami kaže izjemno zavzetost in požrtvovalnost. Občina Zavrč ji je zaradi njenega uspešnega dela na področju rejništva v letu 2008 ob občinskem  prazniku podelila občinsko priznanje.

 

Predlagatelj priznanja Angeli Ivančič je center za socialno delo Ptuj. Predlog je podprl tudi center za socialno delo Murska Sobota.