Skoči na vsebino

FRANČIŠKA VIDEC, PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠTVA 2010

 

Frančiška Videc, rojena 16. 1. 1950, izvaja rejniško dejavnost od leta 1995, ko je sprejela v svoj dom deklico, staro pet let. Dve leti kasneje je sprejela šestletno deklico, leta 2003 pa je v svoj dom sprejela komaj tri leta staro deklico.

 

Rejenkam nudi stabilno, varno in toplo družinsko okolje. Otroke nenehno spodbuja in jim daje podporo pri njihovi osebni rasti in dvigu samozavesti. Pri vzgoji se nagiba k doslednosti s postavljanjem določenih pravil in omejitev, hkrati pa meni, da se pri otroku veliko doseže z ljubeznijo, s sprejemanjem in z ustvarjenjem občutka varnosti. Otrokom vedno da vedeti, da so zaželeni takšni, kot so, in da so edinstvene osebnosti.

 

Frančiška Videc je pri svojem delu zelo motivirana, vedno poskrbi za čim hitrejšo prilagoditev otroka v njihovem domu. Pri tem sodelujejo vsi družinski člani in se trudijo za to, da se otroci v njihovem domu počutijo sprejete in varne. Kadar je otrok v stiski, mu je pripravljena pomagati cela družina. Konfliktne situacije rešujejo s pogovorom. Celotna družina je pripravljena tudi na sodelovanje z otrokovo matično družino. Frančiška  Videc zna prisluhniti matični družini otroka in jim pomagati z nasveti iz lastnih izkušenj. Deklice vzgaja v duhu sprejemanja staršev. Vedno je bila pripravljena sprejeti drugačnost in posebnost otrokove družine. Zaveda se, da prinaša vsak otrok s seboj svojo zgodbo in da se pri otroku lahko pojavijo težave, ki jih otrok lahko kaže na različne načine, vendar to zanjo ne predstavlja ovire. Zelo natančno spremlja razvoj otrok in o njem poroča na srečanjih individualne projektne skupine.

 

Aktivno sodeluje s centrom za socialno delo in se vključuje v njegove dejavnosti, ki jih organizirajo v zvezi z izvajanjem rejništva, sodeluje pa tudi z drugimi, za otroka pomembnimi ustanovami. Poleg tega je Frančiška Videc odprla svoj dom tudi družinam, ki so zaradi nasilja v družini ostale brez doma, brez strehe nad glavo in jim nudi zatočišče, topel obrok in prijazno besedo. Frančiška Videc s svojo predanostjo, s svojim pozitivnim odnosom in odgovornostjo ter posluhom za sočloveka pomembno prispeva k uresničevanju bistva rejniške dejavnosti.

 

Predlog za priznanje je podal center za socialno delo Laško.