Skoči na vsebino

MAJDA ŠPEGELJ, PRIZNANJE ZA IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI 2008

 

Majda Špegelj je svojo rejniško pot začela pred sedemnajstimi leti, poklicna rejnica pa je od leta 1994. Do danes je v njihovi družini našlo svoj drugi dom 11 otrok. Nekateri so bili pri njih le krajši čas, spet drugi so ostali več mesecev in let. Majda Špegelj je rejnica, ki je za svoje delo izjemno motivirana, kar se odraža v odnosu do otrok in njenem delovanju v rejništvu nasploh. S svojim delovanjem zna pridobiti zaupanje otrok, nudi jim topel in veder dom, saj je pri njih doma vedrina, sproščenost, glasba in petje.


Majda Špegelj je tudi večkrat izkusila vso težo rejništva, saj je z veliko ljubezni in požrtvovalnosti skrbela za več dojenčkov, ki so nato odšli v posvojitev in pri tem se je še posebej potrudila, da so bodoči posvojitelji vzpostavili stik z otrokom že na njenem domu, tako da je bil prehod otroka v drugo družino za otroka lažji in postopen. Kar nekaj otrokom je pomagala pri vračanju v svoje matične družine, saj veliko energije posveča prav stikom med otroci in matičnimi družinami.

 

Kaj vse naredi ljubezen in požrtvovalno delovanje za otroka in z otrokom, pa se je izkazalo pri rejenki, ki je prišla v družino stara komaj 13 mesecev z močno poškodbo glave. Deklica še pri treh letih ni govorila in se normalno razvijala. Ob skrbni negi in podpori rejniške družine je uspela prebroditi hudo poškodbo. Danes dekle obiskuje 3. letnik programa na poklicni šoli in bo tako imela vse možnosti stopati skozi življenje po lastni samostojni poti.

 

Da je Majda Špegelj z vsem srcem predana rejništvu in se otroci dobro počutijo
pri njej, dokazuje tudi to, da se vsi se radi vračajo v njihovo družino. Majda Špegelj je odgovorna in preudarna pri svojem delu, samostojna, vendar pa
pripravljena na sodelovanje. Dobro in predvsem v korist rejencem sodeluje tako s centrom za socialno delo, društvom rejnic, s starši rejencev, kot tudi z drugimi, za otroka pomembnimi osebami in institucijami. Redno se udeležuje strokovnih
izobraževanj, srečanj rejniških družin, strokovnih ekskurzij, sodeluje v društvu rejnic celjske regije.


Majda Špegelj je že večkrat uspešno predstavila delovanje rejništva v medijih tako z intervjuji kot z lastnimi prispevki. Štiri leta je bila kot predstavnica rejnic članica Komisije za priznanja pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

 

Da Majda Špegelj dobro opravlja svoje rejniško delo, pričata tudi priznanji krajevne skupnosti Nova Cerkev in župana občine Vojnik, ki ju je prejela za dolgoletno ljubečo skrb za rejniške otroke.

 

Predlog za podelitev priznanja je podal center za socialno delo Celje.