Skoči na vsebino

NADA RABUZIN, PRIZNANJE ZA IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI 2008

 

Nada Rabuzin opravlja rejniško dejavnost že več kot deset let, od leta 2007 pa je to tudi njena poklicna pot. Z možem Brankom imata poleg rejencev tudi sina, ki sta ga leta 2001 posvojila. Nada Rabuzin v svoji družini vsem otrokom nudi
varno, stabilno, toplo in trdno družinsko okolje. Zelo dobro zna slediti otrokovim razvojnim potrebam in s primernimi vzgojnimi pristopi poskrbi, da se otroci
počutijo zaželeni v njeni družini. Prav tako ji je pomembna izobrazba otrok in razvijanje njihovih interesnih sposobnosti, saj so vsi vključeni tudi v različne obšolske aktivnosti, kjer so prav tako uspešni. Njihova priznanja in diplome tako rada s ponosom pokaže.

 

Nada Rabuzin je rejnica, ki se zaveda, kako pomembni so za otroka, ki ga
sprejmeš v rejništvo, stiki z njegovo matično družino. Zato je njeno delo že obrodilo sadove, saj so se trije otroci iz njene družine uspešno vrnili k svojim roditeljem. Lepo je tudi prebrati pismo zahvale mamice enega od rejencev, ki ji je tudi Nada Rabuzin pomagala prebroditi težave in zato danes mamica in sin živita zopet skupaj. 

 

Nada Rabuzin uspešno in redno sodeluje s centrom za socialno delo ter se redno udeležuje vseh izobraževanj in drugih srečanj na področju rejništva. S svojim pozitivnim odnosom in odgovornostjo ter s posluhom za sočloveka pomembno prispeva k uresničevanju bistva rejništva.

 

Predlog za priznanje je podal center za socialno delo Laško.