Skoči na vsebino

OBRAZLOŽITEV PRIZNANJ 2003 - CILKA URANKAR

 

CILKA URANKAR je poklicna rejnica že več kot 20 let. Doslej je imela v rejništvu deset rejencev; z vsemi, ki so odšli iz družine, ima stike. Trenutno ima v rejništvu tri rejence.

 

Svoje delo opravlja izjemno vestno in odgovorno, z vztrajnostjo, subtilnostjo in pretanjenim občutkom, kaj je dobro za otroka. Ima tudi spoštljiv odnos do staršev teh otrok in jih sprejema v svojem domu. Pri svojem delu se trudi predvsem nuditi otroku možnosti za vsestranski razvoj, pri tem samoiniciativno išče pomoč in oporo v različni strokovni literaturi, pri različnih strokovnjakih in ustanovah.

 

V vseh okoljih je izjemno cenejna in spoštovana, saj je kljub obremenjenosti vedno nasmejana, polna elana in življenjske energije. Je človek s humano naravnanostjo, ljubeznijo in veseljem do življenja. Kakovosti rejništva širi s svojim zgledom, ravnanjem in razmišljanjem kjerkoli se pojavlja. Zelo vestno in redno se udeležuje samopomočne skupine rejnic, kjer po eni strani išče pomoč zase, po drugi strani pa nudi pomoč drugim. Zaradi svojega izjemnega dela je bila predstavljena v reviji Naš zbornik, krajevnem časopisu Moravč, in v Naši ženi.

 

Tudi Cilka Urankar je zelo aktivna v Društvu rejnic in rejnikov Domžale in v društvu Sožitje, saj je bila večina njenih rejenk in rejencev otrok s posebnimi potrebami.

 

Nagrajenka je zaveznica otrok, z veliko stopnjo odgovornosti, z izredno sposobnostjo pretanjenega opazovanja ter spremljanja njihovih potreb in želja.

 

Predlog za podelitev priznanja Cilki Urankar je podal Center za socialno delo Domžale, podporni mnenji sta dodala Center za socialno delo Jesenice in Osnovna šola Roje iz Domžal.