Skoči na vsebino

PRIZNANJA V LETU 2006 ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠTVA (IM)

 

Ivanka Mirnik je rejnica od leta 1975, ko je v rejništvo sprejela Robija, starega komaj mesec dni. Do danes je v njeni družini našlo svoj drugi dom 24 otrok. Prav vse otroke je znala in zna sprejemati takšne kot so, in jim nuditi toplo, domače okolje, hkrati pa jim postavljati tudi ustrezne omejitve, vzpodbujati njihov vsestranski razvoj in jih vzgajati v odgovorne osebe. Vedno je bila zelo dojemljiva tudi za spremembe in novosti v stroki. Trenutno ima v rejništvu tri otroke, dva osnovnošolca in eno srednješolko. Ivanka Mirnik vestno izpolnjuje vse obveznosti kot rejnica, vedno pa naredi še nekaj več. Njena izjemna motiviranost se odraža v njenem celovitem odnosu do otrok. Zelo dobro sodeluje tako s centrom za socialno delo, kot tudi s starši rejencev, šolo, zdravstveno službo, aktivna je tudi v društvu rejnic. Zna se samostojno in pravilno odločati, pravočasno pa opozori tudi na stiske in težave otrok ter poišče ustrezno strokovno pomoč, kadar oceni, da jo potrebuje.

 

Predlog za podelitev priznanja Ivanki Mirnik je podal Center za socialno delo Celje.