Skoči na vsebino

PRIZNANJA V LETU 2006 ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠTVA (MŠ)

 

Marija Šuc je rejnica od leta 1987, od leta 1992 izvaja rejniško dejavnost kot poklic. Družina Marije Šuc je doslej sprejela sedem rejencev, trenutno so v družini tri rejenke. Rejnica ves čas vestno in zavzeto izpolnjuje naloge, ki jih določa rejniška pogodba. Zaveda se, da je vsak otrok nekaj posebnega, dragocenega in enkratnega, zato se pri vsakem otroku zelo angažira, da bi v čim večji meri zadostila njegovim potrebam in mu zagotovila zdravo osebnostno rast in razvoj. Posebnost družine Marije Šuc je tudi, da je pripravljeni sprejeti otroka tudi v primerih, ko je potrebno hitro posredovanje in otroka zaradi ogroženosti takoj izločiti iz matične družine. Sodeluje in spodbuja sodelovanje z drugimi institucijami oziroma strokovnjaki, ki se vključujejo v proces oskrbe, pomoči, podpore in vzgoje rejencev. Redno se vključuje v vse dejavnosti, ki jih glede izvajanja rejniške dejavnosti organizira center za socialno delo, zelo aktivna je tudi v društvu rejnic celjske regije. V javnosti promovira delo rejniških družin, svoje izkušnje in znanja pa aktivno prenaša tudi na druge.

 

Predlog za podelitev priznanja Mariji Šuc je podal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah.