Skoči na vsebino

PRIZNANJA V LETU 2007 ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠTVA (MP)

 

Marija Pintarič ima izredne sposobnosti razumevanja in sprejemanja drugačnosti, zato je  že 15 let rejnica otrokom s posebnimi potrebami. Trenutno skrbi za tri otroke, dva od njih sta lažje duševno prizadeta s hiperkinetično motnjo vedenja, tretji pa je telesno prizadet in potrebuje popolno oskrbo in nego. Otrokom vedno daje vedeti, da so zaželeni, takšni, kot so, in da so edinstvene osebnosti. Nenehno jih vzpodbuja, jih usmerja v pozitivno in jim daje podporo pri njihovi osebni rasti in dvigu njihove samozavesti. Pri delu je preudarna, samostojna in zavzeta, pri odločitvah so ji vedno v ospredju koristi otrok. Pri svojem delu zna ustvariti optimalne pogoje za razvoj vseh rejenčevih potencialov in sposobnosti. Vedno je pripravljena sprejeti tudi drugačnost matičnih družin in jih vključevati v življenje otrok. Marija Pintarič zavzeto in konstruktivno sodeluje z vsemi strokovnimi službami, se redno izobražuje in sodeluje pri vseh aktivnostih, ki so povezane z rejništvom. S svojim pozitivnim, odgovornim odnosom, toplino in izjemnim posluhom za sočloveka pomembno prispeva k uresničevanju bistva rejništva.

 

Predlog za podelitev priznanja je podal Center za socialno delo Ptuj.