Skoči na vsebino

PRIZNANJA V LETU 2007 ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠTVA (ŠH)

 

Štefanija Hace deluje kot rejnica že 22 let in je od leta 1991 poklicna rejnica. Z vso odgovornostjo in zavzetostjo se skupaj s celotno  družino posveča otrokom s posebnimi potrebami. Rejniško dejavnost opravlja z največjo mogočo predanostjo in iskrenostjo, deluje preudarno in odločno, ko se zavzema za najboljše možnosti svojih otrok. Zna nastopati kot povezovalka in dobra sodelavka v sistemu rejništva. Izkazala se je tudi ob vseh zahtevnih situacijah ob skrbi za svoje otroke, tako pri organizaciji stikov otrok s starši kot tudi pri sodelovanju z vsemi strokovnimi institucijami. Zavzeto deluje na širšem področju rejništva, se redno izobražuje in aktivno sodeluje v Društvu rejniških družin Koroške. S svojimi pisnimi prispevki in z javno predstavitvijo svojega dela prispeva tudi k promociji rejniške dejavnosti. Ko se je morala soočiti z  odklonilno reakcijo okolja do svojih rejniških otrok, se je Štefanija Hace iz ljubezni do svojih otrok z vso srčnostjo odkrito uprla zahtevam po odhodu otrok iz njene družine. Zaradi njene odločnosti so otroci ostali v njeni družini, dokončali šolanje in se uspešno vključili v družbo. Dokazala je, da je rejništvo trdo in zahtevno delo, ki pa ne ogroža nikogar v okolju, pač pa daje otrokom, ki potrebujejo takšno pomoč, najboljšo možno podporo za samostojen vstop v življenje.

 

Predloga za podelitev priznanja Štefaniji Hace sta podala Center za socialno delo Ravne na Koroškem in Društvo rejniških družin Koroške.