Skoči na vsebino

PRIZNANJA V LETU 2007 ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠTVA (ZR)

 

Zinka Rokavec se uvršča med mlajše rejnice, saj deluje na področju rejništva šele 10 let, vendar je v teh letih že ogromno storila za otroke, ki jih je življenje potisnilo iz matične družine v njeno naročje. V njeni družini je do zdaj našlo toplo zavetje 9 otrok, zdaj pa skrbi za tri rejence, od tega sta dva s posebnimi potrebami. Vsem otrokom, za katere skrbi, zna s svojo angažiranostjo, močno empatijo in ustreznim pristopom nuditi pravo pomoč, tako da nadpovprečno napredujejo ter dosegajo optimalen osebnostni razvoj. Posebna sposobnost Zinke Rokavec je sprejemanje otrok takšnih, kot so, pa tudi sprejemanje matičnih družin, ki jih zna spretno vplesti v življenje svojih rejencev. Vse težave je sposobna reševati sproti, v neposredni, odkriti in odprti komunikaciji. Ljudje, ki vstopajo v to rejniško družino, opažajo, da otroci v njej dobijo ljubezen, trdnost za življenje in zgled, ki je vreden posnemanja. Zinka Rokavec se redno samoizobražuje, zavzeto sodeluje v vseh organiziranih aktivnostih v povezavi z rejništvom in zna izražati zadovoljstvo s svojim osebnim in poklicnim življenjem. Znala je tudi javno predstaviti rejništvo, vendar tako da je predstavila delo rejniške družine, ob tem pa zavarovala identiteto rejencev. Je aktivna članica Društva rejnic in rejnikov Domžale.

 

Predlog za priznanje je podal Center za socialno delo Domžale, podpira ga tudi Društvo rejnic in rejnikov Domžale.