Skoči na vsebino

ROZALIJA BRATINA, PRIZNANJE ZA IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI 2008

 

Rozalija Bratina opravlja rejniško dejavnost že 26 let. V tem času je njen dom postal dom trinajstim rejencem. Nekateri otroci so v njeni družini ostali le malo časa, drugim pa je to postal edini pravi dom, v katerega se radi vračajo tudi tisti, ki so že odšli v svet po lastnih poteh. Trenutno skrbi za dve rejenki. Njeno delo odlikuje izrazit čut za delo z otroki in uglašenost na njihove potrebe.


Rozalija Bratina je poskrbela, da so vsi otroci dosegli izobrazbo, ki jim omogoča boljšo kvaliteto življenja. Podpirala jih je na poti v samostojnost in jim omogočala, da se razvijejo v skladu z njihovimi sposobnostmi, nagnjenji in željami.

 

Izstopajoča kakovost njenega dela je dobro sodelovanje z matičnimi družinami, saj je vedno spodbujala redne stike med rejenkami in rejenci, ki so bili pri njej v
rejništvu, in njihovimi starši. Mnogokrat je peljala otroke do staršev na njihov dom, na obiske v bolnico k staršem ali k drugim sorodnikom. Znala je sprejemati njihovo drugačnost in tudi otroke vzgajala v duhu sprejemanja staršev.

 

Rozalija Bratina je vedno z vso zavzetostjo sprejemala nova znanja, redno se udeležuje srečanj rejnikov na centru za socialno delo, vseh predpisanih izobraževanj in sedaj, ko počasi zaključuje z rejništvom, svoje znanje in izkušnje nevsiljivo deli z drugimi rejnicami in ljudmi v okolju, kjer živi. Cenijo jo kot razumno in modro žensko.

 

Predlog za priznanje sta podala center za socialno delo Ajdovščina in osnovna šola Dobravlje, podprla pa sta ga center za socialno delo Koper in center za socialno delo Sežana.