Skoči na vsebino

TANJA FERLIN, PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠTVA 2010

 

Tanja Ferlin, rojena 25. 9. 1966, se je začela ukvarjati z rejniško dejavnostjo leta 2004, ko so Ferlinovi sprejeli prvega otroka. V letu 2006 je postala poklicna rejnica. Trenutno ima v rejništvu štiri otroke, od tega tri sorojence. Stari so 14 mesecev, 4 leta, 14 let in 18 let.

 

Svojim rejencem se trudi nuditi čim boljše pogoje in je pri tem zelo prizadevna. Za njihove potrebe si vedno vzame čas. Otroke podpira in jim omogoča, da razvijejo svoje sposobnosti in talente. Starejši  otroci obiskujejo glasbeno šolo in imajo doma lastne instrumente. Štiriletna rejenka je septembra pričela obiskovati vrtec, kjer je tudi že vključena v plesno skupino.

 

Tanja Ferlin opravlja svoje delo odgovorno in zavzeto. Je zelo aktivna in pri delu ji pomaga vsa njena družina. Intenzivno sodeluje s centrom za socialno delo. Aktivna je v skupini rejnic, v individualnih projektnih skupinah, celotna družina se redno udeležuje družabnih srečanj in prireditev, ki jih organizira center za socialno delo. Zelo prizadevna je tudi na področju stikov med otroki in starši, stike  spodbuja in jih omogoča  tudi na svojem domu. Družina že pet let sodeluje v tamburaški skupini, ki jo vodi starejša rejničina hčerka. V njej igrata tudi osemnajstletna rejenka in štirinajstletni rejenec. Kot tamburaška skupina so zelo uspešni, nastopajo na različnih prireditvah v občini in zunaj nje ter drugod po Sloveniji.

 

Tanja Ferlin s svojim delovanjem in prispevki uspešno predstavlja rejništvo. Bila je gostja na več radijskih postajah in tudi na televiziji. Aktivno deluje v Rejniškem društvu Slovenije vse od ustanovitve društva, zadnje leto in pol je podpredsednica društva. Na Razkrižju je že štirikrat organizirala srečanje rejniških družin, aktivna je tudi pri projektu Sonce in morje za rejniške družine in je že dve leti zapored organizirala letovanje v Izoli, kamor so se rejniške družine lahko peljale brezplačno z vlakom.

 

Občina Razkrižje je celotni družini Ferlin zaradi njihovega uspešnega dela na področju rejništva ob občinskem prazniku junija letos podelila občinsko priznanje. V okviru akcije, v kateri glasujejo poslušalci Murskega vala in bralci Vestnika, je bila Tanja Ferlin letos izbrana za Pomurko meseca junija in je v izboru za Pomurko leta 2010. Oboje ji daje še večjo motivacijo in s še večjo zavzetostjo opravlja svoje delo.

 

Predlog za priznanje je podal Center za socialno delo Ljutomer. S priporočilom ga je podprlo tudi Rejniško društvo Slovenije.