Skoči na vsebino

OPOZORILO - PONOVNO UVELJAVLJANJE OTROŠKEGA DODATKA IN SUBVENCIJE VRTCA

 

S to vlogo želimo razbremeniti državljane pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka oziroma subvencije vrtca. 

 

Vloga je namenjena samo za PONOVNO vlaganja vloge, in sicer samo za otroški dodatek in subvencijo vrtca.

 

obrazec za tiskanje  

  e-vloga

 

 

Vloge za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtcaNE IZPOLNJUJETE:

 • če prvič uveljavljate pravico do otroškega dodatka ali subvencije vrtca oziroma če vlogo uveljavljate prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec
 • če želite hkrati uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev (na primer denarno socialno pomoč, subvencijo najemnine,…)
 • če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, kot so:
  • spremembe v številu oseb,
  • vključenost otroka v zavod s celodnevno brezplačno oskrbo več kot 30 dni,
  • oddajanje premoženja v najem,
  • zaposlitev v drugi državi, prejemanje nadomestila za brezposelnost ali družinskih prejemkov v drugi državi,
  • vključenost osebe v socialnovarstveni zavod,
  • lastništvo premoženja, ki ni razvidno iz uradnih evidenc,
  • prejemanje dohodkov in izkazovanje prihrankov, ki ni razvidno iz uradnih evidenc.

V omenjenih primerih morajo stranke izpolniti: