Skoči na vsebino

PRAVICA DO POMOČI PRI NAKUPU VINJETE

Eden od staršev ali druga oseba, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja  cestninske ceste in cestnine, razvršča v drugi cestninski razred B, in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavil pravico do 50-odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo, je v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je v predpisu, ki  ureja  cestninske ceste in cestnine, določena za drugi cestninski razred A.

 

Vloga se vloži na pristojnem centru za socialno delo, vlogi je treba priložiti kopijo računa o nakupu letne vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B.