Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SVET RS ZA OTROKE IN DRUŽINO

Svet Republike Slovenije za otroke in družino (v nadaljnjem besedilu: svet) je na podlagi 18. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ustanovljeno stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, katerega člani so predstavniki nevladnih organizacij in strokovnih institucij s področja otrok in družine ter predstavniki Vlade Republike Slovenije.

Naloge sveta:

 • spremlja in ocenjuje položaj otrok in družine, s poudarkom na uresničevanju pravic otrok,
 • predlaga strokovna izhodišča za sprejem zakonodaje in strateških dokumentov na področju otrok in družine,
 • obravnava predloge zakonov s področja otrok in družine in pripravlja strokovna mnenja o predlogih zakonov,
 • pripravlja pobude za usklajeno delovanje pristojnih organov na področju otrok in družine in za sodelovanje med pristojnimi organi, strokovnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami,
 • spremlja izvajanje sprejete zakonodaje in ukrepov na področju otrok in družine.


Organizacijske, tehnične in administrativne naloge za svet opravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Člane sveta imenuje Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let, na predlog ministra, pristojnega za družino. Članice in člani sveta so: 

a)    predstavniki Vlade Republike Slovenije:

 • mag. Ksenija Klampfer, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – vodja sveta,
 • dr. Jernej Pikalo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
 • Andreja Katič, Ministrstvo za pravosodje, 
 • dr. Andrej Bertoncelj, Ministrstvo za finance, 
 • Aleš Šabeder, Ministrstvo za zdravje,
 • dr. Anja Kopač Mrak, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije,
 • Špela Isop, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

b)    predstavniki strokovnih institucij:

 • dr. Alenka Švab, Fakulteta za družbene vede,
 • dr. Nina Mešl, Fakulteta za socialno delo,
 • dr. Vesna Rijavec, Pravna fakulteta Maribor,
 • dr. Živa Humer, Mirovni inštitut,
 • mag. Darja Kuzmanič Korva, Skupnost centrov za socialno delo.


c)    predstavniki nevladnih organizacij:

 • Darja Groznik, Zveza prijateljev mladine Slovenije,
 • Katarina Bervar Sternad, Pravno informacijski center,
 • Maksimiljana Mali, Rejniško društvo Slovenije,
 • Sara Jerebic, Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.
 • Tomaž Bergoč, Slovenska fundacija za Unicef,
 • Tomaž Merše, Družinska pobuda.

 

SEJE SVETA

 

1. seja sveta RS za otroke in družino

2. seja sveta RS za otroke in družino

3. seja sveta RS za otroke in družino

4. seja sveta RS za otroke in družino