Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODATKI O VEČGENERACIJSKIH CENTRIH

Večgeneracijski center Gorenjske

 

Osnovno o projektu

 

Prijavitelj: Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj
Naslov projekta: Večgeneracijski center Gorenjske
Splošni kontakt: Mateja Šmid T: 04 280 48 12, E: mateja.smid(at)luniverza.si
Kontakt vodje projekta: Urša Goličič T: 08 20 58 457, M: 041 72 41 34, E: vgc-gorenjska(at)luniverza.si

 
Kratek opis projekta

 

Projekt Večgeneracijski center Gorenjske izvaja Ljudska univerza Kranj s tremi partnerji: Ljudsko univerzo Jesenice, Zavodom O in Ljudsko univerzo Radovljica na enajst lokacijah v regiji. V okviru projekta se vsakodnevno na več lokacijah v regiji izvajajo brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti so zasnovane tako, da so čim bolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih in aktualnih spretnosti ter znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih skupin. Z izvajanjem aktivnosti delujemo preventivno in  aktiviramo ter integriramo pripadnike različnih ranljivih ciljnih skupin ter vplivamo na preprečevanje njihove socialne izključenosti. Uporabnikom je pri vseh partnerjih na voljo prostor za neformalno druženje in srečevanje, v katerem deluje informacijsko središče, kjer se uporabniki lahko informirajo o dejavnostih in programu centra ter pridobijo informacije o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav v regiji. V projektu sodelujejo številni različni zavodi, društva in organizacije v regiji, s čimer krepimo povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij in občin na Gorenjskem.            

 
 

Temeljne aktivnosti projekta

 • medgeneracijske aktivnosti,
 • izobraževalne aktivnosti,
 • počitniške aktivnosti in
 • skupine za samopomoč.

Facebook:  https://www.facebook.com/Ve%C4%8Dgeneracijski-center-Gorenjske-785673418247505/?hc_ref=ARSiz5WqAdrYe3tncaTyaGTzCOtsMMIrl2S7HVUSxdrtpqaKDnWzFmWK0iSjRL5d740&fref=nf 


Spletna stran: www.vgc-gorenjska.si

 

 

Večgeneracijski center Zasavje – VGC Zasavje

 

Osnovno o projetku

 

Naziv projekta: Večgeneracijski center Zasavje – VGC Zasavje
Prijavitelj projekta: Zasavska ljudska univerza, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje
Partnerja v projektu: Mladinski center Zagorje ob Savi in Mladinski center Hrastnik
Vodja projekta: Mateja Ocepek, tel. številka: 03 56 55 131, 068/604-137


Kratek opis projekta

 

Z vzpostavitvijo večgeneracijskega centra bomo v Zasavju zagotovili varen in dostopen prostor izbranim ranljivim skupinam prebivalstva. Namenjen bo druženju, izobraževanju, ohranjanju oz. širjenju socialne mreže, medgeneracijskemu in medkulturnemu sodelovanju, izvajanju različnih vsebin, ki so preventivne in kurativne narave. Z omenjenimi vsebinami bomo poskrbeli za vključevanje občanov v vseživljenjsko učenje in preprečevali njihovo socialno izključenost. Aktivnosti Večgeneracijskega centra Zasavje se bodo izvajale na desetih različnih lokacijah v vseh štirih zasavskih občinah (Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Litija). Cilj projekta je izvedba različnih vsebin, v obsegu 1.930 ur letno, za najmanj 1.050 različnih udeležencev. Na sedežu Večgeneracijskega centra Zasavje, na Zasavski ljudski univerzi v Zagorju ob Savi sta uporabnikom na voljo dnevni center, ki je namenjen neformalnemu druženju in srečevanju ter informacijsko središče.

 

 

Temeljne aktivnosti projekta

 • Aktivnosti namenjene krepitvi in razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc različnih ranljivih ciljnih skupin.
 • Aktivnosti namenjene razvoju informacijsko-komunikacijskih spretnosti, kreativnemu pisanju, delavnice branja namenjene različnim ranljivim ciljnim skupinam.
 • Organizacija in izvedba izobraževalnih, praktičnih delavnic in ustvarjalnih delavnic za različne ranljive ciljne skupine.
 • Motiviranje za aktivno iskanje zaposlitve dolgotrajno in nižje izobraženih brezposelnih, ter prejemnikov denarne socialne pomoči.
 • Spodbujanje socialnega vključevanja oseb z nizko delovno intenzivnostjo.
 • Aktivnosti namenjene krepitvi starševskih kompetenc in zmanjševanju vzgojne nemoči staršev.
 • Šola za starše.
 • Aktivnosti namenjene izboljšanju veščin in tehnik komuniciranja.
 • Aktivnosti za razvijanje osebnostnega potenciala staršev.
 • Izobraževalne aktivnosti za opolnomočenje otrok in mladih, ki tvegajo socialno izključenost.
 • Organizacija in izvedba počitniških aktivnosti za otroke.
 • Podpora pri učenju otrokom in mladini, ki tvegajo socialno izključenost.
 • Aktivnosti za pridobivanje različnih znanj in spretnosti za otroke s posebnimi potrebami.
 • Organizacija in vodenje skupin za samopomoč.
 • Aktivnosti namenjene lažjemu vključevanju priseljencev v lokalno okolje.
 • Aktivnosti namenjene pridobivanju znanj in spretnosti za kakovostno življenje z ustreznimi prilagoditvami za invalide.


Spletna stran: www.vgc-zasavje.si

 

Facebook: https://www.facebook.com/vgczasavje/   

 

 

Večgeneracijski center Pomurja

 

Osnovno o projektu

 

Prijavitelj: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana (stari naslov, ob prijavi projekta je bil Poljanska c. 12, 1000 Ljubljana)
Naziv projekta: VGC Pomurja
Kontakt: Tel.: 02 5300 700 Gsm: 031 748 412 e-pošta: hisa-ms(at)filantropija.org
Vodja projekta: mag. Darko Krajnc, darko.krajnc(at)filantropija.org


Kratek opis projekta

 

Večgeneracijski center Pomurja združuje moči štirih partnerskih organizacij, ki bomo vsaka v svojem delu regije Pomurje izvajali aktivnosti VGC. Sedež VGC Pomurja je Hiša Sadeži družbe Murska Sobota, partnerji projekta pa so Mladinski svet Ljutomer, Društvo Mozaik in Zavod Vitica. Projekt izvajamo na štirih osnovnih lokacijah z okolico: Murska Sobota, Ljutomer, Goričko (Šalovci) in Gornja Radgona, dogovarjamo pa se tudi z ostalimi občinami za zagon dejavnosti pri njih in izvajamo dejavnosti tudi na terenu, po dogovoru.


Temeljne aktivnosti projekta

 

Večgeneracijski center Pomurja bo zagotovil različne preventivne programe najbolj ranljivim skupinam prebivalcev v regiji, različne programe in aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja, medkulturnega povezovanja in storitve podpore, ki so namenjene strukturni in funkcionalni reorganizaciji socialne mreže uporabnikov oz. sodelovanje pri oblikovanju nove socialne mreže. Program centra je namenjen vsem prebivalcem lokalne skupnosti, ponudil pa bo širok program socialne aktivacije, ki bo uporabnikom omogočal, da prevzamejo aktivno vlogo v družbi. Posebna skrb je znotraj programa namenjena krepitvi moči posameznikov, spodbujanju samostojnosti ter prevzemanju odgovornosti. Organizirane aktivnosti, ki temeljijo na soustvarjanju in izmenjavi znanj ter izkušenj, bodo doprinesle k dvigu samopodobe, ohranjanju občutka pomembnosti in koristnosti, zmanjševanju osamljenosti in izključenosti ter s tem povezane pogoste osebne (duševne) stiske.

 

Spletna stran:  https://msljutomer.wixsite.com/msljutomer 

Facebook: https://www.facebook.com/VGCPomurja/  

 

 

Večgeneracijski center Primorsko Notranjske regije

 

Osnovno o projektu

Prijavitelj (naziv in naslov): Zavod Znanje Postojna, Kolodvorska 3, 6230 Postojna
Naslov VGC: Ulica1. maja 1B, 6230 Postojna
Naslov projekta: TOČKE MOČI – VečgeneracijskicentriPrimorsko-notranjskeregije
Splošni kontakt: lu-postojna(at)zavod-znanje.si
Kontakt vodje projekta: Nina Vanita Hočevar, tel: 0816 10597
e-mail: nina.vanita.hocevar(at)zavod-znanje.si


Kratek opis projekta

 

TOČKE MOČI, večgeneracijski centri Primorsko-notranjske regije, je ime našemu projektu, ker bomo z njim celovito opolnomočiliprebivalce za boljše in kvalitetnejše življenje. Točke moči so razporejene po celi regiji (Postojna, Il. Bistrica, Pivka, Cerknica, Loška dolina in Bloke) in predstavljajo lokalne točke, kamor uporabniki pridejo po novo moč.Vsebinski program, ki bo celovito pripomogel k dvigu kvalitete življenja posameznikov, temeljil na pridobivanju štirih ključnih MOČI za posameznika: Informiranost, Socialna vključenost, Znanje in Aktivacija. To je točka v lokalni skupnosti, ki združuje in kamor se ljudje radi vračajo.


Temeljne aktivnosti projekta

 

 • Informiranost
 • Informiranje o ponudbi storitev/dogodkov/dejavnosti
 • Povezovanje javnih institucij, društev in ostalih nevladnih organizacij, 
 • Ozaveščanje o kakovosti življenja
 • Socialna vključenost
 • Povezovanje udeležencev znotraj ciljne skupine
 • Povezovanje med generacijami
 • Ustvarjanje prijateljskih vezi
 • Spodbujanje neformalne oskrbe
 • Spodbujanje tolerantnosti in multikulturnosti
 • Znanje
 • Krepitev funkcionalnih znanj in veščin ranljivih skupin
 • Spodbujanje osebne rasti
 • Spodbujanje prenosa znanj
 • Ohranjanje aktivnih možganov
 • Aktivacija
 • Zdrave finance
 • Razvoj projektov
 • Banka neformalne oskrbe

Spletna stranhttps://tockemoci.si/ 


Facebook: https://www.facebook.com/VGC-To%C4%8Dke-mo%C4%8Di-Primorsko-notranjske-regije-243606196078900/ 

 

 

Marela - Večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine

 

Osnovno o projektu

 

Prijavitelj: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
Partnerji: DRPD Novo mesto, CIK Trebnje
Naslov projekta: Marela -Večgeneracijski center Dolenjske in Bele Krajine
Splošen kontakt: E-pošta: hisa-crnomelj(at)filantropija.org, Tel: 040 696 100
Kontakt vodje projekta: Vodja projekta Boštjan Matjašič, E-pošta: bostjan.matjasic(at)filantropija.org, Tel: 051 785 217
Sedež VGC Marela: Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj
Hiša je odprta: od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.00 ure

Aktivnosti VGC Marela potekajo tudi na lokacijah:
Brunskoletova hiša, Taborska ulica 8, 8333 Semič
Hiša Sadeži družbe Metlika, Kolodvorska cesta 1, 8330 Metlika
DRPD Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto
BTC Novo mesto, Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto
Park pred Kulturnim centrom Janeza Trdine, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Vrtec Pikapolonica, Brezje 8, 8000 Novo mesto
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Krajevna knjižnica Mirna, Glavna cesta 14, 8233 Mirna
Krajevna knjižnica Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert
Krajevna knjižnica Mokronog, Pod gradom 2, 8230 Mokronog
Izposojevališče Veliki Gaber, Veliki Gaber 90, 8213 Veliki Gaber


Kratek opis projekta

 

Večgeneracijski center Marela bo zagotovil različne preventivne programe najbolj ranljivim skupina prebivalcev v regiji, na področju medgeneracijskega sodelovanja in medkulturnega povezovanja. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine in za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine. Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem centru Skupna točka, omogočamo socialno vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradimo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S povezovanjem vseh ciljnih skupin in s povezovanjem organizacij v lokalnem okolju, bomo zagotovili komplementarne oblike podpore, ki bodo dvignile kvaliteto življenja vključenim posameznikom, posledično pa tudi kvaliteto življenja v skupnosti. 


Temeljne aktivnosti projekta

 • neformalno druženje in srečevanje,
 • informiranje, izobraževanje in osveščanje s področja preprečevanja socialnih stisk,
 • delavnice s področja aktivnega in zdravega staranja,
 • dnevne medgeneracijske aktivnosti,
 • podpora posameznikom in družinam, ki se znajdejo v stiski,
 • športne in gibalne aktivnosti,
 • ustvarjalne delavnice,
 • delavnice o zdravem načinu življenja,
 • delavnice o financah in funkcionalni pismenosti,
 • delavnice o krepitvi družinskih odnosov in starševskih kompetenc,
 • obrtne in kuharske delavnice ter delavnice ročnih spretnosti,
 • delavnice o samooskrbi,
 • učna pomoč za osnovnošolce in srednješolce,
 • izobraževalne vsebine in predstavitve,
 • počitniško varstvo,
 • podporne skupine za samopomoč ter integracijo v družbo,
 • delavnice s področja podjetništva,
 • računalniške delavnice,
 • delavnice socialnih veščin in še mnogo drugih.


Spletna stran: https://ciktrebnje.si/projekti/vgc-marela/ 

 

Facebook: https://www.facebook.com/VGCMarela/ 

 

 

Večgeneracijski center Ljubljana

 

Osnovno o projekt

 

Prijavitelj: Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Linhartova 13

Naslov projekta: Večgeneracijski center Ljubljana

Lokacija izvajanja projekta: Šmartinska cesta 134a in Kališnikov trg 12, 1000 Ljubljana 

Delovni čas: 8h – 18h

Kontakt:  Tajništvo: 059 336 411 in 01 23 444 02

e-mail: info(at)cene-stupar.si 

Vodja projekta: Nina Živković; nina.zivkovic(at)cene-stupar.si; 030 646 939

 

 

Kratek opis projekta

 

Z januarjem 2017 je pod okriljem nosilca projekta Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana in  partnerskih organizacij DSO Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Zavod Oreli začel delovati N`š PLAC - Večgeneracijski center Ljubljana, ki predstavlja osrednji prostor zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin, družin ter posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih. Osrednji cilj Večgeneracijskega centra Ljubljana je razvoj inovativnega modela celostnega, dostopnega in kakovostnega izvajanja preventivnih vsebin in aktivnosti z namenom preprečevanja zdrsa v revščino in spodbujanja aktivnega socialnega vključevanja ter integracije ranljivih ciljnih skupin, ki bo usmerjeno v dvig kakovosti življenja in opolnomočenje vseh udeležencev. Z delovanjem Večgeneracijskega centra Ljubljana bomo vse vključene ranljive skupine prebivalstva in ostale udeležence s pomočjo dostopnih, raznolikih in kakovostnih programov opolnomočili s temeljnimi kompetencami, znanji, veščinami in informacijami, ki jih potrebujejo za aktivno in kvalitetno vključenost v socialno okolje. Poleg raznovrstnih vsebin in aktivnosti jim bo na voljo tudi dostopen informacijski center, ki bo deloval na štirih lokacijah (pri prijavitelju in treh partnerjih), kjer bodo udeležencem na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva Večgeneracijski center Ljubljana ter ostale, za udeležence potrebne informacije iz lokalnega okolja.Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna. 

 

 

Cilji projekta:

 • Spodbujanje socialnega vključevanja
 • Dostopnost do kakovostnih in raznovrstnih vsebin
 • Opolnomočenje z znanji in veščinami za samostojno in kvalitetno življenje
 • Dvig kakovosti življenja
 • Informiranje in svetovanje
 • Medsebojno druženje in srečevanje
 • Medgeneracijsko in medkulturno povezovanje

 

  

Temeljne aktivnosti projekta

 

1. Neformalno druženje in srečevanje

2. Informiranje uporabnikov.

3. Različne vsebine:

a) vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc

b) vsebine, namenjene starejšim

c) vsebine za lažje socialno vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami

d) vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc in socialnih veščin

e) izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok

f) vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega ter družinskega oziroma zasebnega življenja

g) organizacija in vodenje skupin za samopomoč

h) izobraževalne in praktične delavnice

i) vsebine za razvoj pismenosti

j) vsebine, namenjene integraciji migrantskih in begunskih družin, zlasti otrok in mladostnikov

k) vsebine, za izboljšanje komunikacije in kakovosti družinskega življenja

 

 

Spletna stran: https://www.cene-stupar.si/sl/podrocja-dela/vecgeneracijski-center 

 

Facebook:https://www.facebook.com/cene.stupar/  

Večgeneracijski center Planet generacij

 

Osnovno o projektu

 

Prijavitelj: AZ Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje
Kontaktne informacije: 03 898 54 50, info(at)lu-velenje.si
Vodja projekta: Lidija Praprotnik, 031 781 142, lidija.praprotnik(at)lu-velenje.si


Kratek opis projekta

 

Projekt Večgeneracijski center Planet generacij smo oblikovali trije partnerji, in sicerglavni nosilec AZ Ljudska univerza Velenje in partnerja UPI - ljudska univerza Žalec ter Slovenska filantropija - Hiša sadeži družbe Žalec. Nastal je v sodelovanju z 11 občinamiin 16 različnimi socialnimi in izobraževalnimi organizacijami. Z zagotavljanjem neformalnega druženja, vzpostavitvijo informacijskega centra in ponudbo različnih vsebin na različnih lokacijah,uporabnikom omogočamo boljšo dostopnost do aktivnosti, razvijanje njihovihkompetenc inučinkovitejšo integracijo v družbeno okolje. Glavni namen oziroma cilj projekta je kontinuirano nuditi različne brezplačne preventivne vsebine, ki zagotavljajo socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin, zmanjšujejo tveganje revščine in preprečujejo zdrs v socialno izključenost. Sedež Večgeneracijskega centra Planet Generacij je na Ljudski univerzi Velenje, kjer deluje informacijski center in kjer od ponedeljka do petkapoteka neformalno druženje,vsebine pa se s ciljem boljše dostopnosti izvajajo na različnih lokacijahna območju Upravnih enot Velenje, Žalec in Mozirje.


Temeljne aktivnosti projekta

 • Neformalno druženje in srečevanje od ponedeljka do petka, od 8. do 18. ure, na AZ Ljudska univerza Velenje; od ponedeljka do petka po 4 - 5 ur dnevno na UPI - ljudska univerza Žalec in v Hiši sadeži družbe Žalec.
 • Informiranje uporabnikov: od ponedeljka do petka od 10. do 16. ure na sedežu VGC deluje informacijski center - informacije o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav ter informacije o aktivnostih, ki potekajo v okviru centra.
 • Vsebine v obsegu 24 ur tedensko, na različnih lokacijah
 • Delavnice za iskalce zaposlitve: Učinkovit nastop na trgu dela
 • Možganski fitnes, BrainGym
 • Sprehodi za zdravo telo s tablico in pametnim telefonom
 • Ustvarjalne in računalniške delavnice in aktivno vključevanje v družbo
 • Delavnice: „Minutka za zdravje“
 • Medgeneracijsko počitniško varstvo, počitniške aktivnosti, učna pomoč in organizirano občasno varstvo otrok
 • Delavnice „Sodobna tehnologija nas druži“
 • Slovenščina malo drugače za priseljenske družine
 • Delavnice »Zgodbe mojega kraja«
 • Samopomočne skupine za brezposelne osebe in invalide
 • Delavnice za krepitev digitalnih kompetenc in opolnomočenje invalidov
 • Predavanja za starše »Izzivi sodobnega starševstva«
 • Delavnice za socialno vključenost in razvijanje zdravstvenih kompetenc
 • AKTIVIRAJ SE – socialna aktivacija
 • Aktivnosti za družine pod pragom tveganja revščine
 • Delavnice za razvoj jezikovne pismenosti
 • Delavnice za razvoj digitalne pismenosti
 • Program „Jezikamo in se igramo“
 • Kariernice za mladostnike
 • Delavnice finančnega opismenjevanja: „Kako pametno ravnati z denarjem“
 • Športne aktivnosti za zdravo in aktivno staranje
 • Ustvarjalne medgeneracijske delavnice (kuharske, izobraževalne, ustvarjalne …)
 • Svetovalnica o različnih specifičnih področjih

Spletna stran: https://www.planet-generacij.si/

 

Facebook: https://www.facebook.com/Ve%C4%8Dgeneracijski-center-Planet-generacij-442637765875417/

 

 

Večgeneracijski center Posavje

 

Osnovno o projektu

PRIJAVITELJ PROJEKTA: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, 8270 Krško
NASLOV PROJEKTA: Večgeneracijski center Posavje
SPLOŠNI KONTAKT: 07 48 81 160, 051 306 113, info(at)lukrsko.si
VODJA PROJEKTA: Katarina Vodeb, 07 48 81 162


Opis projekta
 

Večgeneracijski center Posavje (VGC) je varen, prijeten in dostopen prostor za različne ranljive ciljne skupine, kjer se vsakodnevno izvajajo brezplačne aktivnosti, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti centra potekajo v vseh šestih občinah Posavja, pri čemer Ljudska univerza Krško pokriva občini Krško in Kostanjevica na Krki, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice občini Brežice in Bistrica ob Sotli ter Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice občini Sevnica in Radeče.  Aktivnosti VGC Posavje so zasnovane tako, da so čim bolj pestre, zanimive in naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih skupin v Posavju. Poleg strokovnjakov v projektu sodelujejo tudi prostovoljci, društva, javne institucije in nevladne organizacije. Skozi različne oblike vseživljenjskega učenja in druženja bo Večgeneracijski center Posavje pomembno prispeval k dvigu kvalitete življenja socialno šibkejših iz celotnega Posavja.


Temeljna aktivnosti projekta

 

 • Motivacijske aktivnosti za dolgotrajno brezposelne, mlade visoko izobražene  brezposelne ter prejemnike socialnih pomoči, namenjene aktivaciji in aktivnem iskanju zaposlitve.
 • Aktivnosti za pridobivanje spretnosti potrebnih za učinkovito iskanje zaposlitve brezposelnih.
 • Izobraževalne aktivnosti za pridobivanje temeljnih veščin in spretnosti oseb z nizko delovno intenzivnostjo.
 • Aktivnosti za povečevanje socialnega vključevanja oseb z nizko delovno intenzivnostjo.
 • Aktivnosti namenjene razvoju znanj in spretnosti, potrebnih za učinkovitejše vsakdanje življenje oseb z nizko delovno intenzivnostjo.
 • Aktivnosti za odkrivanje poklicnih in zaposlitvenih potencialov za otroke in mlade, ki tvegajo socialno izključenost.
 • Počitniške aktivnosti namenjene kvalitetnemu in aktivnemu preživljanju prostega časa za otroke in mlade, ki tvegajo socialno izključenost.
 • Aktivnosti namenjene lažjemu opravljanju šolskih obveznosti  pri otrocih in mladih, ki tvegajo socialno izključenost.
 • Aktivnosti za povečanje socialnega vključevanja otrok in mladih, ki tvegajo socialno izključenost v lokalno okolje.
 • Izobraževalne aktivnosti za opolnomočenje otrok in mladih, ki tvegajo socialno izključenost.
 • Organizirano varstvo otrok za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 • Aktivnosti namenjene kakovostnejšemu življenju in pridobivanju znanj ter širjenju socialne mreže starejših, zlasti tistih iz socialno ogroženih okolij.
 • Pomoč starejšim pri opravljanju različnih del.
 • Medgeneracijske aktivnosti.
 • Skupine za samopomoč za starejše.
 • Aktivnosti, namenjene krepitvi starševskih, finančnih in drugih temeljnih kompetenc za družine, v katerih so bil zaznane slabe starševske kompetence.
 • Aktivnosti izvajanja skupin za samopomoč za starše.
 • Aktivnosti namenjene socialnemu vključevanju otrok in mladine s posebnimi potrebami v lokalno okolje.
 • Aktivnosti namenjene opolnomočenju ter osebnostnemu razvoju otrok in mladih s posebnimi potrebami.
 • Aktivnosti namenjene opismenjevanju priseljencev
 • Aktivnosti namenjene socialnemu vključevanju in  integraciji priseljencev v lokalno okolje.
 • Medkulturne aktivnosti namenjene zmanjševanju socialne izključenosti priseljencev.
 • Aktivnosti namenjene opismenjevanju Romov.
 • Aktivnosti namenjene socialnemu vključevanju Romov v večinsko družbo.
 • Aktivnosti za povečanje socialnega vključevanja invalidov v lokalno okolje.
 • Aktivnosti namenjene opolnomočenju invalidov in razvijanju njihovega potenciala in aktivacije v družbi.
 • Aktivnosti pomoči invalidom pri opravljanju različnih del.


Spletna stran: https://www.vgc-posavje.si/ 

 

Facebook: https://www.facebook.com/vgcposavje.si/ 

 

 

Večgeneracijski center Skupna točka

 

Osnovno o projektu

 

Prijavitelj: Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana
Projektni partner:Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
Naslov projekta:Večgeneracijski center Skupna točka
Kontakt: e-pošta: skupna.tocka(at)zpmmoste.net, Tel: 040 760 515
Vodja projekta VGC Skupna točka Tanja Petek, E-pošta: tanja(at)zpmmoste.net, Tel: 08 205 17 37
Sedež VGC Skupna točka:  Zaloška 54, Ljubljana
Hiša je odprta: od ponedeljka do petka od 8.30 do 18.30 ure

Aktivnosti VGC Skupna točka potekajo tudi na lokacijah:
ZPM Ljubljana Moste-Polje – Proletarska cesta 1, Ljubljana
Slovenska filantropija – Cesta Dolomitskega odreda 11, Ljubljana
VGC Skupna točka Grosuplje – Kolodvorska 2, Grosuplje
VGC Skupna točka Vrhnika – Društvo upokojencev, Tržaška 12, Vrhnika
VGC Logatec – Tržaška cesta 105, Logatec


Kratek opis projekta

 

Večgeneracijski center Skupna točka je projekt, ki poteka v sodelovanju Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje s Slovensko filantropijo, in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine in za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine. Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem centru Skupna točka, omogočamo socialno vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradimo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S tem želimo omogočiti premostitev vrzeli med generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja vsi pozabljamo.

 

Temeljne aktivnosti projekta

 • neformalno druženje in srečevanje, informiranje, izobraževanje in osveščanje s področja preprečevanja socialnih stisk, delavnice s področja aktivnega in zdravega staranja,
 • dnevne medgeneracijske aktivnosti, podpora posameznikom in družinam, ki se znajdejo v stiski,
  športne in gibalne aktivnosti, ustvarjalne delavnice, delavnice o zdravem načinu življenja, delavnice o financah in funkcionalni pismenosti,
  • delavnice o krepitvi družinskih odnosov in starševskih kompetenc, obrtne in kuharske delavnice ter delavnice ročnih spretnosti, delavnice o samooskrbi, učna pomoč za osnovnošolce in srednješolce, izobraževalne vsebine in predstavitve, vsakodnevno in počitniško varstvo,
  • podporne skupine za samopomoč ter integracijo v družbo,
  • delavnice s področja podjetništva, računalniške delavnice, delavnice socialnih veščin in še mnogo drugih.

Spletna stran: https://sites.google.com/site/zpmljubljanamostepolje/projekti/vecgeneracijski-center-skupna-tocka-1 

 

Facebook: https://www.facebook.com/skupnatocka/ 

 

 

Socio - večgeneracijski center

 

Osnovno o projektu

Naziv in naslov prijavitelja: JZ Socio – Javni zavod za socialnovarstvene dejavnosti Celje, Kocenova ulica 8, 3000 Celje
Odgovorna oseba: Direktorica Suzi Kvas
Naslov projekta: Socio – večgeneracijski center/ Socio VGC
Telefon :05 917 64 25; Mobitel: 051 222 966
Email: info(at)socio-rcmd.si;
Vodja projekta: Tanja Petelinšek: tanja(at)socio-rcmd.si


Kratek opis projekta

 

Socio – večgeneracijski center je skupen prostor, zbirališče, namenjen vsem trem generacijam, tako otrokom, srednji generaciji ter tretji generaciji.Gre za prostor druženja, ki zadovoljuje potrebe različnih ranljivih ciljnih skupin in jim nudi možnost socialnega vključevanja v družbeno okolje, oziroma preprečitev socialne izključenosti.Program večgeneracijskega centra je oblikovan kot živa ustanova, kjer so na razpolago različni programi za starejše ljudi (družabništvo, neformalno izobraževanje, vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko učenje, širitev socialnih mrež, dnevne aktivnosti za preseganje osamljenosti, zdravo staranje, zdrava prehrana, virtualni stiki, pomoč svojcem) v povezavi z mlajšima generacijama. Srednji generaciji je na razpolago pomoč pri vzgoji otrok, pomoč pri premagovanju različnih kriz v katerih se znajde tako posameznik, kot celotna družina, pomoč pri razreševanju notranjih konfliktnih struktur. Otrokom so na razpolago počitniške aktivnosti, individualno svetovanje in učna pomoč.  V program so vključene tudi druge ranljive skupine, invalidi, brezposelni, otroci in mladi s posebnimi potrebami, otroci, ki tvegajo socialno izključenost, migranti in begunci, matere samohranilke.


Temeljne aktivnosti projekta

 

Delavnice učinkovitega nastopa na trgu dela, treningi asertivnosti, motivacijske delavnice, počitniške aktivnosti za otroke, kulturne aktivnosti, neformalno izobraževanje, delavnice socialnega podjetništva, računalniški tečaji, finančno opismenjevanje, športne aktivnosti, telefonsko opismenjevanje, tečaji tujih jezikov, družabništvo, kuharske delavnice, zeliščne delavnice, učna pomoč, ustvarjalno – kreativne delavnice, skupina za zdravo in aktivno staranje. Preprečimo padce v starosti, delavnice z otroci, skupina za samopomoč svojcev obolelih za demenco, delavnice osebnostne rasti, pogovorne skupine, skupina spoznajmo svojo družino, tečaji slovenskega jezika, učenje slovenskega znakovnega jezika, podporna skupina za migrantske otroke in mladostnike, skupina za samopomoč ženskam v stiski, skupina za pomoč pri dojenju in laktaciji.


Spletna stranhttp://socio-vgc.si/ 

 

Facebook:https://www.facebook.com/JZ-Socio-Celje-277178249051819/ 

Večgeneracijski center Goriške - Svetla stran življenja

 

Osnovno o projektu

 

Prijavitelj: LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA, Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica
Kontakti: tel: 05/33-53-100, info(at)lung.si
Vodja projekta: Tanja Krpan, tel: 05/33-53-118, tanja.krpan(at)lung.si
Projekt Večgeneracijski center (VGC) Goriške – Svetla stran življenja bo Ljudska univerza Nova Gorica izvajala v partnerstvu s Posoškim razvojnim centrom in Ljudsko univerzo Ajdovščina, in sicer v obdobju 1.1.2017 – 30.9.2021.

 

Kratek opis projekta

 

Aktivnosti centra se bodo odvijale tako na sedežu Ljudske univerze Nova Gorica kot tudi na več lokacijah znotraj regije z namenom nudenja pomoči, svetovanja, informiranja, druženja in izvajanja različnih aktivnosti, s čimer si bomo prizadevali vključevati ranljive skupine v družbo, skrbeti za njihovo (do)izobraževanje, medkulturno in medgeneracijsko povezovanje.

Ker je primarna vloga centra poskrbeti za tiste ciljne skupine, ki so najbolj izpostavljene socialni izključenosti, je le-ta namenjen tistim, ki potrebujejo informacije s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk v goriški regiji, vsem, ki se želijo neformalno družiti in tako ustvarjati in vzdrževati socialno mrežo, brezposelnim, otrokom, mladim, staršem, priseljencem, invalidom in starejšim.

 

Temeljne aktivnosti projekta

 

Informacijsko središče z informacijami o možnostih preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk, prostor za neformalno druženje in srečevanje, učna pomoč, počitniške aktivnosti za otroke, občasno varstvo otrok, delavnice za razvoj pismenosti, skupine za samopomoč, izobraževalne in praktične delavnice, delavnice, namenjene krepitvi starševskih kompetenc in socialnih veščin, delavnice za izboljšanje komunikacije in družinskega življenja, vsebine, namenjene starejšim, vsebine, namenjene invalidom, vsebine za lažje usklajevanje  poklicnega in družinskega oz. zasebnega življenja, vsebine namenjene krepitvi socialne vključenosti, vsebine namenjene integraciji priseljencev (migrantov in beguncev), vsebine s področja obvladovanja nasilja, vsebine za lažje vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami. Vključitev uporabnikov v vse dejavnosti Večgeneracijskega centra Goriške je prostovoljna in brezplačna.

 

Spletna stran: http://www.vgcgoriske.si/ 

 

Facebook:https://www.facebook.com/Ve%C4%8Dgeneracijski-center-Gori%C5%A1ke-1844747645796198/?hc_ref=ARSYkUqmvWTFpOR1iNvBkHtCm4UJa63po5gESV7VESAS0LGgI8u3NSRSrvsPD74bVkw&fref=nf 

 

 

Večgeneracijski center Skupaj

 

Osnovno o projektu

 

Prijavitelj: Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
Naslov projekta: Večgeneracijski center Skupaj
Splošni kontakt:07 393 45 50, ric(at)ric-nm.si
Kontakt vodje projekta: Gabi Ogulin Počrvina, 05 907 57 12, 031 329 567, gabi.ogulin.pocrvina(at)ric-nm.si

 
Kratek opis projekta

 

Večgeneracijski center SKUPAJ deluje na območju 8 občin v JV regiji (MO Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Kočevje, Občina Kostel in Občina Sodražica). VGC SKUPAJ predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Različne preventivne dejavnosti so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju izključenosti. Letno bo izvedeno 2470 ur neformalnega druženja, 2470 ur informiranja uporabnikov ter povprečno letno 3.594 ur vodenih aktivnosti za ranljive ciljne skupine. Vse aktivnosti so prostovoljne in brezplačne, poudarek pa je na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju.

 
Temeljne aktivnosti projekta

 • Predstavitve primerov dobre prakse oseb iz lokalnega okolja, ki so se uspešno aktivirale.
 • Delavnice načrtovanja kariere in usposabljanje za iskanje zaposlitve.
 • IKT usposabljanja.
 • Delavnice uspešne komunikacije, razvoja socialnih veščin in učenja učenja.
 • Družabne in miselne igre.
 • Ustvarjalne delavnice recikliranja.
 • Organizirano obiskovanje lokalne knjižnice, muzejev, razstav in kulturnih prireditev
 • Organizirane predstavitve dosežkov v lokalnem okolju.
 • Predstavitve lokalnih prostovoljskih organizacij ter možnosti.
 • Nudenje pomoči pri socialni participaciji in organizacija prostovoljskih aktivnosti.
 • Predavanja in delavnice za osebni razvoj.
 • Podjetništvo za otroke in mlade.
 • Kulturne dejavnosti in obiski kulturnih ustanov.
 • Predstavitve lokalnih organizacij in možnosti vključevanja vanje.
 • Ustvarjalne delavnice.
 • Športne in rekreativne dejavnosti.
 • Delavnice za razvijanje pozitivnega samovrednotenja in občutka lastne vrednosti otrok in mladostnikov.
 • Tečaji ročnih spretnosti.
 • Delavnice  učenje tujih jezikov.
 • Učna pomoč otrokom in mladim.
 • Delavnice bralne in družinske pismenosti za družine.
 • Družinske delavnice zdravega življenjskega sloga.
 • Preventivne zdravstvene delavnice.
 • Delavnice za trajnostni razvoj.
 • Delavnice prenosa znanja med generacijami
 • Delavnice digitalne pismenosti. 
 • Delavnice spoznavanje drugih kultur. 
 • Delavnice zdrave prehrane.
 • Razgibajmo možgane.
 • Organizirane počitniške aktivnosti.
 • Delavnice za obvladovanje stresa in vlog odraslih.
 • Delavnice za spodbujanje razvoja veščin vsakdanjega življenja.
 • Dejavnosti za skupno druženje otrok in staršev.

 
Spletna stran:http://vgc-skupaj.si/ 

 

Facebook:https://www.facebook.com/Ve%C4%8Dgeneracijski-center-Skupaj-1245477188870906/?hc_ref=ARTB-82zoLePy6AVI31pdsds9tRSAuP1M0F_8ah8TEsj5PohENgop6ef--gY3CONWk4&fref=nf  

 

 

Večgeneracijski center Štajerska

 

Osnovno o projektu

 

Naslov projekta: Večgeneracijski center Štajerska (VGC Štajerska)
Prijavitelj: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9, 2000 MARIBOR
Splošni kontakt: info@danica-vogrinec.si;telefon: 02/480 61 00
Kontakt vodje projekta: 031/ 659 - 734

 

Kratek opis projekta

 

Večgeneracijski center Štajerska (VGC Štajerska) vsem uporabnikom ponuja prostore, strokovno podporo, vodene aktivnosti, info točko in neformalno druženje, kar za uporabnike predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje socialnih mrež, preprečuje osamljenost, socialno izključenost, revščino. V VGC Štajerska uporabniki lahko vsak dan: pridobijo na enem mestu vse informacije o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav, preberejo dnevno časopisje, uporabljajo računalnik ali računalniško tablico, s pomočjo IKT vzdržujejo socialne stike, se naučijo tujega jezika, udeležijo različnih delavnic, športnih aktivnosti. Partnerji projekta so: Zveza prijateljev mladine Maribor, Ozara, Zavod Antona Martina Slomška, strokovna partnerja pa Center za pomoč na domu in Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza; pri projektu pa sodeluje še 140 drugih organizacij (društev, nvo, zadrug, javnih institucij,..) in 10 lokalnih skupnosti. Moto VGC Štajerska je “Kanček več za vse”, kar pomeni, da si z vsemi aktivnostmi in vsebinami prizadevamo za čim boljšo socialno vključenost vseh, za preprečevanje revščine, za medgeneracijsko povezovanje in tako vsakemu posamezniku skušamo ponuditi priložnost za boljše, srečnejše, mirnejše in bolj zdravo življenje, saj smo prepričani, da s priložnostjo za vsakega in ponujeno roko vsakemu posamezniku lahko skupaj dosežemo boljše življenje za vse in tako pripomoremo k boljši družbi.


Temeljne aktivnosti projekta

 • neformalnodruženje,
 • info točka,
 • aktivnostiskupinzasamopomoč,
 • delavnice in predavanjazavseranljiveskupine,
 • usposabljanja in izobraževanjazaprostovoljce,
 • izvajanjepreventivnihdelavniczakrepitevzdravja,
 • izvajanjeustvarjalnihdelavnic,
 • učenjeuporabe IKT,
 • inštrukcijezaosnovnošolce in dijake,
 • izvajanjeprostočasnihaktivnosti, usmerjenih v druženje in šport in širitevsocialnihmrež,
 • organiziranje in izvedbamedgeneracijskihtaborov,
 • izvajanje aktivnega druženja s predstavniki različnih društev,
 • glasbenedelavnice,
 • aktivnosti, kjer se predstavljaslovenskakultura, hrana, navade, običaji, jezik,
 • aktivnosti, kjer se predstavljajotujekulture, hrana, navade, običaji, jezik,
 • potopisnapredavanja,
 • nudenjebrezplačnepravnepomoči,
 • aktivnovarstvozaotroke,
 • druženjeobrazličnihaktivnostih.

Spletna stran: http://www.vgc-stajerska.si/ 

 

Facebook: https://www.facebook.com/VGC-Stajerska-1480842048667711/ 

 

Dogaja se! Center aktivnosti Koroške

 

Osnovno o projektu

 

Prijavitelj: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Naslov prijavitelja: Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi
Lokacije izvajanja projekta: Mariborska cesta 8, 2365 Radlje ob Dravi; Trg svobode 20, 2390 Ravne na Koroškem
Naslov projekta: Dogaja se! Center aktivnosti Koroške
Splošni kontakt: Uprava: T: 02 887 32 88 F: 02 887 32 89 E: info(at)sktmradlje.si
Kontakt vodje projekta: mag. Sara Berglez Zajec G: 040 125 134 E: projekti(at)sktmradlje.si


Kratek opis projekta

 

Projekt Dogaja se! Center aktivnosti Koroške združuje pester nabor aktivnosti, ki so namenjene mladim, otrokom, starejšim, posameznikom, ki si želijo novih znanj in spretnosti, družinam… Programi se izvajajo na različnih lokacijah po celotni regiji vse dni v tednu in so brezplačni. Aktivnosti so zasnovane tako, da so čimbolj pestre in zanimive ter da poleg prijetnega druženja vsak pridobi tudi uporabne spretnosti in znanja koristne za vsakdanje življenje in poklicno pot. V okviru dejavnosti se prek izvajanja različnih aktivnosti krepi sodelovanje, povezovanje ter omogoča vseživljenjsko učenje med različnimi generacijami ter medvrstniško učenje.


Temeljne aktivnosti projekta

 

 • informiranje: individualna svetovanja in razbremenilni razgovori, osnovna poklicna orientacija za mlade, eurodesk, brezplačna ponudba raznih obrazcev in vlog ter pomoč pri izpolnjevanju le-teh, informacije o možnostih udejstvovanja v aktivnostih raznih društev, splošnem dogajanju, informiranje o zdravem življenjskem slogu ter možnostih vseživljenjskega učenja...
 • aktivnosti za družine: različna vsebinska predavanja in delavnice, program krepitev družin, učna pomoč, počitniške aktivnosti , varstvo otrok, kompetenčne delavnice za podporo starševstvu, kompetenčne delavnice za učinkovito vodenje gospodinjstva, kompetenčne delavnice in druge podporne aktivnosti za družine, ki oskrbuje starejše ali invalidne družinske člane…
 • vseživljenjsko učenje: ustvarjalne in kreativne delavnice, računalniško in drugo multimedijsko opismenjevanje, tečaji tujih jezikov za praktično rabo, tečaji slovenščine za tujce, delavnice za osebni razvoj in prosti čas, kuharske delavnice, vadba za vse generacije, mala šola zdravega življenjskega sloga, spodbujanje sodelovanja, povezovanja in vseživljenjskega učenja med različnimi generacijami, terapevtske urice z živalmi, potopisna predavanja, spoznavanje različnih kultur, spodbujanje kulturnega udejstvovanja in spodbujanje spoznavanja raznolikosti kulturnih vsebin…
 • programi za mlade: krepitev in razvijanje kritičnega mišljenja, različne kreativne in ustvarjalne delavnice, glasbeno ustvarjanje, dramske vsebine, podpora mladim za aktivno državljanstvo, utrjevanje in širitev socialne mreže, delavnice in aktivnosti za pridobitev znanj in veščin za samostojno življenje… Vključevanje uporabnikov v aktivnosti je brezplačno.


Spletna stran: http://vgc.sktmradlje.si/ 

 

 

Večgeneracijski center Morje Koper

 

Osnovno o projektu
 

Prijavitelj: Zveza društev upokojencev MO Koper, Krpanova 13, 6000 Koper
Kontakt: Večgeneracijski center Morje Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper
Telefon : 040/77 30 20
Vodja : Lisjak Bojan, telefon 040/77 20 30
Elektronska pošta : center.morje(at)gmail.com


Kratek opis projekta

 

Program prispeva k dvigu kakovosti življenja ter preprečevanju zdrsa v socialno izključenost in revščino. Ranljivim skupinam vseh starostnih obdobij, bomo z našimi aktivnostmi ponujali pomoč ter spodbujali razumevanje, spoštovanje in izmenjavo izkušenj med generacijami. V sodelovanju z javnimi institucijami, nevladnimi organizacijami, socialnimi podjetji, občinami in drugimi ustanovami bomo vzpostavili mrežo vzajemno koristnih dejavnosti v regiji.


Temeljne aktivnosti

 • delavnice za iskalce zaposlitve in učinkovit nastop na trgu dela,
 • predavanja, delavnice in skupine za samopomoč za ter za posamezne skupine s posebnimi potrebami,
 • aktivnosti, ki spodbujajo socialno integracijo imigrantov in beguncev,
 • medgeneracijske dejavnosti in delavnice,
 • delavnice za učenje socialnih veščin,
 • tečaji, delavnice in druge aktivnosti za pridobivanje temeljnih kompetenc glede na potrebe udeležencev,
 • delavnice za aktivno in kreativno preživljanje prostega časa,
 • dejavnosti v računalniškem kotičku,
 • učna pomoč,
 • organizacija pohodov, izletov in taborov,
 • pogovorne skupine.


Facebook:https://www.facebook.com/centerMorje/